Oy... Neshomah!

$658 of $20,000 raised

raised by 19 people in 8 months

בס"ד

 

ר' שמואל עקשטיין דארף אונזער הילף צו ראַטעווען אַ היימישע אינגעלע!

 

יאנקעלע, א בחנ'ט קלוג קינד, געבוירן צו זיין טאטע מאמע פערצן יאר צוריק. ס'איז געווען אלעס נארמאל, ווען אלע גוטע פריינד וואונטשן 'זה הקטן גדול יהיה!'

צייטן האבן זיך אבער געביטן. די ליבשאפט וואס א געווענליכע קינד ערהאלט, איז געקומען צום אפשטעל. די טאטע האט ברבות הימים געוועלט צו ווערן א פאלנער גוי, און ער האט מיטגעשלעפט מיט זיך אויך די מאמע, די שטוב איז געווארן א צוריסענע און צופליקטע, מיט די צייט איז ער געזיצן אין תפיסה אויף פארברעכנס. ברבות הימים האט די מאמע זיך צוריק געכאפט, זי איז צוריק געווארן ערליך און חתונה געהאט מיט א היימישע אינגערמאן.

ביני לביני, א פרישע אומגליק, די מאמע וואס פלעגט זיך אפגעבן מיט אים און געווען דאס לעצטע טרייסט פון יאנקעלע, האט פולקאם טאטאל צוזאמענגעבראכן... זי איז נישט געווען מער ביכולות איבערצוקומען די שווערע מצבים... זי איז שוין זעקס חדשים אין א ריהעב...

יאנקעלע איז יעצט פארוואגלט פון ביידע וועלן. ער איז טויט צוטומלט. ער האט די אויסוואל פון וואקסן א גרויסע הויכער געבויעטער פאלנער גוי... ער האט דאך אויף דעם אויך א מסורה, ליידער...

פון די אנדערע זייט זאגן אבער זיינע מחנכים און נאנטע, אז זיין נשמה ציט אים צו זיין ערליך. ער וויל זייער שטארק אויסוואקסן א נארמאלער ערליכער איד, און ברענגן אביסל נחת פאר זיין צוזאמענגעבראכענע מאמע. אויך איז יעצט דא די מעלה, אז פאר די טאטע גייט עס שוין נישט אן, ער האט זיך שוין אפגעלאזט פון אים, און לאזט אים לעבן וויאזוי ער וויל.

הרה"ח ר' שמואל עקשטיין הי"ו, האט גענומען אויף זיך צו שאפן די סכומים אדירים פאר דעם קעיס. מ'דארף יעצט האבן צו קענען גיין ווייטער לכל הפחות דריייסיג טויזענט [$30,000!] דאלער צו באצאלן פאר טעראפי, ספעציעלע ישיבות, פריוואטע מחנכים, היימישע אינגעלייט וואס זענען בקשר מיט אים, און ספענדן מיט אים צייט אנשטאט טאטע מאמע.

מען האט אים יעצט אריינגעלייגט אין א היימישע שטוב, מ'צאלט דריי טויזנט דאלער א חודש בלויז פאר די שטוב אליינס, אז ער זאל וואוינען אין א נארמאלע היימישע הויז. די גוטע נייעס דא איז אז אלע וואס ארבייטן מיט אים זאגן אז ס'איז דא אויסזיכטן... ווייל יאנקעלע האט א גוטע סעמעפל וואס ער וויל נישט זיין! ער זאגט קלאר אז ער וויל נישט גיין בדרכי אבות... ער איז נישט גרייט צו ווערן א צודרייטער גוי.

רבותי! מ'דארף דא תהומות מיט געלט אז יאנקעלע זאל בלייבן א 'יאנקלע', אין נישט קיין 'זשעקי' מיט לאנגע האר, צו וועלן מיר דאן קענען זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה?!

מיר מוזן שטורמען, ווייל מיר ווילן נישט נעמען קיין ריסק...

תכלית, ר' שמואל דארף אונזער הילף, מיט הויפענעס געלט!

;
$658 of $20,000 raised

raised by 19 people in 8 months

Created by

Samuel Ekstein
July 2018

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Benjamin Stern donated

7 months ago $10.00

Ahron Jacob Frank donated

7 months ago $18.00

Joel Schwimmer donated

7 months ago $36.00
In honor of Y Y Harfenes

Anonymous donated

7 months ago $36.00

ISAAC GOLDSTEIN donated

7 months ago $50.00
In honor of SHLOMO EKSTEIN

Home Made Bakery donated

7 months ago $18.00
In honor of r shmiel ekshtyn

Anonymous donated

7 months ago $25.00
In honor of Samuel Eckstein

Samuel Ekstein donated

7 months ago $15.00
In honor of ר' שלמה הערש עקשטיין

Joel Gelb donated

7 months ago $18.00

Berish Laufer donated

8 months ago $36.00

משה אלי' עסטרייכער donated

8 months ago $100.00
In honor of ליקוטי אורה

Anonymous donated

8 months ago $10.00

Anonymous donated

8 months ago $36.00

Anonymous donated

8 months ago $50.00

Anonymous donated

8 months ago $36.00
In honor of yoel ekstein

Anonymous donated

8 months ago $100.00
In honor of A Londoner Chaver

David Kaufman donated

8 months ago $36.00

Mordechai Schwartz donated

8 months ago $36.00
In honor of לקוטי אורה

Levy Grunwald donated

8 months ago $1.00
In honor of R Shmuel Ekstein
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

Matanot Laevyonim ♡ Mother of 8 ben porat yosef needs injection

Matanot Laevyonim ♡ Mother of 8 ben porat yosef needs injection

Purim Sameach. A woman related to me needs an injection and strugles every week to get the money to pay. Thanks. Mazal Nisanian

More Info >

help someone in need this purim

help someone in need this purim

hi  As purim is here  , the yom tov of whoever stretches there hand to give . I recently have been going through alot of challenges this ye

More Info >

MATONES LE'VYONIM EMERGENCY...A DESPERATE MOTHER NEEDS A MIRACLE

MATONES LE'VYONIM EMERGENCY...A DESPERATE MOTHER NEEDS A MIRACLE

I am begging for help to reach my goal. I have been trying to raise enough money to get me and my children out of a horrible situation that has only g

More Info >

Machatzit Hashekel /Matanos Laevyionim

Machatzit Hashekel /Matanos Laevyionim

I am collecting Machatzit Hashekel/Matanos Laevyonim for a familys in need who cannot afford basic needs in Israel. The familly was chosen very carefu

More Info >

Please Help this Special Soul

Please Help this Special Soul

I have two kids with autism. Hayym contracted a serious bacteria/infection resulting in a stomach ulcer that made him stop eating due to intense pain,

More Info >

Help a family out with expenses husband lost his job

Help a family out with expenses husband lost his job

This is a nice frum family living in Lakewood the husband was working in a ok job got a better offer started the new job after 2 month it didn't work

More Info >

Pirchei Agudas Yisroel of Chaim Berlin Annual Purim Campaign

Pirchei Agudas Yisroel of Chaim Berlin Annual Purim Campaign

Pirchei Agudas Yisroel of Chaim Berlin has been in the forefront of providing extracurricular activities to the Flatbush community for the last 8 year

More Info >

Nosson's Campaign

Nosson's Campaign

Dear Friends, My friend is very sick. He is disabled, homebound and unable to make a living. I committed myself to help this family, to ease th

More Info >

RAV FINKEL’S BLESSING FOR SHEFA: Help Marry Off Impoverished Orphans!

RAV FINKEL’S BLESSING FOR SHEFA: Help Marry Off Impoverished Orphans!
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

“I was 13 years old playing at a friend’s house when they got the call: my parents had died in a car crash. I learned from then on to take care of

More Info >

Matanos Laeviyonim for Poor people from Israel before Purim

Matanos Laeviyonim for Poor people from Israel before Purim

I am collecting Matanos Laevyonim for people in need who cannot afford basic needs. All the money donated will be given to poor people in Israel the v

More Info >

Daily Expenses!

Daily Expenses!

Basic daily expenses!

More Info >

100% Matanos Laevyonim for Purim

100% Matanos Laevyonim for Purim

I am collecting Matanos Laevyonim for an important family from Jerusalem who I know personally very well, it is an amazing Zchus to support this fathe

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Anonymous donated

4 min ago $250.00
Family of Six Evicted

Diana Rice donated

4 min ago $50.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!

Andrew Newman donated

5 min ago $3.00
GAVI’S EMERGENCY FUND: Help Gavi Fight The Cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Naftali Nadel donated

11 min ago $2.00
Please Help this Special Soul

Naftali Nadel donated

17 min ago $2.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Rosi Levin donated

18 min ago $360.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Emerald Weiner donated

18 min ago $18.00
URGENT: Rebbetzin SY Rigler seeks help so a widow in Yerushalayim won't become homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Naftali Nadel donated

19 min ago $2.00
RAV FINKEL’S BLESSING FOR SHEFA: Help Marry Off Impoverished Orphans!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Rena Teitelbaum donated

28 min ago $180.00
RAV FINKEL’S BLESSING FOR SHEFA: Help Marry Off Impoverished Orphans!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Our Children

I donated

48 min ago $5.00
GAVI’S EMERGENCY FUND: Help Gavi Fight The Cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

52 min ago $180.00
GAVI’S EMERGENCY FUND: Help Gavi Fight The Cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

V.G. donated

1 hour ago $100.00
למען לא נבוש ח״ו. ביום חופתו
In honor of Pay back time.

Anonymous donated

1 hour ago $5.00
GAVI’S EMERGENCY FUND: Help Gavi Fight The Cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $10.00
Please Don't Let My Family Fall Apart !!!
In honor of Chaim Yekesiel Dov ben Baile, Chaneh Kreindel bas Illana לזווג הגון בקרוב Yoel ben Baile, Bruche Sime bas Charneh לבהגוה"נ ולהצלחה בכל ענינים ברוחניות ובגשמיות

Adam Richeimer donated

1 hour ago $18.00
Family of Six Evicted

Chaya'le donated

1 hour ago $10.00
GAVI’S EMERGENCY FUND: Help Gavi Fight The Cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

David Kahana donated

1 hour ago $11.00
העלפט ארויס די כולל אברכים אין בלומינגבורג
In honor of naftule mordechai lev

Anonymous donated

1 hour ago $18.00
POOR FAMILY WITH 6 CHILDREN - MATANAS LEVYONIM

Leopold Frankel donated

1 hour ago $36.00
Please Don't Let My Family Fall Apart !!!
In honor of מרדכי אין אסתר

יואלי עפשטיין donated

1 hour ago $180.00
Please Don't Let My Family Fall Apart !!!
In memory of מיין בעסטע קאזין יואלי

Anonymous donated

2 hours ago $100.00
Please Don't Let My Family Fall Apart !!!
In honor of Yoili Schwartz

Anonymous donated

2 hours ago $10.00
RAV FINKEL’S BLESSING FOR SHEFA: Help Marry Off Impoverished Orphans!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Hashem

Gary J Fischman donated

2 hours ago $54.00
RAV FINKEL’S BLESSING FOR SHEFA: Help Marry Off Impoverished Orphans!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Feigy Hirth donated

2 hours ago $36.00
GAVI’S EMERGENCY FUND: Help Gavi Fight The Cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Berta Hochberg

JESS BERMAN donated

2 hours ago $15.00
Family of Six Evicted

Anonymous donated

2 hours ago $36.00
Family of Six Evicted

Ben Helmreich donated

2 hours ago $54.00
Woman with Brain Injury Lives in Fear of Eviction

Gary Tolchinsky Tolchinsky donated

2 hours ago $18.00
Father Of Two Sick Children Needs Your Support!

Mordechai Glick donated

2 hours ago $18.00
פורים Emergency family campaign
In honor of Minyan sheves achim

David Goldring donated

2 hours ago $36.00
Help a mother of 6
In honor of The Satmar Purim Rebbe

Anonymous donated

2 hours ago $99.00
Rabbi's Fund for families of עניים נצרכים

Dee Simms donated

2 hours ago $36.00
My hachnasas kallah fund ... I lost both of my parents, and my family was torn apart. Please help us get married!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yehuda Moskowitz donated

2 hours ago $54.00
SIMY'S FUND

Anonymous donated

2 hours ago $90.00
Matones laevyonim

Dee Simms donated

2 hours ago $36.00
No Privacy, No Dignity, Every Day is a Humiliation. But YOU Can Help Change That. Please Help Me!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Eli Rosen donated

3 hours ago $50.00
Hatzalah in Orlando For Pesach

Menachem Samber donated

3 hours ago $25.00
למעננו- Yeshivas Pitchei Shearim
In honor of זלמן סמבר

Eliott Wolbrom donated

3 hours ago $100.00
פורים Emergency family campaign

Israel Fleischer donated

3 hours ago $50.00
Rabbi's Fund for families of עניים נצרכים

Anonymous donated

3 hours ago $250.00
Family of Six Evicted

Samuel Berger donated

3 hours ago $10.00
GAVI’S EMERGENCY FUND: Help Gavi Fight The Cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

3 hours ago $50.00
FAMILY IN CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Opman Goldy donated

3 hours ago $60.00
Matones laevyonim

Samuel Berger donated

3 hours ago $10.00
RAV FINKEL’S BLESSING FOR SHEFA: Help Marry Off Impoverished Orphans!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

3 hours ago $10.00
Leeyan’s Seminary Year
In memory of Mazal bat Sultana

Anonymous donated

3 hours ago $5.00
GAVI’S EMERGENCY FUND: Help Gavi Fight The Cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

3 hours ago $70.00
Rabbi's Fund for families of עניים נצרכים

Anonymous donated

3 hours ago $18.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Shterna sara bas rivkah

Anonymous donated

3 hours ago $18.00
GAVI’S EMERGENCY FUND: Help Gavi Fight The Cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Alona bat Etel

Anonymous donated

3 hours ago $1,000.00
למעננו- Yeshivas Pitchei Shearim
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.