Oy... Neshomah!

$658 of $20,000 raised

raised by 19 people in 11 months

בס"ד

 

ר' שמואל עקשטיין דארף אונזער הילף צו ראַטעווען אַ היימישע אינגעלע!

 

יאנקעלע, א בחנ'ט קלוג קינד, געבוירן צו זיין טאטע מאמע פערצן יאר צוריק. ס'איז געווען אלעס נארמאל, ווען אלע גוטע פריינד וואונטשן 'זה הקטן גדול יהיה!'

צייטן האבן זיך אבער געביטן. די ליבשאפט וואס א געווענליכע קינד ערהאלט, איז געקומען צום אפשטעל. די טאטע האט ברבות הימים געוועלט צו ווערן א פאלנער גוי, און ער האט מיטגעשלעפט מיט זיך אויך די מאמע, די שטוב איז געווארן א צוריסענע און צופליקטע, מיט די צייט איז ער געזיצן אין תפיסה אויף פארברעכנס. ברבות הימים האט די מאמע זיך צוריק געכאפט, זי איז צוריק געווארן ערליך און חתונה געהאט מיט א היימישע אינגערמאן.

ביני לביני, א פרישע אומגליק, די מאמע וואס פלעגט זיך אפגעבן מיט אים און געווען דאס לעצטע טרייסט פון יאנקעלע, האט פולקאם טאטאל צוזאמענגעבראכן... זי איז נישט געווען מער ביכולות איבערצוקומען די שווערע מצבים... זי איז שוין זעקס חדשים אין א ריהעב...

יאנקעלע איז יעצט פארוואגלט פון ביידע וועלן. ער איז טויט צוטומלט. ער האט די אויסוואל פון וואקסן א גרויסע הויכער געבויעטער פאלנער גוי... ער האט דאך אויף דעם אויך א מסורה, ליידער...

פון די אנדערע זייט זאגן אבער זיינע מחנכים און נאנטע, אז זיין נשמה ציט אים צו זיין ערליך. ער וויל זייער שטארק אויסוואקסן א נארמאלער ערליכער איד, און ברענגן אביסל נחת פאר זיין צוזאמענגעבראכענע מאמע. אויך איז יעצט דא די מעלה, אז פאר די טאטע גייט עס שוין נישט אן, ער האט זיך שוין אפגעלאזט פון אים, און לאזט אים לעבן וויאזוי ער וויל.

הרה"ח ר' שמואל עקשטיין הי"ו, האט גענומען אויף זיך צו שאפן די סכומים אדירים פאר דעם קעיס. מ'דארף יעצט האבן צו קענען גיין ווייטער לכל הפחות דריייסיג טויזענט [$30,000!] דאלער צו באצאלן פאר טעראפי, ספעציעלע ישיבות, פריוואטע מחנכים, היימישע אינגעלייט וואס זענען בקשר מיט אים, און ספענדן מיט אים צייט אנשטאט טאטע מאמע.

מען האט אים יעצט אריינגעלייגט אין א היימישע שטוב, מ'צאלט דריי טויזנט דאלער א חודש בלויז פאר די שטוב אליינס, אז ער זאל וואוינען אין א נארמאלע היימישע הויז. די גוטע נייעס דא איז אז אלע וואס ארבייטן מיט אים זאגן אז ס'איז דא אויסזיכטן... ווייל יאנקעלע האט א גוטע סעמעפל וואס ער וויל נישט זיין! ער זאגט קלאר אז ער וויל נישט גיין בדרכי אבות... ער איז נישט גרייט צו ווערן א צודרייטער גוי.

רבותי! מ'דארף דא תהומות מיט געלט אז יאנקעלע זאל בלייבן א 'יאנקלע', אין נישט קיין 'זשעקי' מיט לאנגע האר, צו וועלן מיר דאן קענען זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה?!

מיר מוזן שטורמען, ווייל מיר ווילן נישט נעמען קיין ריסק...

תכלית, ר' שמואל דארף אונזער הילף, מיט הויפענעס געלט!

;
$658 of $20,000 raised

raised by 19 people in 11 months

Created by

Samuel Ekstein
July 2018

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Benjamin Stern donated

10 months ago $10.00

Ahron Jacob Frank donated

10 months ago $18.00

Joel Schwimmer donated

10 months ago $36.00
In honor of Y Y Harfenes

Anonymous donated

10 months ago $36.00

ISAAC GOLDSTEIN donated

10 months ago $50.00
In honor of SHLOMO EKSTEIN

Home Made Bakery donated

10 months ago $18.00
In honor of r shmiel ekshtyn

Anonymous donated

10 months ago $25.00
In honor of Samuel Eckstein

Samuel Ekstein donated

10 months ago $15.00
In honor of ר' שלמה הערש עקשטיין

Joel Gelb donated

10 months ago $18.00

Berish Laufer donated

11 months ago $36.00

משה אלי' עסטרייכער donated

11 months ago $100.00
In honor of ליקוטי אורה

Anonymous donated

11 months ago $10.00

Anonymous donated

11 months ago $36.00

Anonymous donated

11 months ago $50.00

Anonymous donated

11 months ago $36.00
In honor of yoel ekstein

Anonymous donated

11 months ago $100.00
In honor of A Londoner Chaver

David Kaufman donated

11 months ago $36.00

Mordechai Schwartz donated

11 months ago $36.00
In honor of לקוטי אורה

Levy Grunwald donated

11 months ago $1.00
In honor of R Shmuel Ekstein
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN: Marry Off 36 Orphans This Month

RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN: Marry Off 36 Orphans This Month
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

“When I was a baby, my parents abandoned me in the stairwell of an apartment building. I know in my heart that it was a blessing: I was adopted by t

More Info >

Two Days Until We, And Our Five Kids, Are Gd Forbid Homeless

Two Days Until We, And Our Five Kids, Are Gd Forbid Homeless
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, my name is Chaya. My husband Eliyahu and I made aliyah six years ago. He is a ger tzedek and we were so thrilled to have the opportunity to com

More Info >

ADD YOUR NAME HERE: The Gedolim Are Gathering To Pray For the Children of Klal Yisrael

ADD YOUR NAME HERE: The Gedolim Are Gathering To Pray For the Children of Klal Yisrael
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Rosh Chodesh Sivan is here, and that means the continuation of a tradition which has taken place for hundreds of years: The recitation of Tefilas HaSh

More Info >

Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live

Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello my name is Tali   Two weeks ago, we lost my husband, Rabbi Dovid Sher a”h, father of our five young children, after a long and horrible

More Info >

Struck By Fire - We and Our 8 Children Are Now Homeless

Struck By Fire - We and Our 8 Children Are Now Homeless
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, we are the Barak family. Last week an electrical fire started in our home in the middle of the night … Baruch Hashem, we were able to get all

More Info >

Matisyahu family emergency fund: My kids lost their mom, now they're losing their home

Matisyahu family emergency fund: My kids lost their mom, now they're losing their home
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, my name is Avi Matisyahu. I am Baruch Hashem a father to 11 children, 7 still at home. We live in a 2-room apartment.   8 years ago my

More Info >

Help for pesach

Help for pesach

I wanna help my family in israel by sending them 6500 for pesach, my sister has a family of 13 kids ke"h.  please help me reach my goal. "mi keamchu

More Info >

Support

Support

More Info >

Handicapped ramp

Handicapped ramp

Over Shavous my daughter tripped and as you can see the board is fully off. The ramp is swaying and my mother who has trouble walking is afraid to wal

More Info >

Passover food for the poor

Passover food for the poor

Hi. My name is Pinchas Shaer.  I really don't have a heart-wrenching story to tell.  Just a plain request.  I have had the merit to giv

More Info >

EMERGENCY HELP FUND

EMERGENCY HELP FUND

A family member of mine, is about to be thrown out on the streets of isael due to non payment , she had a very hard year and she coudnt afford to pay

More Info >

Two Weeks until My Daughter's Wedding ... And I Am Knocked Off My Feet By Cancer

Two Weeks until My Daughter's Wedding ... And I Am Knocked Off My Feet By Cancer
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, my name is Alexander Kochman. I am a father of six beautiful children ka"h, and I was recently diagnosed with cancer. For a long time I expe

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

P Steinberg donated

10 min ago $150.00
The deaf-mute family

Anonymous donated

24 min ago $1.00
Helping the Dahan's

Michael Klein donated

27 min ago $36.00
Jews from First Beit HaMikdash can serve as your advocate!

Anonymous donated

35 min ago $18.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $35.00
Help a widow
In honor of Dov Baer Ben riva bracha

Anonymous donated

1 hour ago $36.00
Help a widow

Anonymous donated

1 hour ago $18.00
We Just Want Her Home!
In memory of HaRav Moshe ben HaRav Yitzchak Yaakov and HaRabbonis Alta Chana bas Asher Zelig Halevi

Avraham Mandel Wertheimer donated

2 hours ago $20.00
בקרוב", נייעם וואונדערליכן שידוכים-סיסטעם"---------------------- "Bekurov", Shidduch System that finally works!!!!

Anonymous donated

2 hours ago $5.00
Help a widow

Anonymous donated

2 hours ago $20.00
Help a widow

Anonymous donated

2 hours ago $10.00
RAV ASHER WEISS’S BRACHA: Help Save a Devastated Family From Tragedy
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

2 hours ago $50.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of HaRav Areyah Ben Yosef Binyamin Shiyichyeh

Betzalel Bree donated

3 hours ago $150.00
Sefer Torah l'zecher nishmas Eli Biegeleisen = Eliezer Tzvi ben Meir

Jaime Norberto Katz donated

4 hours ago $300.00
TORÁ Y KIRUV REJOKIM EN ISRAEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Norberto y Fanny Katz y familia

Anonymous donated

4 hours ago $5.00
Help a widow
In honor of Cindy Cohen

Anonymous donated

4 hours ago $36.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!
In honor of Moshe Avidon

Anonymous donated

6 hours ago $1.00
RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN: Marry Off 36 Orphans This Month
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Lawrence Tuchinsky donated

6 hours ago $18.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!
In honor of Batya bas Sarah

Anonymous donated

7 hours ago $10.00
URGENT: Help Save My Family!

Anonymous donated

7 hours ago £5.00
Reb Shayala's Kitchen In Yerushalayim
In memory of ר' ישעיה ב"ר משה

Anonymous donated

7 hours ago $410.00
EMERGENCY HELP FUND

Isser Grun donated

7 hours ago $10.00
URGENT: Help Save My Family!

Anonymous donated

8 hours ago $5.00
URGENT: Help Save My Family!
In honor of Rabbi Marc Rubenstein

Anonymous donated

8 hours ago $11.00
RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN: Marry Off 36 Orphans This Month
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

9 hours ago $126.00
URGENT: Help Save My Family!
In honor of Sarah Bat Miriam

Lk donated

10 hours ago $50.00
10 KIDS NEED YOUR HELP IN ERETZ YISROEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

10 hours ago $100.00
Please Help a Single elderly mom and her son have another chance!

Benzimra donated

14 hours ago £25.00
URGENT: Help Save My Family!

Yossi Klein donated

15 hours ago $20.00
URGENT: Help Save My Family!

Yossi Klein donated

16 hours ago $20.00
URGENT: Help Save My Family!

Anonymous donated

18 hours ago $5.00
URGENT: Help Save My Family!

Rivky G donated

18 hours ago $50.00
10 KIDS NEED YOUR HELP IN ERETZ YISROEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yehosshua Schwab donated

18 hours ago $180.00
Sefer Torah l'zecher nishmas Eli Biegeleisen = Eliezer Tzvi ben Meir
In memory of Eli Biegeleisen

Yossi Klein donated

19 hours ago $20.00
URGENT: Help Save My Family!

Anonymous donated

19 hours ago $500.00
Hachnosas Kallah Yellin

Anonymous donated

19 hours ago $1.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

19 hours ago $101.00
Struck By Fire - We and Our 8 Children Are Now Homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Nochum Rosengarten donated

19 hours ago $500.00
Hachnosas kallah Yeshiva Shaar Hatalmud

Isreal Reisman donated

19 hours ago $50.00
Help a mother of 6

Anonymous donated

21 hours ago $18.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Jonathan Dahan donated

21 hours ago $18.00
URGENT: Help Save My Family!

Anonymous donated

21 hours ago $18.00
URGENT: Help Save My Family!

ישיבה קטנה donated

21 hours ago $82.00
Help a mother of 6
In honor of טובי' ארבעט ביי 82, איך ווארט שוין אויף די בילדער פון די פרישע עסן

Anonymous donated

22 hours ago $10.00
RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN: Marry Off 36 Orphans This Month
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

22 hours ago $10.00
Finally HE WANTS to go for therapy. Should we delay it just because of lack of money? מֵאַיִן יָבֹא עֶזְרִי
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

22 hours ago $26.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

22 hours ago $10.00
URGENT: Help Save My Family!

Anonymous donated

22 hours ago $90.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

22 hours ago $80.00
URGENT: Help Save My Family!

Anonymous donated

22 hours ago $10.00
My Mom passed away, my Dad is sick.. Please Help
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.