Oy... Neshomah!

$658 of $20,000 raised

raised by 19 people in 6 months

בס"ד

 

ר' שמואל עקשטיין דארף אונזער הילף צו ראַטעווען אַ היימישע אינגעלע!

 

יאנקעלע, א בחנ'ט קלוג קינד, געבוירן צו זיין טאטע מאמע פערצן יאר צוריק. ס'איז געווען אלעס נארמאל, ווען אלע גוטע פריינד וואונטשן 'זה הקטן גדול יהיה!'

צייטן האבן זיך אבער געביטן. די ליבשאפט וואס א געווענליכע קינד ערהאלט, איז געקומען צום אפשטעל. די טאטע האט ברבות הימים געוועלט צו ווערן א פאלנער גוי, און ער האט מיטגעשלעפט מיט זיך אויך די מאמע, די שטוב איז געווארן א צוריסענע און צופליקטע, מיט די צייט איז ער געזיצן אין תפיסה אויף פארברעכנס. ברבות הימים האט די מאמע זיך צוריק געכאפט, זי איז צוריק געווארן ערליך און חתונה געהאט מיט א היימישע אינגערמאן.

ביני לביני, א פרישע אומגליק, די מאמע וואס פלעגט זיך אפגעבן מיט אים און געווען דאס לעצטע טרייסט פון יאנקעלע, האט פולקאם טאטאל צוזאמענגעבראכן... זי איז נישט געווען מער ביכולות איבערצוקומען די שווערע מצבים... זי איז שוין זעקס חדשים אין א ריהעב...

יאנקעלע איז יעצט פארוואגלט פון ביידע וועלן. ער איז טויט צוטומלט. ער האט די אויסוואל פון וואקסן א גרויסע הויכער געבויעטער פאלנער גוי... ער האט דאך אויף דעם אויך א מסורה, ליידער...

פון די אנדערע זייט זאגן אבער זיינע מחנכים און נאנטע, אז זיין נשמה ציט אים צו זיין ערליך. ער וויל זייער שטארק אויסוואקסן א נארמאלער ערליכער איד, און ברענגן אביסל נחת פאר זיין צוזאמענגעבראכענע מאמע. אויך איז יעצט דא די מעלה, אז פאר די טאטע גייט עס שוין נישט אן, ער האט זיך שוין אפגעלאזט פון אים, און לאזט אים לעבן וויאזוי ער וויל.

הרה"ח ר' שמואל עקשטיין הי"ו, האט גענומען אויף זיך צו שאפן די סכומים אדירים פאר דעם קעיס. מ'דארף יעצט האבן צו קענען גיין ווייטער לכל הפחות דריייסיג טויזענט [$30,000!] דאלער צו באצאלן פאר טעראפי, ספעציעלע ישיבות, פריוואטע מחנכים, היימישע אינגעלייט וואס זענען בקשר מיט אים, און ספענדן מיט אים צייט אנשטאט טאטע מאמע.

מען האט אים יעצט אריינגעלייגט אין א היימישע שטוב, מ'צאלט דריי טויזנט דאלער א חודש בלויז פאר די שטוב אליינס, אז ער זאל וואוינען אין א נארמאלע היימישע הויז. די גוטע נייעס דא איז אז אלע וואס ארבייטן מיט אים זאגן אז ס'איז דא אויסזיכטן... ווייל יאנקעלע האט א גוטע סעמעפל וואס ער וויל נישט זיין! ער זאגט קלאר אז ער וויל נישט גיין בדרכי אבות... ער איז נישט גרייט צו ווערן א צודרייטער גוי.

רבותי! מ'דארף דא תהומות מיט געלט אז יאנקעלע זאל בלייבן א 'יאנקלע', אין נישט קיין 'זשעקי' מיט לאנגע האר, צו וועלן מיר דאן קענען זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה?!

מיר מוזן שטורמען, ווייל מיר ווילן נישט נעמען קיין ריסק...

תכלית, ר' שמואל דארף אונזער הילף, מיט הויפענעס געלט!

;
$658 of $20,000 raised

raised by 19 people in 6 months

Created by

Samuel Ekstein
July 2018

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Benjamin Stern donated

5 months ago $10.00

Ahron Jacob Frank donated

5 months ago $18.00

Joel Schwimmer donated

5 months ago $36.00
In honor of Y Y Harfenes

Anonymous donated

5 months ago $36.00

ISAAC GOLDSTEIN donated

5 months ago $50.00
In honor of SHLOMO EKSTEIN

Home Made Bakery donated

5 months ago $18.00
In honor of r shmiel ekshtyn

Anonymous donated

5 months ago $25.00
In honor of Samuel Eckstein

Samuel Ekstein donated

5 months ago $15.00
In honor of ר' שלמה הערש עקשטיין

Joel Gelb donated

5 months ago $18.00

Berish Laufer donated

6 months ago $36.00

משה אלי' עסטרייכער donated

6 months ago $100.00
In honor of ליקוטי אורה

Anonymous donated

6 months ago $10.00

Anonymous donated

6 months ago $36.00

Anonymous donated

6 months ago $50.00

Anonymous donated

6 months ago $36.00
In honor of yoel ekstein

Anonymous donated

6 months ago $100.00
In honor of A Londoner Chaver

David Kaufman donated

6 months ago $36.00

Mordechai Schwartz donated

6 months ago $36.00
In honor of לקוטי אורה

Levy Grunwald donated

6 months ago $1.00
In honor of R Shmuel Ekstein
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

Beis Hamesivta Jerusalem

Beis Hamesivta Jerusalem

More Info >

Got a second and heartbeat to spare?

Got a second and heartbeat to spare?

בס"ד   חבר מיינער. איך שעץ דיין צייט און וויל נישט נעמען דערפון מער ווי ממש כ׳מוז

More Info >

help a brother in need

help a brother in need

What goes around comes around.  A friend of mine has been hit by hard times and lost investments as well as his savings, he has a family with ki

More Info >

Helping the Tapuchi family move forward from this horrible tragedy

Helping the Tapuchi family move forward from this horrible tragedy

Sunday was a tragic and terrible day for the Tapuchi/Langzam families, the Ateret community, and all of Klal Yisroel  We lost a beautiful soul

More Info >

A kallah's tears .... Please help Chevi get married

A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hi everyone, my name is Yocheved. I live with my family in Jerusalem. I’m getting married soon, Gd willing. What should be a happy time, however, ha

More Info >

Help our Rosh Kollel donate his kidney to a Kollel member!

Help our Rosh Kollel donate his kidney to a Kollel member!

Help our Rosh Kollel donate his kidney to a Kollel member! Allow us to introduce you to our Kollel, the Kollel of Western Monmouth County, located

More Info >

"Return that bread to the Jew!" - Last words of Grand Rabbi Teichtel.

"Return that bread to the Jew!" - Last words of Grand Rabbi Teichtel.

Today marks the yahrzeit of the renowned rabbi, the Ga’on Yissachar Shlomo Teichtel, who was born in the month Shvat 5745 in Halas, Hungary. Already

More Info >

הכנסת כלה להרב משה שיק שליטא הבן של מוהרא"ש זי"ע

הכנסת כלה להרב משה שיק שליטא הבן של מוהרא"ש זי"ע

Please help Reb Moshe Schik the son of Reb Eliezer Shlomo Schik Z"L (Morosh). He is marrying of his second child, but is in a very difficult situatio

More Info >

MONEY FOR MY NY REGISTRATION

MONEY FOR MY NY REGISTRATION

I'm raising money for my NY registration renewal fee. Please send any amount you want. I was late in paying my insurance.  

More Info >

Save a family from imminent foreclosure

Save a family from imminent foreclosure

  Rabbi K. lives in Monsey, and lost his job as a Rebbe in (a yeshiva) of Monsey a year ago and was not yet  able to find himself another  payin

More Info >

Hachnasas Kallah

Hachnasas Kallah

Happy. Blessed. Anticipating. These words should be used by a Kallah to describe her upcoming wedding day. When the engagement period requires only lo

More Info >

SAVE A LIFE! A YOUNG MOTHER UNDERGOING COMPLICATED HEART SURGERY

SAVE A LIFE!  A YOUNG MOTHER UNDERGOING COMPLICATED HEART SURGERY

A young mother of children is scheduled to have a very intense 12 hour heart surgery to save her life! Huge funds are desperately needed.The only way

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Raphael Abramsky donated

50 sec ago $3.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

2 min ago $100.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

3 min ago $1,000.00
YOUNG LAKEWOOD MOTHER WITH CANCER

Anonymous donated

5 min ago $10.00
Sitting shiva for Abba … Please help a disabled widow and devastated kids
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Debra Leibowitz donated

7 min ago $36.00
Bais Leah Bikur Cholim near MMC in Long Branch NJ
In memory of Leah Rochel bas Tzodok Dov

Anonymous donated

9 min ago $180.00
Bais Leah Bikur Cholim near MMC in Long Branch NJ
In honor of Shraga!!

Dina Sharaby donated

13 min ago $50.00
Bais Leah Bikur Cholim near MMC in Long Branch NJ
In honor of Rabbi and rebbetzin J

Anonymous donated

13 min ago $25.00
YOUNG LAKEWOOD MOTHER WITH CANCER

Yanky Friedlander donated

15 min ago $50.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of R’ Yakov Ben avrum moshe

Rachel Gertler donated

16 min ago $10.00
Help our Rosh Kollel donate his kidney to a Kollel member!

Anonymous donated

17 min ago $18.00
Help our Rosh Kollel donate his kidney to a Kollel member!
In honor of Grandma malca

YS donated

25 min ago $18.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

25 min ago $10.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Moshe Gruber donated

26 min ago $36.00
Helping the Tapuchi family move forward from this horrible tragedy

Anonymous donated

29 min ago $20.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

32 min ago $15.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of L'Zchus L'Shiduch Hogun L'Rochel Lea Bas Rivka

Anonymous donated

35 min ago $18.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

36 min ago $50.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

37 min ago $1.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Asher White donated

40 min ago $100.00
Help our Rosh Kollel donate his kidney to a Kollel member!
In memory of Sarah Gitel bas R’ Chaim Yaakov White

M donated

41 min ago $50.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yitz P donated

41 min ago $36.00
Bais Leah Bikur Cholim near MMC in Long Branch NJ
In honor of Shlomo Obstfeld

Arnon Ahronov donated

44 min ago $100.00
Reb Dovid Trenk Shlit"a

Anonymous donated

46 min ago $18.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Fraida Raiza bas R'Mordechai

Joseph Goldstein donated

49 min ago $50.00
SAVE A LIFE! A YOUNG MOTHER UNDERGOING COMPLICATED HEART SURGERY
In honor of We should hear a yeshuah

Anonymous donated

49 min ago $26.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

53 min ago $10.00
SAVE A LIFE! A YOUNG MOTHER UNDERGOING COMPLICATED HEART SURGERY
In honor of Refuah Shleima

Anonymous donated

57 min ago $75.00
EMERGENCY: Widow has a Fire then Robbery

Denise E Rootenberg donated

59 min ago $18.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Eliezer II donated

1 hour ago $25.00
Got a second and heartbeat to spare?
In honor of Pinchus Glauber

Anonymous donated

1 hour ago $5.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $100.00
EMERGENCY CAMPAIGN: Please Don't Let Me Be Homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Sara Raizil bas Faiga Rivka, L'Zchus Zivug Tov V'Hagun B'Karov

Anonymous donated

1 hour ago $5.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $100.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Sara Raizil bas Faiga Rivka, L'Zchus Zivug Tov V'Hagun B'Karov

Anonymous donated

1 hour ago $5.00
Sitting shiva for Abba … Please help a disabled widow and devastated kids
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Shimmy Gross donated

1 hour ago $36.00
SAVE A LIFE! A YOUNG MOTHER UNDERGOING COMPLICATED HEART SURGERY
In honor of Yermia Gross

Burech Neuman donated

1 hour ago $50.00
SAVE A LIFE! A YOUNG MOTHER UNDERGOING COMPLICATED HEART SURGERY

Menachem Pinck donated

1 hour ago $250.00
My Friend's Sister is getting married in Israel and she can't afford the ticket and other wedding expense

Ae donated

1 hour ago $18.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $18.00
YOUNG LAKEWOOD MOTHER WITH CANCER

Anonymous donated

1 hour ago $18.00
Sitting shiva for Abba … Please help a disabled widow and devastated kids
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Leah bat bracha

YOEL KOHNFELDER donated

1 hour ago $18.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of YERUCHEM BEN CHAIM

Leah Bertram donated

1 hour ago $18.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Abe Schweky donated

1 hour ago $52.00
YOUNG LAKEWOOD MOTHER WITH CANCER
In memory of Shamsi bas yechezkel

10970 donated

1 hour ago $18.00
SAVE A LIFE! A YOUNG MOTHER UNDERGOING COMPLICATED HEART SURGERY

Basya Misholovin donated

1 hour ago $20.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of לוי בן צפורה

Jana Fried donated

1 hour ago $18.00
A kallah's tears .... Please help Chevi get married
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $100.00
Got a second and heartbeat to spare?
In honor of Eliezer Samet

Anonymous donated

1 hour ago $250.00
Helping the Tapuchi family move forward from this horrible tragedy

Moishe Rutner donated

1 hour ago $360.00
SAVE A LIFE! A YOUNG MOTHER UNDERGOING COMPLICATED HEART SURGERY
In honor of Meilech Schwartz,
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.