Orange County Eiruv

$12,178 of $100,000 raised

raised by 54 people in 9 months

וועד העירוב ד'ארענדזש קאנטי

 

טייערע און הייליגע אידן

די לעצטע צוויי יאר, האבן אידן גענומען די דראסטישע שריט, און זיך אויסגעשפרייט צו נייע געגענטער. צו א ארץ לא זרוע. א גוישע און רויע פלאץ

געלויבט השי"ת אז מ'האט מצליח געווען אויף א שטארקע פארנעם. ס'איז א נחת צו זעהן, ווי ס'ווילבערט די גאסן מיט אידישע משפחות. מלעבט באהבה ואחוה בשלום ורעות

מ'האט שוין ב"ה אלעס וואס א אידישע שטאט ברויך, ווי בתי מדרשים, און מקוואות,  און מ'טוט דעם רצון הבורא. יעדער האט דעם זעלבען ציל, אויף שטעלן ערליכע אידישע דורות אין דעם נייע שטעטל, על דרך ישראל סבא

אידן אין אלע דורות, ווי נאר מ'האט זיך באזעצט אין א נייע מושב. האט מען גלייך אהער געשטעלט עירובי חצירות. און אזוי איז אויך געווען די ערשטע וואך וואס רבינו הק' ז"ל איז ארויס געקומען צום דעמאלטדיגע נייע שטאט קרית יואל, האט ער זיכער געמאכט שוין דעם ערשטען שבת אז ס'זאל זיין אן עירוב

דא אבער איז דאס נאכנישט צושטאנדט געקומען ביז היינט, צוליב וואס דאס איז א ברייטפארצווייגטע און קאמפלעצירטע אינטערנעמונג וואס פאדערט א געוואלד מיט געלט

ברוך השם אז אפאר עסקנים בראש פון הרב ר' מאיר בערקאוויטש שליט"א האבן זיך אריינגעלייגט און זיך אונטערגענומען דאס דורך צו פירן ביזן סוף בעזרת השם

די עירוב וועט אריינעמען, בלומינגראוו, קאנטרי האללאו, היילענד מילס, עמדאר פארק און נאך גלילות

איצט ברויך מען צוקומען צו אייך טייערע איינוואוינער! אהער צו שטעלן א עירוב בתכלית הכשרות, פעלט זיך אויס בערך הונטערט טויזענט דאלער

יעדער איינער וואס וואוינט דא איז א גלייכער שותף צו דעם געשעפט. מיר בעטן אייך זייער גיבט דאס מערסטע וואס מעגליך, פאר אזא וויכטיגע צוועק

מיר צילן צוזאם שטעלן די גאנצע סומע ביז ראש חודש אלול הבעל"ט אזוי אז ביז דריי - פיר חדשים וועט שוין זיין אן עירוב אי"ה

טייערע און הייליגע ברודער: עפענט אייך אויף די טאשן, פאר די גאר וויכטיגע און הייליגע עירוב. דאס איז א חיוב אויף יעדען תושב זיך משתתף צו זיין. מיר וועלן זיין די וואס וועלן ניצן און הנאה האבן פון דעם עירוב. און זענען די וואס ברויכן צושטייער געבן גרויסער געלטער אז דאס זאל צושטאנד קומען

רופט אייך אן מיט ווארימע סכומים. און זכות פון טוהן אזא גרויסע זאך לכבוד שבת, וועלן מיר זוכה זיין צו נחלה בלי מצרים מיט ישועת און רפאות און אלע השפעות טובות עד נזכה לראות בבנין ציון בב"א

וועד העסקנים

:בלומינג גראוו

הרב שאול יודא מענדלאוויטש

ישעי' הירש

אורי דייטש

יואל גאלדשטיין

ישראל מרדכי פילאפף

:קאנטרי האלאו

פנחס קעלנער

שלמה זלמן פריעדמאן

:היילענד לעיק

שלום פעלדמאן

:עמדאר פארק

אברהם ישעי שווארץ

;
$12,178 of $100,000 raised

raised by 54 people in 9 months

Created by

Reb Mayer Berkowitz
July 2018

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Joel Stuhl donated

8 months ago $36.00
In honor of העסקן ישעיה הירש

Nathan Zemel, MD donated

8 months ago $36.00
In honor of Rabbi Shaya Hirsch, EMT, Service Coordinator

ר' חיים מענדל קטינא donated

8 months ago $26.00
In honor of חברינו דרחמי האב

ראלניצקי donated

8 months ago $120.00
In memory of הב שמעון ב"ר חיים

Yoely Moskowitz donated

8 months ago $360.00
In honor of R'mier Berkowitz

Mordechai Halpern donated

8 months ago $500.00
In honor of Yoely Wagschal

Meilech Hiller donated

8 months ago $83.00
In honor of Shaya Hirch

שמילא שווארטץ donated

8 months ago $250.00
In honor of שבת קודש

אברהם אבא גרינהוט donated

8 months ago $100.00
In honor of Shia Lieberman

Anonymous donated

9 months ago $50.00
In honor of Shia Lieberman. Uri Dutch

Chaim Lieb Walter donated

9 months ago $50.00
In honor of העסקן yesie hirsh

Efroim Minzer donated

9 months ago $18.00
In honor of Ephraim Minzer

Shia Hersh Friedman donated

9 months ago $50.00
In honor of Shaya Hirsch

Nuchem Mordche’le Spitzer donated

9 months ago $40.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש שליט"א אבדק"ק בלומינג גראוו

Nusen Duvid Spitzer donated

9 months ago $30.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש שליט"א אבדק"ק בלומינג גראוו

Nathen Spitzer donated

9 months ago $30.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש שליט"א אבדק"ק בלומינג גראוו

Avrumi Landau donated

9 months ago $100.00
In honor of Rabbi Berkowitz Shlit"A

Tovia Lipa Gross donated

9 months ago $180.00
In honor of Rab Meir Berkowitz and all the Askunim

Y.e.b donated

9 months ago $18.00
In honor of uncle אורי דייטש

Lazar Schvimmer donated

9 months ago $500.00
In honor of Shia lieberman

Israel Keller donated

9 months ago $100.00
In honor of הרה"ח ר' משה האלפערין שליט"א ממיסדי כונת בלומינג גראוו יצ"ו

Y SALAMON donated

9 months ago $360.00
In honor of highland lake estates esteemed gabbai R' Shaulem Feldman

Shimon Lieberman donated

9 months ago $20.00
In honor of Deposit In honor of my son shia and dovy

Dovy Lieberman donated

9 months ago $250.00
In honor of My brother Shia and The south blooming Grove Family

Yitzchok Szegedin donated

9 months ago $100.00
In honor of Shia Liberman & Shaya Brach

Anonymous donated

9 months ago $36.00
In honor of Thanking G-d for all the miracles and chesed He has done for all of us

אלי מאיר טרעגער donated

9 months ago $100.00
In honor of הרב ר' מאיר בערקאוויטש שליט"א

Moshe Srugo donated

9 months ago $10.00
In honor of FD25-FD64-C39-C51-C59-C62

Israel Ostreicher donated

9 months ago $36.00
In honor of Highland lake Estates

Abraham Lebowitz donated

9 months ago $72.00
In honor of Shaya Hirsch

YITZCHOK FRIEDRICH donated

9 months ago $100.00
In honor of Shaya Hirsch

Meir Berkowitz donated

9 months ago $500.00
In honor of אלע עסקנים לדבר מצוה

Joshua Kornbluh donated

9 months ago $18.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש

Shia Lieberman donated

9 months ago $600.00
In honor of The 13 Dallas Squatters

Joel Weiss donated

9 months ago $18.00
In honor of מזל טוב שימיילעך

Hersch Kellner donated

9 months ago $180.00

Joel Zicherman donated

9 months ago $2.00
In honor of Zalmy freidman

Yoel Wagschal donated

9 months ago $100.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש שליט"א אבדק"ק בלומינג גראוו

Shmuel Y Spitzer donated

9 months ago $200.00

Yeshua Bittman donated

9 months ago $360.00

Joel Jacobowitz donated

9 months ago $360.00

Advanced Leasing donated

9 months ago $720.00
In honor of Yoely Goldstein-yanky weiser

Eliezer Ekstein donated

9 months ago $360.00

Motty Deutsch donated

9 months ago $360.00

Shaya Hirsch donated

9 months ago $360.00

Mattis Deutsch donated

9 months ago $120.00
In honor of Reb Mier Berkovitz

Yoel Teitelbaum donated

9 months ago $360.00

Joseph Reich donated

9 months ago $1,000.00
In honor of די הייליגע שבת

Pinny Kellner donated

9 months ago $1,000.00

Yitzchok Feuerwerker donated

9 months ago $360.00

Zalman Friedman donated

9 months ago $360.00
In honor of Uri and reb shimon and mier berkowitz

Shulem Lowy donated

9 months ago $360.00

Yoely Goldstein donated

9 months ago $360.00

Uri Deutsch donated

9 months ago $360.00
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

Help for pesach

Help for pesach

I wanna help my family in israel by sending them 6500 for pesach, my sister has a family of 13 kids ke"h.  please help me reach my goal. "mi keamchu

More Info >

Support

Support

More Info >

Handicapped ramp

Handicapped ramp

This is a handicapped ramp that's attached to my house.  I figured it could just be repaired but after numerous estimates from contractors they a

More Info >

Passover food for the poor

Passover food for the poor

Hi. My name is Pinchas Shaer.  I really don't have a heart-wrenching story to tell.  Just a plain request.  I have had the merit to giv

More Info >

EMERGENCY HELP FUND

EMERGENCY HELP FUND

A family member of mine, is about to be thrown out on the streets of isael due to non payment , she had a very hard year and she coudnt afford to pay

More Info >

Manalapan Jewish Connection

Manalapan Jewish Connection

We are a kiruv/educational organization that runs inspirational programs in the Manalapan area.  We host speakers such as Rabbis Mordechai Becher,

More Info >

SUPPORT THE COMMUNITY FOR PASSOVER!

SUPPORT THE COMMUNITY FOR PASSOVER!

This organization started 3 years ago and has been very successful every year! BH this year we are trying to make it our best! Unfortunatley there are

More Info >

מצות אויף פסח

מצות אויף פסח

איך מיט נאך אפאר חברים  פרובירן ציזאמשטעלען געלט פאר א חשובע משפחה וואס האט נישט פ

More Info >

HELP ME FIGHT MY MENTAL ILLNESS!

HELP ME FIGHT MY MENTAL ILLNESS!

My name is Malky*.  I have been battling a mental illness for almost ten years, diagnosed, and prior to that, undiagnosed for many years. Men

More Info >

Family of TEN

Family of TEN

A friend of mine from my yeshiva days is in financial trouble. The last 3 years have been difficult and after changes and restructuring this family st

More Info >

4000 short for the wedding - Hachnosas Kallah

4000 short for the wedding - Hachnosas Kallah

There is a family we know that is suffering terribly instead of looking forward to their son's wedding. They are very poor and cannot pay rent on

More Info >

4 LESHONOS OF TZEDAKA

4 LESHONOS OF TZEDAKA

KIMCHA D'PISCHA - MA'OS CHITIN While the Rema writes that it is a custom to distribute wheat to the poor in order that they could bake matzos for P

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Anonymous donated

4 min ago $8.00
Five Special Needs Children Need Our Help. Please Give Here To Change Their Lives.

Anonymous donated

9 min ago $500.00
מצות אויף פסח
In honor of Lekuved Pesach and for my friend mendy. chag kosher vesumeiach

Anonymous donated

19 min ago $8.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

57 min ago $50.00
PESACH EMERGENCY! FAMILY IN CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Anonymous donated

1 hour ago $26.00
SUFFERING IN POVERTY : Please Help Save Six Children From Homelessness
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Hashem for all his blessings, his unconditional love and his unlimited chesed. Plz answer all the jews tefilot letova and let this year be complete yeshua for Am Yisroel

Anonymous donated

1 hour ago $18.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Hashem for all his blessings, his unconditional love and his unlimited chesed. Plz forgive me and give me simchat chaim

Caved donated

1 hour ago $20.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!

Anonymous donated

1 hour ago $360.00
Help a widow

Anonymous donated

2 hours ago $36.00
Boruch DovBer

Tova Neuburger donated

2 hours ago $36.00
Passover for the Troops

Anonymous donated

2 hours ago $5.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of payment go through and parnassah of ariella miriam bas yospele

Anonymous donated

2 hours ago $36.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!
In honor of Moshe Avidon

Anonymous donated

3 hours ago $36.00
Help a mother of 6

Anonymous donated

4 hours ago $50.00
Building Campaign
In memory of Mordechai Shlomo ben Shmuel

Lawrence Tuchinsky donated

4 hours ago $18.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!
In honor of Batya bas Sarah

Anonymous donated

4 hours ago $50.00
Mikvah Sara Laya Binyan Liba - Inwood Mikvah
In honor of My good friend Yiddy Farber and Thank u Hashem

Bobby Schochet donated

4 hours ago $25.00
Passover for the Troops

Sruel Rabinowitz donated

5 hours ago $600.00
מצות אויף פסח

Samuel Gut donated

5 hours ago $54.00
EMERGENCY SHOE DRIVE: Help Us Replace The Torn Shoes Of 1000 Children
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Zizi Yaes donated

5 hours ago ₪25.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Mordehay mordu ben yaakov

Sam Wainhaus donated

6 hours ago $36.00
Hatzalah in Orlando For Pesach

Sherry Adams donated

6 hours ago $30.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!
In honor of Officer Mac

Sarit Zamir donated

6 hours ago $50.00
PESACH FUNDRAISER -AZ HOUSE JERUSALEM

Anonymous donated

6 hours ago $200.00
Don't Let Her Go Hungry This Pesach: Join The Kimcha D'Pischa Campaign of the Gedolei HaDor
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Aharon Nosson ben Leah Raizel

Benjy Dolties donated

7 hours ago £18.00
Kollel Hayim Shell Torah

Eli Myers donated

7 hours ago £1.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

7 hours ago $290.00
Mikvah Sara Laya Binyan Liba - Inwood Mikvah
In honor of Thanks You Hashem

Anonymous donated

7 hours ago $200.00
Pesach Relief Fund

Anonymous donated

7 hours ago $50.00
PESACH EMERGENCY! FAMILY IN CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Joseph Sherr donated

7 hours ago $108.00
Pesach Relief Fund

Mark Redlich donated

8 hours ago $101.00
Krias Yam Suf in Amukah: The Ultimate Segulah For Shidduchim This Shvi’i Shel Pesach
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

9 hours ago $36.00
PESACH FUNDRAISER -AZ HOUSE JERUSALEM
In memory of Mazal bat Esther Sari

Jairo Shnaider donated

9 hours ago $36.00
Pesach Relief Fund
In honor of Ziva Shoshana bat Ite Dina ve Yossef Daniel ben Ziva Shoshana ve Esther Rachel bas Ziva Shoshana

Anonymous donated

9 hours ago $40.00
Devastating Tragedy Of The Azan Family
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Josh Reinstein donated

10 hours ago $180.00
PESACH FUNDRAISER -AZ HOUSE JERUSALEM
In honor of LUCIA SHARF

Anonymous donated

12 hours ago $50.00
Pesach Relief Fund

Anonymous donated

13 hours ago £60.00
Pesach Relief Fund

Debra Cheney donated

13 hours ago $10.00
UPDATE:Widow of three young children needs URGENT support!!!

Anonymous donated

14 hours ago $1.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

14 hours ago $100.00
Help Rebuild the Cohen Home and Chabad Center

Anonymous donated

15 hours ago $10.00
Pesach Relief Fund

Anonymous donated

15 hours ago $20.00
I can't survive any longer! I need your help!
In memory of Cesare Israel Amati

Anonymous donated

16 hours ago $108.00
Help Feed Boys Town Jerusalem's Disadvantaged Children

Anonymous donated

16 hours ago $36.00
Rebuild this Yerushalmi family after house burnt down
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Devorah donated

16 hours ago $36.00
I can't survive any longer! I need your help!

Anonymous donated

16 hours ago $200.00
Help a mother of 6
In honor of JB.

Anonymous donated

16 hours ago $200.00
Russian Torah Center - Ohr Chodosh synagogue
In memory of My grandparents

Anonymous donated

17 hours ago $2.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Heather Bistricer donated

17 hours ago $270.00
Sefer Torah for Tzivia Zielinski A"H

Anonymous donated

17 hours ago $36.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.