Orange County Eiruv

$12,178 of $100,000 raised

raised by 54 people in 7 months

וועד העירוב ד'ארענדזש קאנטי

 

טייערע און הייליגע אידן

די לעצטע צוויי יאר, האבן אידן גענומען די דראסטישע שריט, און זיך אויסגעשפרייט צו נייע געגענטער. צו א ארץ לא זרוע. א גוישע און רויע פלאץ

געלויבט השי"ת אז מ'האט מצליח געווען אויף א שטארקע פארנעם. ס'איז א נחת צו זעהן, ווי ס'ווילבערט די גאסן מיט אידישע משפחות. מלעבט באהבה ואחוה בשלום ורעות

מ'האט שוין ב"ה אלעס וואס א אידישע שטאט ברויך, ווי בתי מדרשים, און מקוואות,  און מ'טוט דעם רצון הבורא. יעדער האט דעם זעלבען ציל, אויף שטעלן ערליכע אידישע דורות אין דעם נייע שטעטל, על דרך ישראל סבא

אידן אין אלע דורות, ווי נאר מ'האט זיך באזעצט אין א נייע מושב. האט מען גלייך אהער געשטעלט עירובי חצירות. און אזוי איז אויך געווען די ערשטע וואך וואס רבינו הק' ז"ל איז ארויס געקומען צום דעמאלטדיגע נייע שטאט קרית יואל, האט ער זיכער געמאכט שוין דעם ערשטען שבת אז ס'זאל זיין אן עירוב

דא אבער איז דאס נאכנישט צושטאנדט געקומען ביז היינט, צוליב וואס דאס איז א ברייטפארצווייגטע און קאמפלעצירטע אינטערנעמונג וואס פאדערט א געוואלד מיט געלט

ברוך השם אז אפאר עסקנים בראש פון הרב ר' מאיר בערקאוויטש שליט"א האבן זיך אריינגעלייגט און זיך אונטערגענומען דאס דורך צו פירן ביזן סוף בעזרת השם

די עירוב וועט אריינעמען, בלומינגראוו, קאנטרי האללאו, היילענד מילס, עמדאר פארק און נאך גלילות

איצט ברויך מען צוקומען צו אייך טייערע איינוואוינער! אהער צו שטעלן א עירוב בתכלית הכשרות, פעלט זיך אויס בערך הונטערט טויזענט דאלער

יעדער איינער וואס וואוינט דא איז א גלייכער שותף צו דעם געשעפט. מיר בעטן אייך זייער גיבט דאס מערסטע וואס מעגליך, פאר אזא וויכטיגע צוועק

מיר צילן צוזאם שטעלן די גאנצע סומע ביז ראש חודש אלול הבעל"ט אזוי אז ביז דריי - פיר חדשים וועט שוין זיין אן עירוב אי"ה

טייערע און הייליגע ברודער: עפענט אייך אויף די טאשן, פאר די גאר וויכטיגע און הייליגע עירוב. דאס איז א חיוב אויף יעדען תושב זיך משתתף צו זיין. מיר וועלן זיין די וואס וועלן ניצן און הנאה האבן פון דעם עירוב. און זענען די וואס ברויכן צושטייער געבן גרויסער געלטער אז דאס זאל צושטאנד קומען

רופט אייך אן מיט ווארימע סכומים. און זכות פון טוהן אזא גרויסע זאך לכבוד שבת, וועלן מיר זוכה זיין צו נחלה בלי מצרים מיט ישועת און רפאות און אלע השפעות טובות עד נזכה לראות בבנין ציון בב"א

וועד העסקנים

:בלומינג גראוו

הרב שאול יודא מענדלאוויטש

ישעי' הירש

אורי דייטש

יואל גאלדשטיין

ישראל מרדכי פילאפף

:קאנטרי האלאו

פנחס קעלנער

שלמה זלמן פריעדמאן

:היילענד לעיק

שלום פעלדמאן

:עמדאר פארק

אברהם ישעי שווארץ

;
$12,178 of $100,000 raised

raised by 54 people in 7 months

Created by

Reb Mayer Berkowitz
July 2018

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Joel Stuhl donated

6 months ago $36.00
In honor of העסקן ישעיה הירש

Nathan Zemel, MD donated

6 months ago $36.00
In honor of Rabbi Shaya Hirsch, EMT, Service Coordinator

ר' חיים מענדל קטינא donated

6 months ago $26.00
In honor of חברינו דרחמי האב

ראלניצקי donated

6 months ago $120.00
In memory of הב שמעון ב"ר חיים

Yoely Moskowitz donated

7 months ago $360.00
In honor of R'mier Berkowitz

Mordechai Halpern donated

7 months ago $500.00
In honor of Yoely Wagschal

Meilech Hiller donated

7 months ago $83.00
In honor of Shaya Hirch

שמילא שווארטץ donated

7 months ago $250.00
In honor of שבת קודש

אברהם אבא גרינהוט donated

7 months ago $100.00
In honor of Shia Lieberman

Anonymous donated

7 months ago $50.00
In honor of Shia Lieberman. Uri Dutch

Chaim Lieb Walter donated

7 months ago $50.00
In honor of העסקן yesie hirsh

Efroim Minzer donated

7 months ago $18.00
In honor of Ephraim Minzer

Shia Hersh Friedman donated

7 months ago $50.00
In honor of Shaya Hirsch

Nuchem Mordche’le Spitzer donated

7 months ago $40.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש שליט"א אבדק"ק בלומינג גראוו

Nusen Duvid Spitzer donated

7 months ago $30.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש שליט"א אבדק"ק בלומינג גראוו

Nathen Spitzer donated

7 months ago $30.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש שליט"א אבדק"ק בלומינג גראוו

Avrumi Landau donated

7 months ago $100.00
In honor of Rabbi Berkowitz Shlit"A

Tovia Lipa Gross donated

7 months ago $180.00
In honor of Rab Meir Berkowitz and all the Askunim

Y.e.b donated

7 months ago $18.00
In honor of uncle אורי דייטש

Lazar Schvimmer donated

7 months ago $500.00
In honor of Shia lieberman

Israel Keller donated

7 months ago $100.00
In honor of הרה"ח ר' משה האלפערין שליט"א ממיסדי כונת בלומינג גראוו יצ"ו

Y SALAMON donated

7 months ago $360.00
In honor of highland lake estates esteemed gabbai R' Shaulem Feldman

Shimon Lieberman donated

7 months ago $20.00
In honor of Deposit In honor of my son shia and dovy

Dovy Lieberman donated

7 months ago $250.00
In honor of My brother Shia and The south blooming Grove Family

Yitzchok Szegedin donated

7 months ago $100.00
In honor of Shia Liberman & Shaya Brach

Anonymous donated

7 months ago $36.00
In honor of Thanking G-d for all the miracles and chesed He has done for all of us

אלי מאיר טרעגער donated

7 months ago $100.00
In honor of הרב ר' מאיר בערקאוויטש שליט"א

Moshe Srugo donated

7 months ago $10.00
In honor of FD25-FD64-C39-C51-C59-C62

Israel Ostreicher donated

7 months ago $36.00
In honor of Highland lake Estates

Abraham Lebowitz donated

7 months ago $72.00
In honor of Shaya Hirsch

YITZCHOK FRIEDRICH donated

7 months ago $100.00
In honor of Shaya Hirsch

Meir Berkowitz donated

7 months ago $500.00
In honor of אלע עסקנים לדבר מצוה

Joshua Kornbluh donated

7 months ago $18.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש

Shia Lieberman donated

7 months ago $600.00
In honor of The 13 Dallas Squatters

Joel Weiss donated

7 months ago $18.00
In honor of מזל טוב שימיילעך

Hersch Kellner donated

7 months ago $180.00

Joel Zicherman donated

7 months ago $2.00
In honor of Zalmy freidman

Yoel Wagschal donated

7 months ago $100.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש שליט"א אבדק"ק בלומינג גראוו

Shmuel Y Spitzer donated

7 months ago $200.00

Yeshua Bittman donated

7 months ago $360.00

Joel Jacobowitz donated

7 months ago $360.00

Advanced Leasing donated

7 months ago $720.00
In honor of Yoely Goldstein-yanky weiser

Eliezer Ekstein donated

7 months ago $360.00

Motty Deutsch donated

7 months ago $360.00

Shaya Hirsch donated

7 months ago $360.00

Mattis Deutsch donated

7 months ago $120.00
In honor of Reb Mier Berkovitz

Yoel Teitelbaum donated

7 months ago $360.00

Joseph Reich donated

7 months ago $1,000.00
In honor of די הייליגע שבת

Pinny Kellner donated

7 months ago $1,000.00

Yitzchok Feuerwerker donated

7 months ago $360.00

Zalman Friedman donated

7 months ago $360.00
In honor of Uri and reb shimon and mier berkowitz

Shulem Lowy donated

7 months ago $360.00

Yoely Goldstein donated

7 months ago $360.00

Uri Deutsch donated

7 months ago $360.00
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

YU CH Shabbaton

YU CH Shabbaton

More Info >

hachnasas kaleh

hachnasas kaleh

Hi, PLEASE HELP ME RAISE MONEY TO HELP A VERY CLOSE FRIEND OF MINE WHO IS ABOUT TO MARRY OF HER FIRST CHILD BESHAH TOVA. SHE NEEDS OUR HELP. TIZKY L

More Info >

Torah Scholars Matanos L'Evyonim Campaign 5779

Torah Scholars Matanos L'Evyonim Campaign 5779

Dear Fellow Jew,  This coming Shabbos we  will proclaim "ROSH CHODESH ADAR...!" Rosh Chodesh Adar is upon us, that means...Purim is almost he

More Info >

Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

Thank you all for helping us collect this money. Any money received that is not needed for kadish will be used to pay people to say misnayos for z

More Info >

Wedding

Wedding

My name is Moshe and I am studying at the yeshiva of Rabbi Zamir Cohen and I need money for a wedding. I would be very happy if there is someone here

More Info >

Reb Yeshay'les Hachnosos Orchim in Uman הכנסת אורחים רבי נחמן באומן

Reb Yeshay'les Hachnosos Orchim in Uman הכנסת אורחים רבי נחמן באומן

One bright day, one Jew arose and decided to establish a huge factory of hospitality at the gravesite of Reb Nachman Breslover in Uman. He struggles w

More Info >

Hachnosas Kallah - Orphan wedding fund

Hachnosas Kallah - Orphan wedding fund

If we don't take care of them who will? Take part in this AMAZING opportunity to help an Orphaned family make a wedding.

More Info >

Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha

Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha

טייערע ברידער. א איד וואס איז ביז נישט צו לאנג צוריק געווען א פרייליכע געזונטע טאטע

More Info >

Urgent Hachnusas Kallah Campain

Urgent Hachnusas Kallah Campain

Dearest Family & Friends, We’re writing to you for an urgent matter of Gemilas Chesed and Hachnusas Kallah. A close relative of mine has b”h re

More Info >

Matanot La Evyonim מתנות לאביונים

Matanot La Evyonim מתנות לאביונים

    Shalom to all of our Family and Friends!   As you all know, every year before the holiday of Purim, we take it upon o

More Info >

Hachnassat Kallah

Hachnassat Kallah

I am a previous lone soldier and I am G-d willing getting married in a month. I spent almost two years of my life serving in the Nesach Yehuda branch&

More Info >

An orphan Kallah needs your help

An orphan Kallah needs your help

Imagine a family of 18 orphans in desperate need of some help.  Now, imagine that in a small contribution you can actually get them the assistance

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Nosson Buchsbaum donated

50 sec ago $100.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

8 min ago $75.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

S Leitner donated

9 min ago £236.00
Help our Rosh Kollel who is donating his kidney to a Kollel member!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

17 min ago ₪15.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

41 min ago €10.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Asher ben Esther

Nancy Grooms-Rawls donated

56 min ago $200.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!

Anonymous donated

1 hour ago £20.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $36.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago £100.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

נתן אדלר donated

2 hours ago ₪104.00
Reb Yeshay'les Hachnosos Orchim in Uman הכנסת אורחים רבי נחמן באומן
In honor of רבינו הקדוש ומרת פייגא בת אדל וכל הצדיקים זיעא

Anonymous donated

2 hours ago $36.00
Homeless & Broken ... Please Help Us
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

2 hours ago €200.00
One who saves a life....
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

3 hours ago $180.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yehonatan Palmer donated

3 hours ago ₪100.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Dan Sapozhnikov donated

3 hours ago $200.00
Gerassy Family Campaign

Moishe Meir Kalisch donated

6 hours ago $50.00
ביהמ"ד כליל תפארת
In honor of לכבוד מורינו הרב שליט"א בעבור מסירתו הנפלאה והתמידית

Anonymous donated

7 hours ago $100.00
One who saves a life....
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

8 hours ago $18.00
One who saves a life....
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Moshe Soffer donated

8 hours ago $50.00
למעננו- Yeshivas Pitchei Shearim
In honor of בנימין יפלח

Anonymous donated

9 hours ago $80.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Basya bas fievel

Bec donated

13 hours ago $50.00
HELP AN ABUSED CHILD
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Gavriel Moshe

Robert Meyers donated

13 hours ago $18.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Jennifer Mendoza

Anonymous donated

16 hours ago $1.00
CHAYA’S EMERGENCY FUND: My Mom Is Gone Who Will Marry Me Off?
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

16 hours ago $1.00
Ben Shitrit Family Emergency Fund: Please, Help Take Care of Three Little Girls Who Just Lost Their Mom
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

17 hours ago $1.00
A MATTER OF LIFE & DEATH: Rav Chaim Kanievsky’s URGENT REQUEST of Klal Yisroel
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

17 hours ago $5.00
Kallah does not have money for basic necessities, a few days to wedding!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

17 hours ago $10.00
My Mom passed away, my Dad is sick.. Please Help
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

17 hours ago $80.00
Help a mother of 6
In honor of TZ

Anonymous donated

17 hours ago $18.00
One who saves a life....
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

17 hours ago $18.00
One who saves a life....
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Anonimo

Aleksandr Beyzer donated

20 hours ago $72.00
One who saves a life....
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Aleksandr Beyzer donated

20 hours ago $200.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

M. Mushkvitch donated

20 hours ago $25.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!
In honor of r.b.

Anonymous donated

20 hours ago $180.00
Help A young couple get married in Israel

Jacob Zarrabi donated

20 hours ago $18.00
Help a single mother of 2

Jaima R Bernstein donated

21 hours ago $326.00
Help A young couple get married in Israel
In memory of Moshe Yosef Bernstein

Jacob Zarrabi donated

21 hours ago $18.00
One who saves a life....
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Jacob Zarrabi donated

21 hours ago $18.00
MY WIFE ELENA NEEDS YOUR HELP TO TREAT CANCER

Jacob Zarrabi donated

21 hours ago $13.00
Building Campaign

Jacob Zarrabi donated

21 hours ago $26.00
HELP SAVE HIS LIFE

Chad Weiner donated

21 hours ago $25.00
YOUNG LAKEWOOD MOTHER WITH CANCER
In honor of Lindsay Weiner

Chad Weiner donated

21 hours ago $25.00
Gerassy Family Campaign
In honor of Rani stutz

Anonymous donated

22 hours ago $26.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

22 hours ago $54.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Steven Stromer donated

23 hours ago $5.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

23 hours ago $3.00
33 Year Old Kallah Orphaned from Birth, Pleading for Help!

Anonymous donated

23 hours ago $18.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Hashem for all his blessings, his unconditional love and his unlimited chesed

Anonymous donated

23 hours ago $2.00
HELP! Yeshiva Mashgiach Suffers Heart Attack

Avrumi Farkas donated

23 hours ago $180.00
העלפט א נאנטער קרוב מיינער
In honor of Lipa zicherman

Anonymous donated

23 hours ago $36.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Harold Chalfin
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.