ראטעוועט דעם חתן

$7,624 of $25,000 raised

raised by 131 people in 2 weeks

קולינו תשמע ותחון!

טייערע ברודער, מיר קומען צו אייך דא מיט א הארציגע רוף פאר אן אויסנאמס פאל פון הכנסת כלה שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא.

די רעדע איז פון א גאר חשובע וויליאמבורגער חתן וואס האלט בלויז 2 וואכן פאר זיין יום החופה ואין בידו לפורטה אפי' שווה פרוטה במלא מובן המלה עס איז ממש גארנישט דא פאר די מינימאלע הוצאות החתונה.

די טאטע ארבייט גאר שווער צו ברענגען לחם לפי הטף און שטעלן ברויט אויפן טיש וואס איז אויך ווייט פון די פשוטע זאכן, מיט די צייט האט זיך אנגעזאמלט א הויפן חובות איבערן קאפ וואס די געטרייע פאטער ארבייט ביטער שווער צו באצאלן, וואס מאכט עס פשוט אוממעגליך פאר אים צו אפי' טראכטן פון הוצאת החתונה.

די טייערע חתן דרייט זיך ארום מיט די גאנצע לאסט פון די חתונה הוצאות אויף זיין אינגע פלייצע וואס קען נישט שלעפן די שווערע פעקל אליינס, ער בעט און וויינט צו אייך, "העלפט מיר גיין אונטער די חופה, העלפט מיר האבן א אומצושטערטע שמחה, העלפט מיר בויען מיין שטוב מיט א פרייליכן גייסט, זייט אייך משתתף מיט גרעסערע סכומים, העלפט מיר!"

בשכר זה זאלט איר קיינמאל וויסן פון אזאנע מצבים ח"ו, איר זאלט אלעמאל האבן פרנסה ברווח, עושר וכבוד, געזונט פרנסה נחת, הרחבת הדעת וסייעתא דשמיא ונהורא מעליא

!א דאנק אייך פאר אייער ווארעמע שטיצע

יששכר גוטמאן  |  משה יואל זילבערשטיין  |  יוסף מענדל כ"ץ  |  אליעזר ליימזידער  |  אברהם פנחס משה ליימזידער  |  גדלי' דוד ראזענבערג

;
$7,624 of $25,000 raised

raised by 131 people in 2 weeks

Created by

moshe leimzider
January 2019

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Eliezer Steinfeld donated

1 day ago $36.00
In honor of יואלי ליימזידער

Anonymous donated

2 days ago $18.00

Jacob Goldstein donated

2 days ago $36.00
In honor of @JewishStickers on telegram

Chaim Grattj7e donated

2 days ago $18.00

Israel Goldstein donated

2 days ago $18.00
In honor of יששכר גוטמאן

Israel Goldstein donated

2 days ago $18.00
In honor of משה ליימזידער

Israel Goldstein donated

2 days ago $18.00
In honor of משה יואל זילבעשטיין

Shulem Eisenberg donated

3 days ago $10.00
In honor of אליעזר ליימזידער

J Sander donated

3 days ago $26.00
In honor of יוסף מענדל כ"ץ

CHAIM PORGES donated

3 days ago $50.00

Joel Weiss donated

3 days ago $36.00
In honor of יואלי ווייס

Abraham Hoffman donated

3 days ago $3.00

Saul Deutsch donated

4 days ago $36.00
In honor of אליעזר ליימזידער

Chaim Yisroel Braver donated

4 days ago $36.00
In honor of משה יואל, יששכר

Joel Karpen donated

4 days ago $72.00
In honor of משה יואל, יששכר

Jacob I Hirsch donated

4 days ago $50.00
In honor of Yisoscher Gutman and Moshe Yoel Silverstein

Moshe Mayer donated

4 days ago $10.00
In honor of Bernny Meizils

Anonymous donated

4 days ago $50.00
In honor of הרב יוסף מענדעל

Martin Weiss donated

4 days ago $18.00
In honor of Abe lam

DAVID REICH donated

4 days ago $36.00

Anonymous donated

4 days ago $50.00
In honor of אשר מרדכי שלעזינגער my brilliant relative

הערשל מאיראוויטש donated

4 days ago $50.00
In honor of משה ליימזידער

Joel Ackerman donated

4 days ago $72.00
In honor of יששכר, משה יואל, יוסף מענדל, און אליעזר

Eli Kish donated

4 days ago $50.00
In honor of , אליעזר ליימזידער,יוסף מענדל כ"ץ, יששכר גוטמאן, משה יואל זילברשטיין

Anonymous donated

4 days ago $72.00

Shloima Kubitchek donated

4 days ago $50.00

Sruly Weinberger donated

4 days ago $200.00
In honor of Moshe yoel silverstein

Moses Karpen donated

4 days ago $180.00
In honor of משה יואל זילבערשטיין

Joel Weiser donated

4 days ago $50.00
In honor of Y.m katz (also suscher gutman. Maybe ) shoin.

Chaim Ber Meisels donated

4 days ago $18.00
In honor of יעדער איינער... יעדער איינער... יעדער

Y. Rosenberg donated

4 days ago $36.00
In honor of יוסף מענדל כ"ץ

Simcha Z Trieger donated

4 days ago $1.00
In honor of Elizer Leimzeger

Yanky Friedman donated

4 days ago $180.00
In honor of Moshe Yoel Silberstein

Moshe Sander donated

5 days ago $100.00
In honor of יוסף מענדל ביסט א מוסטער פון נישט אויפגעבען

SHAYA GROSS donated

5 days ago $18.00
In honor of !!משה! חסד לויפט דיר אין די בלוט

Yoel T Reich donated

5 days ago $50.00
In honor of Moshe Y Silberstein

Anonymous donated

5 days ago $54.00
In honor of Leizer

Joel Weiss donated

6 days ago $50.00
In honor of Yisoscher Guttman

Yoel Weberman donated

1 week ago $36.00
In honor of Eliezer Leimzider

Hershel Weiss donated

1 week ago $36.00
In honor of My good Friend mendy katz

David Steinfeld donated

1 week ago $18.00
In honor of יואלי

Ben L / Yoely M (TDNY) donated

1 week ago $100.00
In honor of משה יואל זילבערשטיין

לייב פרידמאן donated

1 week ago $50.00
In honor of r' moishe leimzider

Joel Kestenbaum donated

1 week ago $100.00

E Silberstein donated

1 week ago $100.00
In honor of Moshe Yoel Silberstein

Cheskel Jacobowitz donated

1 week ago $100.00
In honor of Yosef Mendel Katz

Abraham Silberstein donated

1 week ago $100.00
In honor of Moshe Yoel Silberstein

Yoel Rubinstein donated

1 week ago $18.00
In honor of די ליימזידער משפחה

Daniel Lebovits donated

1 week ago $50.00

Anonymous donated

1 week ago $18.00
In honor of חברי היקר הרבני הנגיד ר' משה ליימזידער שי'

Anonymous donated

1 week ago $72.00
In honor of Yosef Mendal Katz

Anonymous donated

1 week ago $5.00

Anonymous donated

1 week ago $100.00
In honor of יוסף מענדל כ״ץ

Joel Weiss donated

1 week ago $18.00
In honor of The holy Yosef Mendel Katz

יואל ווידער donated

1 week ago $100.00
In honor of גדלי דוד מיט אלע עסקנים, שכרכם הרבה מאוד

Abraham Friedman donated

1 week ago $18.00
In honor of ר משה ליימזידער הי"ו ידיד נפשי ש"ב עסקן נצרך לטובת בכלל והפרט הרבני הנגיד

Riki Markowitz donated

1 week ago $50.00

Joel Erenthal donated

1 week ago $18.00
In honor of אליעזר ליימזידער

Israel Krausz donated

1 week ago $100.00
In honor of משה ליימזידער

Naftaly Soifer donated

1 week ago $100.00
In honor of הצדיק ר׳ אשר מרדכי

Joel Kohn donated

1 week ago $50.00
In honor of יוסף מנחם בן אשר

בערל ברייער donated

1 week ago $18.00
In honor of אשר מרדכי שלעזינגער

Joseph Lewin donated

1 week ago £360.00

Yoel Friedman (...) donated

1 week ago $36.00
In honor of Rabbi Mr Yosef Mendel Katz

Kalman Zimmerman donated

1 week ago $100.00
In honor of משה יואל זילבערשטיין

Yanky Friedman donated

1 week ago $50.00
In honor of אשר מרדכי שלעזינגער

Mendel Wetzberger donated

1 week ago $50.00
In honor of ידידי יוסף מענדל כ"ץ

Joel Eisdorfer donated

1 week ago $18.00
In honor of All choshiva askonim

Kenneth Mayer donated

1 week ago $18.00
In memory of Malka bas moshe shmuel

Mordecha Katz donated

1 week ago $118.00
In honor of יוסף מענדל כ"ץ to my best brother and friend

יואל טייטלבוים donated

1 week ago $12.00

Hermon donated

1 week ago $18.00

Anonymous donated

1 week ago $100.00
In honor of משה יואל זילבערשטיין

Ez Develop Inc. donated

1 week ago $18.00
In honor of יואלי ליימזידער

Gh donated

1 week ago $18.00
In honor of יואלי ליימזידער

Hyugvvfyhf donated

1 week ago $10.00
In honor of יואלי ליימזידער

Fogel donated

1 week ago $18.00

Anonymous donated

1 week ago $20.00
In honor of Leimzider

חיים בצלאל לוי donated

1 week ago $18.00
In honor of משה יואל זילבערשטיין

TMM Jacobowitz donated

1 week ago $26.00
In honor of יוסף מענדל כ"ץ

LEIB ROSENBAUM donated

1 week ago $18.00
In honor of אברהם לייב ראזענבוים

Joel Zupnick donated

1 week ago $36.00
In honor of ידידי הנגיד ר׳ יוסף מענדל כ״ץ

Joel Katz donated

1 week ago $126.00
In honor of יוסף מענדל

S Katz donated

1 week ago $36.00
In honor of מיין גאר חשובע ברודער, יוסף מענדל כץ

Joel Reisman donated

1 week ago $18.00
In honor of Yosef Mendel Katz

Shimon donated

1 week ago $101.00
In honor of יוסף מענדל

Joel Schlesinger donated

1 week ago $36.00
In honor of יוסף מענדל כ"ץ

Chatzkel donated

1 week ago $18.00
In honor of יוסף מענדל כ"ץ

יואל שווארטץ donated

1 week ago $50.00
In honor of אליעזר ליימזידער און יששכר, זיך אייניג צוטיילן

Isaac Berkowitz donated

1 week ago $18.00
In honor of משה ליימזידער

Live And Give Foundation donated

1 week ago $26.00
In honor of Yoseph mendel

Chaim Herman donated

1 week ago $100.00
In honor of משה יואל זילבערשטיין

Solomon Leimzider donated

1 week ago $100.00

Joel Ellenbogen donated

1 week ago $50.00
In honor of משה יואל יששכר ליימזידער

Sol Sinay donated

1 week ago $100.00
In honor of Moshe Yoel Silberstein

Moishe Klein donated

1 week ago $100.00
In honor of משה יואל זילבעשטיין

H J donated

1 week ago $72.00
In honor of Moshe Yoel Silberstein

אהרן דוד רייך donated

1 week ago $36.00
In honor of יוסף מענדל כ"ץ

אהרן דוד רייך donated

1 week ago $36.00
In honor of אליעזר ליימזידער

Aron Yosef Tirnauer donated

1 week ago $100.00
In honor of Yosef Mendel Katz

Yehuda Deutsch donated

1 week ago $36.00
In honor of My Dear cousins and le"n Leah bas Yida e"h

Anonymous donated

1 week ago $72.00
In honor of Leimzider Family

Moishy Glick donated

1 week ago $36.00
In honor of R’ Yesuscher Gutman

MIRIAM GUTTMAN donated

1 week ago $36.00

Abe Klein donated

1 week ago $180.00
In honor of Moshe Yoel

Yoel Weber donated

1 week ago $26.00
In honor of לכבוד ידידי ר' יששכר. שכרך הרבה מאוד

Eli Fried donated

1 week ago $36.00
In honor of יִשָֹּשֹכָר גוּטמאַן

A. Kolman donated

1 week ago $36.00
In honor of King Of Jewish Music @SuscherGuttman

Abraham Goldberger donated

1 week ago $18.00
In honor of Suscher guttman

Shie Hersh Spitzer donated

1 week ago $36.00
In honor of יששכר גוטמאן / אליעזר ליימזידער

Joel Rubin donated

1 week ago $100.00
In honor of יששכר גוטמאן

Joseph Neiman donated

1 week ago $100.00
In honor of Moshe Yoel

Anonymous donated

1 week ago $36.00
In honor of משה יואל זילבערשטיין

Gedalye Appel donated

1 week ago $20.00
In honor of יוסף מענדל כ״ץ

JL donated

1 week ago $36.00
In honor of הצדיק ר׳ יוסף מענדל כץ

Anonymous donated

1 week ago $36.00
In honor of David Rosenberg & the Leimziders

Isaac Fuchs donated

1 week ago $500.00
In honor of Moshe Yoel Zilberstein

Joel Teitelbaum Keren Ezer donated

1 week ago $72.00
In honor of לכבוד העסקן ר משה ליימזידער

Anonymous donated

2 weeks ago $54.00
In honor of משה ליימזידער

Pinchus Fulop donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Eliezer leimzider

Lazer Blum donated

2 weeks ago $26.00
In honor of משה ליימזידער

יואל שטיינמעטץ donated

2 weeks ago $50.00
In honor of Moshe leimzider

Yk donated

2 weeks ago $36.00
In honor of גדלי' דוד ראזענבערג

Fogel donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Moshe Leimzider

שלמה ראטטער donated

2 weeks ago $50.00
In honor of Moshe leimzider

Esther Deutsch donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Hatzadik R' Gedalia Dovid R.

Yoel Markowitz donated

2 weeks ago $18.00
In honor of גדלי דוד ראזענבערג

Anonymous donated

2 weeks ago $200.00
In honor of Moshe leimzider

MAGA donated

2 weeks ago $200.00
In honor of גדלי' דוד ראזענבערג

Jacob Rosenberg donated

2 weeks ago $20.00
In honor of גדלי דוד ראזענבערג

D donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Modern Art
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

YU CH Shabbaton

YU CH Shabbaton

More Info >

hachnasas kaleh

hachnasas kaleh

Hi, PLEASE HELP ME RAISE MONEY TO HELP A VERY CLOSE FRIEND OF MINE WHO IS ABOUT TO MARRY OF HER FIRST CHILD BESHAH TOVA. SHE NEEDS OUR HELP. TIZKY L

More Info >

Torah Scholars Matanos L'Evyonim Campaign 5779

Torah Scholars Matanos L'Evyonim Campaign 5779

Dear Fellow Jew,  This coming Shabbos we  will proclaim "ROSH CHODESH ADAR...!" Rosh Chodesh Adar is upon us, that means...Purim is almost he

More Info >

Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

Thank you all for helping us collect this money. Any money received that is not needed for kadish will be used to pay people to say misnayos for z

More Info >

Wedding

Wedding

My name is Moshe and I am studying at the yeshiva of Rabbi Zamir Cohen and I need money for a wedding. I would be very happy if there is someone here

More Info >

Reb Yeshay'les Hachnosos Orchim in Uman הכנסת אורחים רבי נחמן באומן

Reb Yeshay'les Hachnosos Orchim in Uman הכנסת אורחים רבי נחמן באומן

One bright day, one Jew arose and decided to establish a huge factory of hospitality at the gravesite of Reb Nachman Breslover in Uman. He struggles w

More Info >

Hachnosas Kallah - Orphan wedding fund

Hachnosas Kallah - Orphan wedding fund

If we don't take care of them who will? Take part in this AMAZING opportunity to help an Orphaned family make a wedding.

More Info >

Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha

Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha

טייערע ברידער. א איד וואס איז ביז נישט צו לאנג צוריק געווען א פרייליכע געזונטע טאטע

More Info >

Urgent Hachnusas Kallah Campain

Urgent Hachnusas Kallah Campain

Dearest Family & Friends, We’re writing to you for an urgent matter of Gemilas Chesed and Hachnusas Kallah. A close relative of mine has b”h re

More Info >

Matanot La Evyonim מתנות לאביונים

Matanot La Evyonim מתנות לאביונים

    Shalom to all of our Family and Friends!   As you all know, every year before the holiday of Purim, we take it upon o

More Info >

Hachnassat Kallah

Hachnassat Kallah

I am a previous lone soldier and I am G-d willing getting married in a month. I spent almost two years of my life serving in the Nesach Yehuda branch&

More Info >

An orphan Kallah needs your help

An orphan Kallah needs your help

Imagine a family of 18 orphans in desperate need of some help.  Now, imagine that in a small contribution you can actually get them the assistance

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Robert Evnen donated

1 minute ago $450.00
Helping the Tapuchi family move forward from this horrible tragedy

Nosson Buchsbaum donated

22 min ago $100.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

29 min ago $75.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

S Leitner donated

31 min ago £236.00
Help our Rosh Kollel who is donating his kidney to a Kollel member!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

38 min ago ₪15.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago €10.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Asher ben Esther

Nancy Grooms-Rawls donated

1 hour ago $200.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!

Anonymous donated

1 hour ago £20.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $36.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago £100.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

נתן אדלר donated

2 hours ago ₪104.00
Reb Yeshay'les Hachnosos Orchim in Uman הכנסת אורחים רבי נחמן באומן
In honor of רבינו הקדוש ומרת פייגא בת אדל וכל הצדיקים זיעא

Anonymous donated

2 hours ago $36.00
Homeless & Broken ... Please Help Us
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

3 hours ago €200.00
One who saves a life....
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

3 hours ago $180.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yehonatan Palmer donated

3 hours ago ₪100.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Dan Sapozhnikov donated

4 hours ago $200.00
Gerassy Family Campaign

Moishe Meir Kalisch donated

6 hours ago $50.00
ביהמ"ד כליל תפארת
In honor of לכבוד מורינו הרב שליט"א בעבור מסירתו הנפלאה והתמידית

Anonymous donated

7 hours ago $100.00
One who saves a life....
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

8 hours ago $18.00
One who saves a life....
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Moshe Soffer donated

8 hours ago $50.00
למעננו- Yeshivas Pitchei Shearim
In honor of בנימין יפלח

Anonymous donated

9 hours ago $80.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Basya bas fievel

Bec donated

13 hours ago $50.00
HELP AN ABUSED CHILD
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Gavriel Moshe

Robert Meyers donated

14 hours ago $18.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Jennifer Mendoza

Anonymous donated

17 hours ago $1.00
CHAYA’S EMERGENCY FUND: My Mom Is Gone Who Will Marry Me Off?
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

17 hours ago $1.00
Ben Shitrit Family Emergency Fund: Please, Help Take Care of Three Little Girls Who Just Lost Their Mom
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

17 hours ago $1.00
A MATTER OF LIFE & DEATH: Rav Chaim Kanievsky’s URGENT REQUEST of Klal Yisroel
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

17 hours ago $5.00
Kallah does not have money for basic necessities, a few days to wedding!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

17 hours ago $10.00
My Mom passed away, my Dad is sick.. Please Help
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

18 hours ago $80.00
Help a mother of 6
In honor of TZ

Anonymous donated

18 hours ago $18.00
One who saves a life....
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

18 hours ago $18.00
One who saves a life....
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Anonimo

Aleksandr Beyzer donated

20 hours ago $72.00
One who saves a life....
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Aleksandr Beyzer donated

20 hours ago $200.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

M. Mushkvitch donated

20 hours ago $25.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!
In honor of r.b.

Anonymous donated

21 hours ago $180.00
Help A young couple get married in Israel

Jacob Zarrabi donated

21 hours ago $18.00
Help a single mother of 2

Jaima R Bernstein donated

21 hours ago $326.00
Help A young couple get married in Israel
In memory of Moshe Yosef Bernstein

Jacob Zarrabi donated

21 hours ago $18.00
One who saves a life....
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Jacob Zarrabi donated

21 hours ago $18.00
MY WIFE ELENA NEEDS YOUR HELP TO TREAT CANCER

Jacob Zarrabi donated

21 hours ago $13.00
Building Campaign

Jacob Zarrabi donated

21 hours ago $26.00
HELP SAVE HIS LIFE

Chad Weiner donated

22 hours ago $25.00
YOUNG LAKEWOOD MOTHER WITH CANCER
In honor of Lindsay Weiner

Chad Weiner donated

22 hours ago $25.00
Gerassy Family Campaign
In honor of Rani stutz

Anonymous donated

22 hours ago $26.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

23 hours ago $54.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Steven Stromer donated

23 hours ago $5.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

23 hours ago $3.00
33 Year Old Kallah Orphaned from Birth, Pleading for Help!

Anonymous donated

23 hours ago $18.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Hashem for all his blessings, his unconditional love and his unlimited chesed

Anonymous donated

23 hours ago $2.00
HELP! Yeshiva Mashgiach Suffers Heart Attack

Avrumi Farkas donated

23 hours ago $180.00
העלפט א נאנטער קרוב מיינער
In honor of Lipa zicherman
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.