למען לא נבוש ח״ו. ביום חופתו

$32,096 of $55,000 raised

raised by 234 people in 1 week

 

                 למען לא נבוש,                           

 

טיייערע לעכטיגע חברים היקרים

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה,

ביטע לייגט צו קאפ פאר איין מעניוט. און זייט דערנאך עפעס תורם. און ביטע שיקט עס ווייטער פאר וועם דו קענסט,  

דאס גייט אי״ה זיין א קורץ און שארפע קאנפיין. 

דאס גאנצע געלט מוז געשאפען ווערן יעצט. בין כסא לעשר. ביטע שטופט עס נישט אפ.  

....................

מען שטייען מיר יעצט און די הייליגע לעכטיגע טעג. פון עשרת ימי תשובה. ווען דער אייבישטער כביכל געפונט זיך מער נענטער צו אונז.  

אידן זוכן אריינצוכאפן וואס מער מצות ומעשים טובים , 

לאמיר עס מאכן קורץ...,,, 

 

מען רעדט דא פון אונזער אלעמען באליבטע חבר, 

וואס מיר אלע קענען אים גוט פון דער נאונט. 

וואס ער פלעגט זיך אלץ אוועק געבן פאר אונז אלע ווען אימער ס׳האט זיך אויסגעפעלט,

מיר האבן אלע מתפלל געווען ער זאל טרעפען זיין באשערטע גאר בקרוב ובנקל, 

ב״ה דער אייבישטער האט צו געהערט אונזערע תפילות. ער האט געטראפן זיין באשערטע זיווג. אבער פארדעם האט מען געמוזט צוזאגן א גרויסן חלק פונעם צד שני. 

די עלטערן זיינע האבן זיך פון אייביג אן געפאלגט אויף פרנסה. אבער ליידער ליידער היינט איז נישטא אויף טאג טעגליכן געברויך,  און פארשטייט זיך אוואדא און אוואדא נישט צו חתונה מאכן, און ווער רעדט אפילו פון טראכטן פון צאלן די אנדערע זייט, ?? 

 

די זמן החתונה רוקט זיך נענטער און נענטער. און מען האט ליידער נישט קיין ענטפער פארן צד שני. (און ראשון),

 

מיר קענען נישט, און מיר טארן נישט.

״און מיר וועלן נישט״. ח״ו לאזן אונזער חבר פארשעמעט ווערן ביום חופתו !!!!!  

טייערע חברים. יעצט און די גאר הייליגע טעג.  בין כסא לעשר. ווען אידן זוכן וואס מער מצוות ומעשים טובים.

האט רחמנות  און כאפט אריין די גרויסע מצוה פון הכנסת כלה און מצות צדקה,  

געדענקט ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה 

 

אוו דעם זכות זאלן מיר אלע אנגעשריבן ווערן צו א שנת גאולה וישועה. בספרן של צדיקים גמורים אמן.  

 

נ.ב. ביטע פארשפרייטן ווייטער. און פארשטייט זיך ביטע אבאכט געבן אויפן כבוד פון אונזער טייערע חבר חתן דנן. כפי הראי׳ , ודל.  

תזכו למצות. 

 

 

 

         מ.פ.ל.,  א.מ.וו.,  מ.י.ה., מ.א.ק.,און אלע חברים. 

;
$32,096 of $55,000 raised

raised by 234 people in 1 week

Created by

Landau F.
September 2018

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Anonymous donated

46 minutes ago $36.00

Joel MMarcus donated

2 hours ago $180.00
In honor of Moshe Y. Hoffman

Anonymous donated

2 hours ago $26.00
In honor of Hilly

Menashe donated

10 hours ago $200.00

Yidel Jacobowitz donated

12 hours ago $100.00
In honor of Feishy/ Moshe yossel

Sruly Mermelstein donated

13 hours ago $18.00
In honor of Hilly Friedman

Joel Freund donated

14 hours ago $100.00
In honor of פייש

Anonymous donated

18 hours ago $80.00
In honor of סענדר ווידער

Chaskel Leser donated

20 hours ago $50.00
In honor of Sender wieder

חיים פיקסלער donated

22 hours ago $100.00
In honor of סענדי ווידער (ולעילו נשמת ר׳ ישעי׳לע בן משה

Yossi Neiman donated

22 hours ago $100.00
In honor of Moshe Yossi Hufman

Shiya Kohn donated

1 day ago $50.00

Shloimy Landau donated

1 day ago $100.00
In honor of Faishy

Levy Teitelbaum donated

1 day ago $72.00
In honor of Ari Laundo! M.Y. Hofman

Kalman Kohn donated

1 day ago $50.00
In honor of Chussen

Anonymous donated

1 day ago $50.00
In honor of Ari Landau

Aron Landau donated

1 day ago $100.00
In honor of The chossen

Avrumy Straus donated

1 day ago $72.00
In honor of Shlomy Landau and feishy Landau

Harav J.B. donated

1 day ago $1,000.00
In honor of Matching ExspressJb billders& Skyview elavaters.

Skyview Elevator Inc. donated

1 day ago $1,000.00
In honor of Matching Yoely Braver

Joel Braver donated

1 day ago $1,000.00

Fishi donated

2 days ago $100.00

Yoily Goldstein donated

2 days ago $69.00
In honor of JDN Der Vuch דער איד WSPU 69 סענדער ווידער

Aron M. Wieder donated

2 days ago $10.00
In honor of My Best Big Brother Sender

Bobby donated

2 days ago $25.00
In honor of Sender

Joseph Greenfeld donated

3 days ago $50.00
In honor of שעי ליפא פיישי סנדער משה יוסל משה אברהם אוי חילי פון דיר די בעסטע קינד האב איך פארגעסן

Shimon Gertner donated

3 days ago $36.00
In honor of Sam Neuman he is the best

Yossi Deutsch donated

3 days ago $36.00
In honor of Sam

Bernard Fried donated

3 days ago $36.00
In honor of SENDER HATZADIK

Yoely Roth donated

3 days ago $250.00
In honor of Sender wieder

Anonymous donated

3 days ago $250.00
In honor of סענדר ווידער

Yossi Gombo donated

3 days ago $36.00

Dovid Mier donated

3 days ago $130.00
In honor of Shlomo L.

Anonymous donated

3 days ago $100.00
In honor of Rabbi J.B. and shlome landau

Tully Tyrnauer donated

3 days ago $50.00
In honor of סענדי אין שלמה

Mates Kohn donated

3 days ago $100.00
In honor of Sandy Vider Shloma erantal

Samuel Itzkowitz donated

3 days ago $18.00
In honor of סענדער און משה יוסי

Anonymous donated

3 days ago $10.00
In honor of Of god

Aron Samet donated

3 days ago $26.00
In honor of ר ישעלע׳ס גאסט הויז

K E donated

3 days ago $10.00
In honor of לכבוד ר' סענדער

Nechemya donated

3 days ago $50.00
In honor of Moshe Yossy & Moshe chaim

Ohvents donated

3 days ago $72.00
In honor of Moshe yossi

Yoely Itzkowitz donated

3 days ago $80.00
In honor of Ushy-35 and sender wieder

Anonymous donated

3 days ago $500.00
In honor of Moshe Yossi

Mendy Gross donated

3 days ago $20.00
In honor of Sender

Anonymous donated

3 days ago $500.00

Daniel Masri donated

3 days ago $50.00
In honor of All involved in that motiva.

יצחק אהרן דייטש donated

3 days ago $20.00
In honor of סענדער

Sol Stern donated

3 days ago $89.00
In honor of כל מן דעסקין בצרכי ציבור באמונה

J donated

3 days ago $100.00
In honor of Sender

S D S donated

3 days ago $500.00
In honor of The chusson

Yitzchok Eizikovits donated

3 days ago $25.00
In honor of DON'T WANNA SEE NO STATUS NO MORE

Shia Hoffman donated

3 days ago $36.00
In honor of Moishy & Sendy & all other

Anonymous donated

3 days ago $36.00
In honor of הנגיד ר' שלמה לאנדא

Nusen Freund donated

3 days ago $50.00
In honor of מנשה שווימער

Mair Ber Weiss donated

3 days ago $100.00
In honor of Monroe conpan

Yischok Mordche donated

3 days ago $20.00
In honor of Monroe Compan

Yossy Yakebuwitz donated

4 days ago $50.00
In honor of Monroe compan

Yumi S donated

4 days ago $100.00
In honor of Feishy Chily MH Hoffman

Moshe Feldman donated

4 days ago $50.00
In honor of Mesiba

Gedalye Appel donated

4 days ago $80.00
In honor of אלע געטרייע חברים

Moshe Weider donated

4 days ago $40.00
In honor of Mesiba

Ahron Ehrenthal donated

4 days ago $50.00
In honor of Mesiba

Anonymous donated

4 days ago $36.00
In honor of Mesiba

Shihmon Klar donated

4 days ago $50.00
In honor of Mesba

Joel Friedman donated

4 days ago $180.00
In honor of Mesba

Yoely Brach donated

4 days ago $72.00
In honor of לזכות יואל בן שרה

Sucher Lipa Schwortz donated

4 days ago $180.00
In honor of The mesibe & Chaim yidel

Shea Cohn donated

4 days ago $360.00
In honor of My best Friend Shimmy & Moshe avrom & Feishy

Getzy donated

4 days ago $20.00
In honor of Mesiba

Lazer & Hershy donated

4 days ago $180.00
In honor of פיישי לאנדא

Perl donated

4 days ago $75.00
In honor of Mesiba

Klagsbold donated

4 days ago $36.00

Bevel Payment Solutions donated

4 days ago $500.00
In honor of 17 Hamilton Rd

Anonymous donated

4 days ago $36.00

Yoely donated

4 days ago $180.00
In honor of All the volunteers

Akiva Hershkowitz donated

4 days ago $105.00
In honor of Mesiba

Mordechai Hoffman donated

4 days ago $100.00
In honor of Happy birthday moisha yossy hoffman. In honor of moishy shia, feishy & all tzadikim

Cheskel Schwimmer donated

4 days ago $72.00
In honor of M F Landau!

Yochonon Fleischman donated

4 days ago $50.00
In honor of לכבוד מיין חבר ר׳ סענדר

Yossi Fisch donated

4 days ago $180.00
In honor of   חילי, ליפא, סענדר, משה אברהם, פיישי און אלע סטאטוס חבירים

Mordechai Deutsch donated

4 days ago $100.00

Yechiel Chajmovicz donated

4 days ago $10.00
In honor of Cheily chaimowitz

Hersch Kellner donated

4 days ago $100.00
In honor of Shlomie Landau

Pincus Schiff donated

4 days ago $36.00
In honor of Bentzy Krausz

Yossi Lebovits donated

5 days ago $36.00
In honor of S and F Landau

Anonymous donated

5 days ago $18.00

Solomon Wieder donated

5 days ago $100.00
In honor of Moshie yossi

Kalmen Schwartz donated

5 days ago $72.00
In honor of שלמי לאנדא

Kahal Bais Yitzchok donated

5 days ago $10.00
In honor of Shimi Deutsch

Yosef Hersh Gross donated

5 days ago $18.00
In honor of סנדר ווידער

Anonymous donated

5 days ago $100.00
In honor of Shimi Deutsch

Duvi donated

5 days ago $100.00
In honor of Feishy

Moshe Fisch donated

5 days ago $75.00
In honor of מ.י.ה

Shlomy Friedman donated

5 days ago $100.00
In honor of Shlomey Landoe

A. Markowitz donated

5 days ago $72.00
In honor of Sender and all partners to the mitzvah

Yoely Eigner donated

5 days ago $54.00
In honor of Chily chimo

Salomon L. Matching As I Said. donated

5 days ago $2,500.00
In honor of All doners & Gr8 עסקנים

Yossy Kaff donated

5 days ago $50.00
In honor of Sender Weider

Yoel Landau donated

5 days ago $50.00
In honor of החשוב סענדר'ל

S.L. Matching As I Promised donated

5 days ago $2,500.00
In honor of All Doners and Askunim

C Klein donated

5 days ago $108.00

Moishe & Leah Gross donated

5 days ago $36.00
In honor of Sender weider

Yidy Werzberger donated

5 days ago $194.00
In honor of Fleshy landau

Naftali Unger donated

5 days ago $360.00
In honor of Sender Weider, Shia Zafir, Moshe Avrohom Klein & Moshe Yossi Hoffman

Gombo Joseph donated

5 days ago $100.00
In honor of SHAYA FALKOWITZ לכו נרננה

A donated

5 days ago $10.00
In honor of Shmeri Weiss

Mayer Y. Lebovits donated

5 days ago $100.00
In honor of Shloimy Landau and Harav JB

Yanky Haut donated

5 days ago $180.00
In honor of SHAYA FALKOWITZ

Yoel Fried - FriedCo Media donated

5 days ago $200.00
In honor of Shia, Sender, Moshe Yosel

Jacob Haut donated

5 days ago $180.00
In honor of SHAYA FALKOWITZ

Shlome Klein - Brooklyn Bagel donated

5 days ago $100.00
In honor of Brooklyn Bagel, Moshe Avrum Klein,

Yossi Glanzer donated

5 days ago $100.00

יצחק קליין donated

5 days ago $14.00
In memory of בנימין זאב בן שמשון ברוך

L.klein donated

5 days ago $18.00
In memory of בנימין זאב בן שמשון ברוך

G Klein donated

5 days ago $50.00
In honor of Moishe Avrum Klein

Alter B Eckstein donated

5 days ago $300.00
In honor of S Launda trucking -s Weider

Anonymous donated

5 days ago $36.00

Yossi Teller donated

5 days ago $100.00
In honor of Sender wieder

Anonymous donated

5 days ago $101.00
In honor of סענדר נעם אראפ די סטעטאס

Joseph Landau donated

5 days ago $360.00
In honor of Shlome Landau

Yoel Weiss donated

5 days ago $180.00
In honor of Shia Folkovitz

Itchy Lefkowitz donated

5 days ago $125.00
In honor of לכו נרננה, אוואדי

Shia Mandel donated

5 days ago $18.00
In honor of Shaya Falkowitz

Anonymous donated

5 days ago $1.00
In honor of Bentzi Krause status

Anonymous donated

5 days ago $5.00

Motty Joseph donated

5 days ago $36.00
In honor of Moshe y./shachna/

Moshe Masri donated

5 days ago $10.00
In honor of Moshe masri

Yitzchok Laufer donated

5 days ago $18.00
In honor of The whole age

Anonymous donated

5 days ago $18.00
In honor of Moshe yossi

Chaim Goldstein donated

5 days ago $18.00
In honor of FAMOUS BENTZI KRAUSZ

Moshe Aron Hoffman donated

5 days ago $40.00
In honor of סענדר ווידער truck 8

The Business Card Shoppe donated

5 days ago $36.00
In honor of M Y Hoffman, Bentzion Kraus, Shachne Laundau

Yossi Krausz donated

5 days ago $10.00
In honor of Bentzy

Yitz donated

5 days ago $18.00
In honor of Lipaaa

Yossi Brody donated

5 days ago $18.00
In honor of Moshe Yossi

Joseph Laufer donated

5 days ago $20.00
In honor of ר' סענדר

Tuli Kay donated

5 days ago $100.00
In honor of אויף מיך

Anonymous donated

5 days ago $100.00
In honor of Josh Zafir

Israel Rosenberg donated

5 days ago $500.00
In honor of Sendy DY is over

Abe Biner donated

5 days ago $72.00
In honor of For feishy's good heart

Abraham Goldberger donated

5 days ago $36.00
In honor of Lipa

Anonymous donated

5 days ago $18.00
In honor of Lipa Goldstein

A G donated

5 days ago $20.00
In honor of Lipa Goldstein

T Schnitzler donated

5 days ago $50.00

Israel Horowitz donated

5 days ago $50.00
In honor of F. Landau

Y. Y. G. donated

5 days ago $100.00
In honor of פיישי

Benzion Krausz donated

5 days ago $180.00
In honor of all of you, lovely guys.

Livy Schwartz donated

5 days ago $36.00
In honor of ר' שלמה הכהן לאנדא

Joseph Gutman donated

5 days ago $36.00
In honor of Moshe Yossi

Joel Schwartz donated

5 days ago $180.00
In honor of The one and only Sender Wider

מאיר הילל ליבערמאן donated

5 days ago $180.00
In honor of מ.י.ה -פ.ל- ס.וו-

Joel Gratt donated

5 days ago $50.00
In honor of הצדיק ר' פיישי

Samuel Chajmovicz donated

5 days ago $100.00
In honor of יחיאל חיימאוויטש

Isreal Reisman donated

5 days ago $18.00
In honor of Lipa Goldstein and JB

Ari Friedman donated

5 days ago $36.00
In honor of Solomon Lanadu

The GeeSpot Events donated

5 days ago $360.00
In honor of Because The CHUSEN would do it for all of us

Jacob Hershkovitz donated

5 days ago $18.00
In honor of Shloma londoe /shya folkowitz

Moishy Greenfeld donated

5 days ago $50.00
In honor of Shlome landau

Hershy Hirsch donated

5 days ago $36.00
In honor of כל הקהל הקודש

Guttmans Productions donated

5 days ago $180.00
In honor of Sender and T

Pinchus Blum donated

5 days ago $36.00
In honor of ליפא גאלדשטיין

Pinchus Blum donated

5 days ago $180.00
In honor of משה חיים !!!!! סענדי !!! פיישי

Yoel Shpitzer וויפיל מאל דו בעטסט דארף איך דיך נאכאלץ געבען donated

5 days ago $36.00
In honor of Shlome Landau

Lipa Tyrnauer donated

5 days ago $25.00
In honor of Shlome landau

Anonymous donated

5 days ago $50.00
In honor of Mosha Avrum Klein/Feishy Landau

Shloimy Itzkowitz donated

5 days ago $36.00
In honor of ES 52 Moshe Hoffman

JOEL LANDAU donated

5 days ago $300.00
In honor of Sendy wieder

Fischer Mayer donated

6 days ago $20.00
In honor of JB

SHAULY KATZ donated

6 days ago $36.00
In memory of לע"נ אברהם מאיר יעקב בן שלמה

Rose Mermelstein donated

6 days ago $20.00

Shimshon Brody donated

6 days ago $180.00
In honor of אלע סטעטוס אורחים

Lipa Wechter donated

6 days ago $50.00
In honor of Shloime Landau

Anonymous donated

6 days ago $72.00

Shaya Hirsch donated

6 days ago $72.00
In honor of משה חיים ווייס/ליפא גאלדשטיין און ס.וו

Doved Grunwald donated

6 days ago $36.00
In honor of moshe weiss

Anonymous donated

6 days ago $36.00
In honor of Josh ES-52

Mordechai Klein donated

6 days ago $36.00
In honor of Josh Zafir ES-52

Anonymous donated

6 days ago $18.00
In honor of MAK

Cheskel Nojovits donated

6 days ago $10.00
In honor of סענדר בוזט א צדיק

Mendy donated

6 days ago $18.00
In honor of Moshe Yosel Hoffman

Anonymous donated

6 days ago $100.00
In honor of משה אברהם קליין

Anonymous donated

1 week ago $36.00
In honor of הצדיק JB

Sam S. donated

1 week ago $18.00
In honor of Jb and cbm

.. donated

1 week ago $260.00
In honor of משה יוסל האפפמאן

Anonymous donated

1 week ago $100.00

Cheily Chaimowitz donated

1 week ago $100.00
In honor of We should reach our goal

Israel Rosenbaum donated

1 week ago $36.00

L S donated

1 week ago $18.00
In honor of Sandy

Horowitz Y donated

1 week ago $100.00
In honor of Shlomo Landau

Anonymous donated

1 week ago $18.00
In honor of Lipa Goldstein

Gl donated

1 week ago $18.00
In honor of Shlome Landau

Joel Moskowitz donated

1 week ago $100.00
In honor of Lipa Goldstein

Joseph Moskowitz donated

1 week ago $50.00

Your Bast Friend donated

1 week ago $60.00
In honor of Shlome Landau

Anonymous donated

1 week ago $5.00
In honor of Moshe yossi

Anonymous donated

1 week ago $10.00

Moshe Silberstein donated

1 week ago $250.00
In honor of יחיאל חיימאוויטש

Anonymous donated

1 week ago $18.00

Nechemya donated

1 week ago $10.00
In honor of Lipa Goldstein

Yoina Buxbaum donated

1 week ago $150.00
In honor of The amazing boys

Anonymous donated

1 week ago $18.00
In honor of Lipa Goldstein

Israel Steinberg donated

1 week ago $18.00
In honor of Lipa Goldstein

Berl Karpen donated

1 week ago $200.00
In memory of .לע"נ בנימין זאב ברויןע"ה בן ר' שמשון ברוך

Menachem Eidlisz donated

1 week ago $18.00
In honor of Moshe weiss

Menashe Schwimmer donated

1 week ago $180.00
In honor of M.Y.H

Aron Gottdenger donated

1 week ago $31.00

Yoely Silly donated

1 week ago $26.00
In honor of what's app contacts

Shaya Lebowitz donated

1 week ago $36.00
In honor of Sendy Wieder

Yoily Rubin donated

1 week ago $100.00
In honor of Shlomie landau

Itzi Goldman donated

1 week ago $20.00
In honor of Moshe Chaim and Fieshy L.

Moshe Mayer donated

1 week ago $10.00
In honor of Berby Meizils

Shimon Deutsch donated

1 week ago $20.00
In honor of משה חיים משה אברהם

Yoel Deutsch donated

1 week ago $200.00

Moishe Klein donated

1 week ago $2,222.00
In honor of מיין חבר די חתן

Esther Gross donated

1 week ago $10.00

Anonymous donated

1 week ago $18.00
In honor of Shloime Landau

Lazer Friedman donated

1 week ago $100.00
In honor of Shloimy Landau

Anonymous donated

1 week ago $18.00

D. Schnitzler donated

1 week ago $72.00
In honor of Hendy Landau

Yoel Klein donated

1 week ago $50.00
In honor of מיין טייערע ברידער משה אברהם קליין

Mordechai Stuhl donated

1 week ago $100.00
In honor of .פיישי, משה יאסל, סענדר, חילי, משה חיים, משה אברהם , שימי ד

Anonymous donated

1 week ago $61.00
In honor of דיטעקטיוו מאו

Moshe Engel donated

1 week ago $20.00
In honor of Sender Weider, M A Klein, M C Weiss.

Avrumy Zupnick donated

1 week ago ₪500.00

Ari Stern donated

1 week ago $100.00
In honor of Shlome Landau

Hendy Landau donated

1 week ago $150.00
In honor of Moshe yossel hoffman

Shlome Werczberger donated

1 week ago $100.00
In honor of מ.י.ה

Wercberger Joel donated

1 week ago $18.00

Sender Wieder donated

1 week ago $2,500.00
In honor of אלע עסקנום

Joel Ergas donated

1 week ago $20.00
In honor of Shlome Landau

Anonymous donated

1 week ago $150.00

Gedalye Appel donated

1 week ago $20.00
In honor of Sender weider

Landau F. donated

1 week ago $1.00
In honor of Feishy Landou
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

Medicine still not covered by insurance!! Pt responsability: $699,30

Medicine still not covered by insurance!! Pt responsability: $699,30

Medicine is still not approved! Generic was not good. Patent uses DAW. Please donate warmly. You can mail a check if you prefer  to  Chesed Carin

More Info >

Patient is due for a visit to a specialist but $400 from where?

Patient is due for a visit to a specialist but $400 from where?

(Update: now 330 is still needed) He needs to see a specialist for a specific problem. This specialist is out of the mediocre list of doctors in this

More Info >

IN THE DARK FOR SUKKOS

IN THE DARK FOR SUKKOS

A DESPERATE PLEA FOR FRIEND!! A YOUNG MOTHER WHO RECENTLY HAD TO SEPARATE FROM HER HUSBAND CANT PAY HER ELECTRIC BILL!COMPANY HAS THREATENED TO SHUT I

More Info >

PLEASE HELP SAVE MY SON FROM AN INOPERABLE BRAIN TUMOR!

PLEASE HELP SAVE MY SON FROM AN INOPERABLE BRAIN TUMOR!

About half a year ago, my nine-year-old son was having trouble with his vision, and after much testing the doctors discovered an inoperable brain tumo

More Info >

NY Cornelle Presb. bill - they cannot manage to put away money and pay

NY Cornelle Presb. bill - they cannot manage to put away money and pay

This child was hospitalized 3 times this year! Now mother gets 2 bills of 150 each. Its the ER balance. She cannot pay this. It's what the hospita

More Info >

At this Melamed w/ 11 children, tomatoes are only allowed on Shabbos! It became food for millionaires!!

At this Melamed w/ 11 children, tomatoes are only allowed on Shabbos! It became food for millionaires!!

I was at a Brooklyn appartment and my heart went out when a child took from the grocery box a tomato and mother said she needs to put back because tom

More Info >

פדיון כפרות poor families for yom tov

פדיון כפרות poor families for yom tov

Lechem Loraivim fund (Bread for the hungry). Raising money for poor Familys in Israel without or with very low income, to help them pay for daily

More Info >

..כאפ אריין א מצוה פאר גמר דין

..כאפ אריין א מצוה פאר גמר דין

איר קענט האבן די זכות צו העלפן צובראכנע אלמנות און משפחות פאר יום הדין והנורא נעם א

More Info >

Ateret Chaya School For Girls

Ateret Chaya School For Girls

Save a Mother, Save a School! “Ateret Chaya School for Girls” in Bnei Brak, Israel is in need of help in order to stay open.  It’s founde

More Info >

Rebbe fund

Rebbe fund

We are collecting money for a young devoted rebbe whom we are very close to,with a large family that recently moved from Eretz Yisroel to America t

More Info >

Hachnossos kallah

Hachnossos kallah

This kallah is a relative of mine. She is a yesoma ל״ע and desperately needs the funds to get married with dignity. Please donate.  Tizku lemi

More Info >

לאמיר איהם נישט לאזן פאלן

לאמיר איהם נישט לאזן פאלן

צו מיינע טייערע ידידים און גוטע פריינט צו אלעם ערשט לאמיר אייך אנוואונטשן א גמר חת

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Zlatie Katz donated

23 sec ago $18.00
Father of 8 with ALS wants to Live - Please Help!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 minute ago $5.00
The Life Saving Fund of Rebekah

Anonymous donated

2 min ago $36.00
קרע רוע גזר דינינו

Anonymous donated

2 min ago $100.00
BIDERMAN FAMILY EMERGENCY FUND: Family of 7 in Crisis
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Ezriel Scher donated

3 min ago $180.00
קרע רוע גזר דינינו
In honor of הרב אברהם שמואל יערמיאש

Abraham J donated

3 min ago $72.00
Father of 8 with ALS wants to Live - Please Help!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

4 min ago $18.00
קרע רוע גזר דינינו

Anonymous donated

5 min ago $72.00
Boston Mikvah Building Campaign

Anonymous donated

6 min ago $20.00
Help Needy Families Make Yom Tov

Moshe Klein donated

7 min ago $150.00
Help my parents to survive
In honor of ר אברהם משה און שוכי ני׳ו

Alexander M. Marcus donated

8 min ago $18.00
ONLY 12 HOURS LEFT: Add Your Name to the Tefillos of the Gedolei HaDor on Yom Kippur
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Sharleen Tey donated

8 min ago $18.00
Chasuna - Chasuna - Chasuna - Chasuna
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

8 min ago $100.00
SAVING MY DAUGHTER'S LIFE: She Almost Died. Please Help Us Afford Rehab!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

David Korn donated

8 min ago $10.00
קרע רוע גזר דינינו
In honor of מוישה מעקסים

Anonymous donated

9 min ago ₪167.00
BIDERMAN FAMILY EMERGENCY FUND: Family of 7 in Crisis
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of nechama eidel bas sara

Moshe Landau donated

9 min ago $18.00
קרע רוע גזר דינינו
In honor of All the Askunim

Anonymous donated

10 min ago $150.00
LEFT BEHIND: Save The Rothman Kids
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Chaim Hersh donated

10 min ago $18.00
Hachnossos kallah
In honor of Yoily broin

Anonymous donated

10 min ago $5.00
HELP BUILD SHAARE EMUNAH!
In memory of Gamliel Gavriel ben Malka

Yosef Landa donated

10 min ago $36.00
URGENT: Funds Needed For Emergency Procedure
In honor of Magenta Bowtique and Shaynie Landa

Anonymous donated

11 min ago $54.00
Sefer Torah for Tzivia Zielinski A"H

Anonymous donated

12 min ago $72.00
ORPHAN CHASSAN FUND: Rav Yaakov Meir Shechter’s Urgent, Personal Request
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Lisa Joseph donated

13 min ago £20.00
The LIVING ORPHANS survival fund

Moshe Klein donated

13 min ago $50.00
Help my parents to survive

Anonymous donated

14 min ago $360.00
Pirchei/Zeirei PCBY TEN-4-TEN

Joel Schwartz donated

16 min ago $5.00
קרע רוע גזר דינינו
In honor of Klal yisrual

ARYEH ROSEN donated

16 min ago $180.00
Michal's Fund: Getting Married All On My Own
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Alta Shelomis Rochel bas Yairul

Anonymous donated

16 min ago $20.00
Continuing Henny Machlis's legacy
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Dovid Henach Mordechai ben Frayda Simcha

Anonymous donated

16 min ago £47.00
ONLY 12 HOURS LEFT: Add Your Name to the Tefillos of the Gedolei HaDor on Yom Kippur
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

18 min ago $20.00
Devastating Tragedy Of The Azan Family
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

18 min ago $50.00
EMERGENCY FUND: Save Mother Of 8 Who Was Diagnosed With A Tumor In Her Spine!

Mark Yedidya donated

18 min ago $18.00
HELP LEAH AND THE BORGEN KIDS SURVIVE
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

19 min ago $20.00
ONLY 12 HOURS LEFT: Add Your Name to the Tefillos of the Gedolei HaDor on Yom Kippur
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Eliezer Altman donated

19 min ago $20.00
מידת הרחמים עלינו התגלגלי

Anonymous donated

19 min ago $100.00
LEVI FAMILY EMERGENCY FUND: Help a young father alone with 4 kids
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

19 min ago $10.00
HELP LEAH AND THE BORGEN KIDS SURVIVE
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

20 min ago $10.00
Help a girl with special needs.
In honor of Dovid Henach Mordechai ben Frayda Simcha

Jacob Kohn donated

21 min ago $100.00
Help my parents to survive

Jerald Hawk donated

21 min ago $100.00
ONLY 12 HOURS LEFT: Add Your Name to the Tefillos of the Gedolei HaDor on Yom Kippur
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Yoni Hawk and Adena Hawk

Aron Avadyaev donated

21 min ago $36.00
The doors of Shalsheles will stay open till Mashiach comes”
In honor of Celia Avadyaev

Chaya Lerner donated

23 min ago $5,500.00
CHEIN VUCHESED
In honor of ZECHUS LEYOM HADIN

Anonymous donated

23 min ago $30.00
Baby Esty

Anonymous donated

23 min ago $1.00
ONLY 12 HOURS LEFT: Add Your Name to the Tefillos of the Gedolei HaDor on Yom Kippur
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Esther And Neil Fogel donated

25 min ago $100.00
Yeshiva Orchos Chaim

Anonymous donated

26 min ago £30.00
Baer Miriam Fund
In honor of Rabbi Ari fuld

Anonymous donated

26 min ago $50.00
Mikvah Sara Laya Binyan Liba - Inwood Mikvah
In honor of Aydel bas Fayga

Alan Schlanger donated

26 min ago $72.00
PLEASE GIVE HER ANOTHER CHANCE TO LIVE WITH HER FAMILY!!

Henich Schwartz donated

27 min ago $50.00
YOU WONT LET IT REPEAT ח"ו!

Anonymous donated

27 min ago $500.00
Chosson Torah for Rabbi Mordechai Dov Fine - 5779
In honor of Hakaras Hatov to Rabbi and Rebbetzin Fine - And for Complete Yeshua for Yoel Halevi Ben Miriam

Anonymous donated

30 min ago $18.00
Help hungry families and your names will be davened for at the Ribnitzer Rebbe's tziun's davening list - R Chaim Zanvil Abramovitz זצל
In honor of לעילוי נשמת הרה"ק אברהם מתתיהו בהרה"ק מנחם נחום משטפנשט זיע"א
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.