למען לא נבוש ח״ו. ביום חופתו

$38,315 of $55,000 raised

raised by 301 people in 3 months

 

                 למען לא נבוש,                           

 

טיייערע לעכטיגע חברים היקרים

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה,

ביטע לייגט צו קאפ פאר איין מעניוט. און זייט דערנאך עפעס תורם. און ביטע שיקט עס ווייטער פאר וועם דו קענסט,  

דאס גייט אי״ה זיין א קורץ און שארפע קאנפיין. 

דאס גאנצע געלט מוז געשאפען ווערן יעצט. בין כסא לעשר. ביטע שטופט עס נישט אפ.  

....................

מען שטייען מיר יעצט און די הייליגע לעכטיגע טעג. פון עשרת ימי תשובה. ווען דער אייבישטער כביכל געפונט זיך מער נענטער צו אונז.  

אידן זוכן אריינצוכאפן וואס מער מצות ומעשים טובים , 

לאמיר עס מאכן קורץ...,,, 

 

מען רעדט דא פון אונזער אלעמען באליבטע חבר, 

וואס מיר אלע קענען אים גוט פון דער נאונט. 

וואס ער פלעגט זיך אלץ אוועק געבן פאר אונז אלע ווען אימער ס׳האט זיך אויסגעפעלט,

מיר האבן אלע מתפלל געווען ער זאל טרעפען זיין באשערטע גאר בקרוב ובנקל, 

ב״ה דער אייבישטער האט צו געהערט אונזערע תפילות. ער האט געטראפן זיין באשערטע זיווג. אבער פארדעם האט מען געמוזט צוזאגן א גרויסן חלק פונעם צד שני. 

די עלטערן זיינע האבן זיך פון אייביג אן געפאלגט אויף פרנסה. אבער ליידער ליידער היינט איז נישטא אויף טאג טעגליכן געברויך,  און פארשטייט זיך אוואדא און אוואדא נישט צו חתונה מאכן, און ווער רעדט אפילו פון טראכטן פון צאלן די אנדערע זייט, ?? 

 

די זמן החתונה רוקט זיך נענטער און נענטער. און מען האט ליידער נישט קיין ענטפער פארן צד שני. (און ראשון),

 

מיר קענען נישט, און מיר טארן נישט.

״און מיר וועלן נישט״. ח״ו לאזן אונזער חבר פארשעמעט ווערן ביום חופתו !!!!!  

טייערע חברים. יעצט און די גאר הייליגע טעג.  בין כסא לעשר. ווען אידן זוכן וואס מער מצוות ומעשים טובים.

האט רחמנות  און כאפט אריין די גרויסע מצוה פון הכנסת כלה און מצות צדקה,  

געדענקט ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה 

 

אוו דעם זכות זאלן מיר אלע אנגעשריבן ווערן צו א שנת גאולה וישועה. בספרן של צדיקים גמורים אמן.  

 

נ.ב. ביטע פארשפרייטן ווייטער. און פארשטייט זיך ביטע אבאכט געבן אויפן כבוד פון אונזער טייערע חבר חתן דנן. כפי הראי׳ , ודל.  

תזכו למצות. 

 

 

 

         מ.פ.ל.,  א.מ.וו.,  מ.י.ה., מ.א.ק.,און אלע חברים. 

;
$38,315 of $55,000 raised

raised by 301 people in 3 months

Created by

Landau F.
September 2018

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

V.G. donated

3 weeks ago $100.00
In honor of Pay back time.

Gaby Yabra donated

1 month ago $15.00
In honor of Gaby Yabra

V.G. donated

1 month ago $100.00
In honor of Pay back time.

The DY - BETHEL CREW donated

1 month ago $500.00
In honor of Yossi teller -Moshe Hoffman

Anonymous donated

2 months ago $230.00
In honor of Chusen, sender, Faishy, and everyone

Moishy Srugo donated

2 months ago $36.00
In honor of שלומי און סענדער

Martin Berko donated

2 months ago $50.00
In honor of Unit 8 junior sendy the best

Rabbi Shia Schnebalg donated

2 months ago $50.00
In honor of Sender wiedet

Joseph Schwarz donated

2 months ago $5.00
In honor of To get in time for yum tiv

Lazar Berkowitz donated

2 months ago $39.00
In honor of Isaac Schwartz

Anonymous donated

2 months ago ₪5.00
In honor of נאך אפאר שקל פאר סענדערן

Jacob Ganz donated

2 months ago $75.00
In honor of Sendy w08-

Anonymous donated

2 months ago $50.00
In honor of Unit-8

Yoely Weinstock donated

2 months ago $100.00
In honor of Sandy. Shloimy

Shulem Banda donated

2 months ago $50.00
In honor of The chusen

Shia Mandel donated

2 months ago $500.00
In honor of The chusen

Anonymous donated

2 months ago $72.00
In honor of Chilly C

Yossi Goldberger donated

2 months ago $20.00

Chaya Hirsch donated

2 months ago $36.00

Israel donated

2 months ago $200.00
In honor of Israel

Shia Ganz donated

2 months ago $36.00
In honor of אלע עסקנים

Abraham Feder donated

2 months ago $180.00
In honor of און הצדיק סענדי JB מיין שוואגער הרב

Willy Pilku donated

2 months ago $180.00
In honor of Moshe Hoffman

Anonymous donated

2 months ago $18.00

Yitzi Kohn donated

2 months ago $200.00
In honor of Sendy, Shia, Moshe Yossel and all others

B donated

2 months ago $54.00

Naftali Horowitz donated

2 months ago $360.00
In honor of Sendy and all MSSP boys

Naftali Unger donated

2 months ago $458.00
In honor of סענדי זאל דערגרייכן זיין ציל

Yoely S donated

2 months ago $58.00
In honor of DY-08

Moishe Brisk donated

2 months ago $50.00

Chana Wieder donated

2 months ago $180.00
In honor of My big brother sender

Anonymous donated

2 months ago $5.00
In honor of Hasham

Shmery Weiss donated

2 months ago $36.00
In honor of M yossel/Sendy & all

David And Dina Shtendig donated

2 months ago $100.00
In honor of Sender

Anonymous donated

2 months ago $72.00
In honor of Sender and Chilly C and MAK

Shimmy Weiss donated

2 months ago $50.00
In honor of Sender

Leah Grosss donated

2 months ago $15.00

Joelergas donated

2 months ago $18.00
In honor of Shlome l

Anonymous donated

2 months ago $10.00

Hershel Jacob donated

2 months ago $10.00
In honor of The chosen

Hillel L. donated

2 months ago $72.00
In honor of Sender, MYH, MAK

Shaya Kestenbaum donated

2 months ago $100.00
In honor of Everyone

Moshe Ganz donated

2 months ago $250.00
In honor of All of you!

Anonymous donated

2 months ago $18.00

Lipa Winkler donated

2 months ago $50.00
In honor of Feishy, Sendy, Shia, moshe Yossi, moshe chaim

Joel Katz donated

2 months ago $36.00
In honor of MCW & FL

Yidi Friedman donated

2 months ago $18.00
In honor of Feishey❤️❤️

Yossi Weinberger donated

2 months ago $50.00
In honor of בענצי

Anonymous donated

2 months ago $10.00

SG donated

2 months ago $18.00
In honor of Anonymous

Anonymous donated

2 months ago $100.00
In honor of Moshe’la (moe)

David Weinberger donated

2 months ago $50.00
In honor of Sender weider

Moshe Klein donated

2 months ago $18.00
In honor of בנציון קרויס

Esty Stein donated

2 months ago $350.00
In honor of Senders good work

Anonymous donated

2 months ago $18.00
In honor of Bk

Shulem Fried donated

2 months ago $100.00
In honor of דער סענדער סטאפט נישט צו בעטעען

Yidel Friedman donated

2 months ago $18.00
In honor of Sendy and the chevra

Anonymous donated

2 months ago $18.00
In honor of ר' סנדר MYH

Ferencz Family donated

2 months ago $100.00
In honor of Feter Sender wieder

Zanvey Weiner donated

2 months ago $100.00

Ozer Meisels donated

2 months ago $36.00
In honor of סענדער - משה יוסף

Abraham Zupnick donated

2 months ago ₪500.00

Cheskei Goldbergar donated

2 months ago $100.00
In honor of moshe weiss

יצחק לויפער donated

2 months ago $36.00
In honor of מיין חבר סענדר

Joseph Greenfeld donated

2 months ago $18.00
In honor of סנדער בעט. געב נישט אויף

Shloimy Falkowitz donated

2 months ago $5.00
In honor of Shloimy Laundau

Shimon Greenfeld donated

2 months ago $72.00
In honor of Shia moshe Yossel sender

Anonymous donated

2 months ago $36.00

Joel MMarcus donated

2 months ago $180.00
In honor of Moshe Y. Hoffman

Anonymous donated

2 months ago $26.00
In honor of Hilly

Menashe donated

2 months ago $200.00

Yidel Jacobowitz donated

2 months ago $100.00
In honor of Feishy/ Moshe yossel

Sruly Mermelstein donated

2 months ago $18.00
In honor of Hilly Friedman

Joel Freund donated

2 months ago $100.00
In honor of פייש

Anonymous donated

2 months ago $80.00
In honor of סענדר ווידער

Chaskel Leser donated

2 months ago $50.00
In honor of Sender wieder

חיים פיקסלער donated

2 months ago $100.00
In honor of סענדי ווידער (ולעילו נשמת ר׳ ישעי׳לע בן משה

Yossi Neiman donated

2 months ago $100.00
In honor of Moshe Yossi Hufman

Shiya Kohn donated

2 months ago $50.00

Shloimy Landau donated

2 months ago $100.00
In honor of Faishy

Levy Teitelbaum donated

2 months ago $72.00
In honor of Ari Laundo! M.Y. Hofman

Kalman Kohn donated

2 months ago $50.00
In honor of Chussen

Anonymous donated

2 months ago $50.00
In honor of Ari Landau

Aron Landau donated

2 months ago $100.00
In honor of The chossen

Avrumy Straus donated

2 months ago $72.00
In honor of Shlomy Landau and feishy Landau

Harav J.B. donated

2 months ago $1,000.00
In honor of Matching ExspressJb billders& Skyview elavaters.

Skyview Elevator Inc. donated

3 months ago $1,000.00
In honor of Matching Yoely Braver

Joel Braver donated

3 months ago $1,000.00

Fishi donated

3 months ago $100.00

Yoily Goldstein donated

3 months ago $69.00
In honor of JDN Der Vuch דער איד WSPU 69 סענדער ווידער

Aron M. Wieder donated

3 months ago $10.00
In honor of My Best Big Brother Sender

Bobby donated

3 months ago $25.00
In honor of Sender

Joseph Greenfeld donated

3 months ago $50.00
In honor of שעי ליפא פיישי סנדער משה יוסל משה אברהם אוי חילי פון דיר די בעסטע קינד האב איך פארגעסן

Shimon Gertner donated

3 months ago $36.00
In honor of Sam Neuman he is the best

Yossi Deutsch donated

3 months ago $36.00
In honor of Sam

Bernard Fried donated

3 months ago $36.00
In honor of SENDER HATZADIK

Yoely Roth donated

3 months ago $250.00
In honor of Sender wieder

Anonymous donated

3 months ago $250.00
In honor of סענדר ווידער

Yossi Gombo donated

3 months ago $36.00

Dovid Mier donated

3 months ago $130.00
In honor of Shlomo L.

Anonymous donated

3 months ago $100.00
In honor of Rabbi J.B. and shlome landau

Tully Tyrnauer donated

3 months ago $50.00
In honor of סענדי אין שלמה

Mates Kohn donated

3 months ago $100.00
In honor of Sandy Vider Shloma erantal

Samuel Itzkowitz donated

3 months ago $18.00
In honor of סענדער און משה יוסי

Anonymous donated

3 months ago $10.00
In honor of Of god

Aron Samet donated

3 months ago $26.00
In honor of ר ישעלע׳ס גאסט הויז

K E donated

3 months ago $10.00
In honor of לכבוד ר' סענדער

Nechemya donated

3 months ago $50.00
In honor of Moshe Yossy & Moshe chaim

Ohvents donated

3 months ago $72.00
In honor of Moshe yossi

Yoely Itzkowitz donated

3 months ago $80.00
In honor of Ushy-35 and sender wieder

Anonymous donated

3 months ago $500.00
In honor of Moshe Yossi

Mendy Gross donated

3 months ago $20.00
In honor of Sender

Anonymous donated

3 months ago $500.00

Daniel Masri donated

3 months ago $50.00
In honor of All involved in that motiva.

יצחק אהרן דייטש donated

3 months ago $20.00
In honor of סענדער

Sol Stern donated

3 months ago $89.00
In honor of כל מן דעסקין בצרכי ציבור באמונה

J donated

3 months ago $100.00
In honor of Sender

S D S donated

3 months ago $500.00
In honor of The chusson

Yitzchok Eizikovits donated

3 months ago $25.00
In honor of DON'T WANNA SEE NO STATUS NO MORE

Shia Hoffman donated

3 months ago $36.00
In honor of Moishy & Sendy & all other

Anonymous donated

3 months ago $36.00
In honor of הנגיד ר' שלמה לאנדא

Nusen Freund donated

3 months ago $50.00
In honor of מנשה שווימער

Mair Ber Weiss donated

3 months ago $100.00
In honor of Monroe conpan

Yischok Mordche donated

3 months ago $20.00
In honor of Monroe Compan

Yossy Yakebuwitz donated

3 months ago $50.00
In honor of Monroe compan

Yumi S donated

3 months ago $100.00
In honor of Feishy Chily MH Hoffman

Moshe Feldman donated

3 months ago $50.00
In honor of Mesiba

Gedalye Appel donated

3 months ago $80.00
In honor of אלע געטרייע חברים

Moshe Weider donated

3 months ago $40.00
In honor of Mesiba

Ahron Ehrenthal donated

3 months ago $50.00
In honor of Mesiba

Anonymous donated

3 months ago $36.00
In honor of Mesiba

Shihmon Klar donated

3 months ago $50.00
In honor of Mesba

Joel Friedman donated

3 months ago $180.00
In honor of Mesba

Yoely Brach donated

3 months ago $72.00
In honor of לזכות יואל בן שרה

Sucher Lipa Schwortz donated

3 months ago $180.00
In honor of The mesibe & Chaim yidel

Shea Cohn donated

3 months ago $360.00
In honor of My best Friend Shimmy & Moshe avrom & Feishy

Getzy donated

3 months ago $20.00
In honor of Mesiba

Lazer & Hershy donated

3 months ago $180.00
In honor of פיישי לאנדא

Perl donated

3 months ago $75.00
In honor of Mesiba

Klagsbold donated

3 months ago $36.00

Bevel Payment Solutions donated

3 months ago $500.00
In honor of 17 Hamilton Rd

Anonymous donated

3 months ago $36.00

Yoely donated

3 months ago $180.00
In honor of All the volunteers

Akiva Hershkowitz donated

3 months ago $105.00
In honor of Mesiba

Mordechai Hoffman donated

3 months ago $100.00
In honor of Happy birthday moisha yossy hoffman. In honor of moishy shia, feishy & all tzadikim

Cheskel Schwimmer donated

3 months ago $72.00
In honor of M F Landau!

Yochonon Fleischman donated

3 months ago $50.00
In honor of לכבוד מיין חבר ר׳ סענדר

Yossi Fisch donated

3 months ago $180.00
In honor of   חילי, ליפא, סענדר, משה אברהם, פיישי און אלע סטאטוס חבירים

Mordechai Deutsch donated

3 months ago $100.00

Yechiel Chajmovicz donated

3 months ago $10.00
In honor of Cheily chaimowitz

Hersch Kellner donated

3 months ago $100.00
In honor of Shlomie Landau

Pincus Schiff donated

3 months ago $36.00
In honor of Bentzy Krausz

Yossi Lebovits donated

3 months ago $36.00
In honor of S and F Landau

Anonymous donated

3 months ago $18.00

Solomon Wieder donated

3 months ago $100.00
In honor of Moshie yossi

Kalmen Schwartz donated

3 months ago $72.00
In honor of שלמי לאנדא

Kahal Bais Yitzchok donated

3 months ago $10.00
In honor of Shimi Deutsch

Yosef Hersh Gross donated

3 months ago $18.00
In honor of סנדר ווידער

Anonymous donated

3 months ago $100.00
In honor of Shimi Deutsch

Duvi donated

3 months ago $100.00
In honor of Feishy

Moshe Fisch donated

3 months ago $75.00
In honor of מ.י.ה

Shlomy Friedman donated

3 months ago $100.00
In honor of Shlomey Landoe

A. Markowitz donated

3 months ago $72.00
In honor of Sender and all partners to the mitzvah

Yoely Eigner donated

3 months ago $54.00
In honor of Chily chimo

Salomon L. Matching As I Said. donated

3 months ago $2,500.00
In honor of All doners & Gr8 עסקנים

Yossy Kaff donated

3 months ago $50.00
In honor of Sender Weider

Yoel Landau donated

3 months ago $50.00
In honor of החשוב סענדר'ל

S.L. Matching As I Promised donated

3 months ago $2,500.00
In honor of All Doners and Askunim

C Klein donated

3 months ago $108.00

Moishe & Leah Gross donated

3 months ago $36.00
In honor of Sender weider

Yidy Werzberger donated

3 months ago $194.00
In honor of Fleshy landau

Naftali Unger donated

3 months ago $360.00
In honor of Sender Weider, Shia Zafir, Moshe Avrohom Klein & Moshe Yossi Hoffman

Gombo Joseph donated

3 months ago $100.00
In honor of SHAYA FALKOWITZ לכו נרננה

A donated

3 months ago $10.00
In honor of Shmeri Weiss

Mayer Y. Lebovits donated

3 months ago $100.00
In honor of Shloimy Landau and Harav JB

Yanky Haut donated

3 months ago $180.00
In honor of SHAYA FALKOWITZ

Yoel Fried - FriedCo Media donated

3 months ago $200.00
In honor of Shia, Sender, Moshe Yosel

Jacob Haut donated

3 months ago $180.00
In honor of SHAYA FALKOWITZ

Shlome Klein - Brooklyn Bagel donated

3 months ago $100.00
In honor of Brooklyn Bagel, Moshe Avrum Klein,

Yossi Glanzer donated

3 months ago $100.00

יצחק קליין donated

3 months ago $14.00
In memory of בנימין זאב בן שמשון ברוך

L.klein donated

3 months ago $18.00
In memory of בנימין זאב בן שמשון ברוך

G Klein donated

3 months ago $50.00
In honor of Moishe Avrum Klein

Alter B Eckstein donated

3 months ago $300.00
In honor of S Launda trucking -s Weider

Anonymous donated

3 months ago $36.00

Yossi Teller donated

3 months ago $100.00
In honor of Sender wieder

Anonymous donated

3 months ago $101.00
In honor of סענדר נעם אראפ די סטעטאס

Joseph Landau donated

3 months ago $360.00
In honor of Shlome Landau

Yoel Weiss donated

3 months ago $180.00
In honor of Shia Folkovitz

Itchy Lefkowitz donated

3 months ago $125.00
In honor of לכו נרננה, אוואדי

Shia Mandel donated

3 months ago $18.00
In honor of Shaya Falkowitz

Anonymous donated

3 months ago $1.00
In honor of Bentzi Krause status

Anonymous donated

3 months ago $5.00

Motty Joseph donated

3 months ago $36.00
In honor of Moshe y./shachna/

Moshe Masri donated

3 months ago $10.00
In honor of Moshe masri

Yitzchok Laufer donated

3 months ago $18.00
In honor of The whole age

Anonymous donated

3 months ago $18.00
In honor of Moshe yossi

Chaim Goldstein donated

3 months ago $18.00
In honor of FAMOUS BENTZI KRAUSZ

Moshe Aron Hoffman donated

3 months ago $40.00
In honor of סענדר ווידער truck 8

The Business Card Shoppe donated

3 months ago $36.00
In honor of M Y Hoffman, Bentzion Kraus, Shachne Laundau

Yossi Krausz donated

3 months ago $10.00
In honor of Bentzy

Yitz donated

3 months ago $18.00
In honor of Lipaaa

Yossi Brody donated

3 months ago $18.00
In honor of Moshe Yossi

Joseph Laufer donated

3 months ago $20.00
In honor of ר' סענדר

Tuli Kay donated

3 months ago $100.00
In honor of אויף מיך

Anonymous donated

3 months ago $100.00
In honor of Josh Zafir

Israel Rosenberg donated

3 months ago $500.00
In honor of Sendy DY is over

Abe Biner donated

3 months ago $72.00
In honor of For feishy's good heart

Abraham Goldberger donated

3 months ago $36.00
In honor of Lipa

Anonymous donated

3 months ago $18.00
In honor of Lipa Goldstein

A G donated

3 months ago $20.00
In honor of Lipa Goldstein

T Schnitzler donated

3 months ago $50.00

Israel Horowitz donated

3 months ago $50.00
In honor of F. Landau

Y. Y. G. donated

3 months ago $100.00
In honor of פיישי

Benzion Krausz donated

3 months ago $180.00
In honor of all of you, lovely guys.

Livy Schwartz donated

3 months ago $36.00
In honor of ר' שלמה הכהן לאנדא

Joseph Gutman donated

3 months ago $36.00
In honor of Moshe Yossi

Joel Schwartz donated

3 months ago $180.00
In honor of The one and only Sender Wider

מאיר הילל ליבערמאן donated

3 months ago $180.00
In honor of מ.י.ה -פ.ל- ס.וו-

Joel Gratt donated

3 months ago $50.00
In honor of הצדיק ר' פיישי

Samuel Chajmovicz donated

3 months ago $100.00
In honor of יחיאל חיימאוויטש

Isreal Reisman donated

3 months ago $18.00
In honor of Lipa Goldstein and JB

Ari Friedman donated

3 months ago $36.00
In honor of Solomon Lanadu

The GeeSpot Events donated

3 months ago $360.00
In honor of Because The CHUSEN would do it for all of us

Jacob Hershkovitz donated

3 months ago $18.00
In honor of Shloma londoe /shya folkowitz

Moishy Greenfeld donated

3 months ago $50.00
In honor of Shlome landau

Hershy Hirsch donated

3 months ago $36.00
In honor of כל הקהל הקודש

Guttmans Productions donated

3 months ago $180.00
In honor of Sender and T

Pinchus Blum donated

3 months ago $36.00
In honor of ליפא גאלדשטיין

Pinchus Blum donated

3 months ago $180.00
In honor of משה חיים !!!!! סענדי !!! פיישי

Yoel Shpitzer וויפיל מאל דו בעטסט דארף איך דיך נאכאלץ געבען donated

3 months ago $36.00
In honor of Shlome Landau

Lipa Tyrnauer donated

3 months ago $25.00
In honor of Shlome landau

Anonymous donated

3 months ago $50.00
In honor of Mosha Avrum Klein/Feishy Landau

Shloimy Itzkowitz donated

3 months ago $36.00
In honor of ES 52 Moshe Hoffman

JOEL LANDAU donated

3 months ago $300.00
In honor of Sendy wieder

Fischer Mayer donated

3 months ago $20.00
In honor of JB

SHAULY KATZ donated

3 months ago $36.00
In memory of לע"נ אברהם מאיר יעקב בן שלמה

Rose Mermelstein donated

3 months ago $20.00

Shimshon Brody donated

3 months ago $180.00
In honor of אלע סטעטוס אורחים

Lipa Wechter donated

3 months ago $50.00
In honor of Shloime Landau

Anonymous donated

3 months ago $72.00

Shaya Hirsch donated

3 months ago $72.00
In honor of משה חיים ווייס/ליפא גאלדשטיין און ס.וו

Doved Grunwald donated

3 months ago $36.00
In honor of moshe weiss

Anonymous donated

3 months ago $36.00
In honor of Josh ES-52

Mordechai Klein donated

3 months ago $36.00
In honor of Josh Zafir ES-52

Anonymous donated

3 months ago $18.00
In honor of MAK

Cheskel Nojovits donated

3 months ago $10.00
In honor of סענדר בוזט א צדיק

Mendy donated

3 months ago $18.00
In honor of Moshe Yosel Hoffman

Anonymous donated

3 months ago $100.00
In honor of משה אברהם קליין

Anonymous donated

3 months ago $36.00
In honor of הצדיק JB

Sam S. donated

3 months ago $18.00
In honor of Jb and cbm

.. donated

3 months ago $260.00
In honor of משה יוסל האפפמאן

Anonymous donated

3 months ago $100.00

Cheily Chaimowitz donated

3 months ago $100.00
In honor of We should reach our goal

Israel Rosenbaum donated

3 months ago $36.00

L S donated

3 months ago $18.00
In honor of Sandy

Horowitz Y donated

3 months ago $100.00
In honor of Shlomo Landau

Anonymous donated

3 months ago $18.00
In honor of Lipa Goldstein

Gl donated

3 months ago $18.00
In honor of Shlome Landau

Joel Moskowitz donated

3 months ago $100.00
In honor of Lipa Goldstein

Joseph Moskowitz donated

3 months ago $50.00

Your Bast Friend donated

3 months ago $60.00
In honor of Shlome Landau

Anonymous donated

3 months ago $5.00
In honor of Moshe yossi

Anonymous donated

3 months ago $10.00

Moshe Silberstein donated

3 months ago $250.00
In honor of יחיאל חיימאוויטש

Anonymous donated

3 months ago $18.00

Nechemya donated

3 months ago $10.00
In honor of Lipa Goldstein

Yoina Buxbaum donated

3 months ago $150.00
In honor of The amazing boys

Anonymous donated

3 months ago $18.00
In honor of Lipa Goldstein

Israel Steinberg donated

3 months ago $18.00
In honor of Lipa Goldstein

Berl Karpen donated

3 months ago $200.00
In memory of .לע"נ בנימין זאב ברויןע"ה בן ר' שמשון ברוך

Menachem Eidlisz donated

3 months ago $18.00
In honor of Moshe weiss

Menashe Schwimmer donated

3 months ago $180.00
In honor of M.Y.H

Aron Gottdenger donated

3 months ago $31.00

Yoely Silly donated

3 months ago $26.00
In honor of what's app contacts

Shaya Lebowitz donated

3 months ago $36.00
In honor of Sendy Wieder

Yoily Rubin donated

3 months ago $100.00
In honor of Shlomie landau

Itzi Goldman donated

3 months ago $20.00
In honor of Moshe Chaim and Fieshy L.

Moshe Mayer donated

3 months ago $10.00
In honor of Berby Meizils

Shimon Deutsch donated

3 months ago $20.00
In honor of משה חיים משה אברהם

Yoel Deutsch donated

3 months ago $200.00

Moishe Klein donated

3 months ago $2,222.00
In honor of מיין חבר די חתן

Esther Gross donated

3 months ago $10.00

Anonymous donated

3 months ago $18.00
In honor of Shloime Landau

Lazer Friedman donated

3 months ago $100.00
In honor of Shloimy Landau

Anonymous donated

3 months ago $18.00

D. Schnitzler donated

3 months ago $72.00
In honor of Hendy Landau

Yoel Klein donated

3 months ago $50.00
In honor of מיין טייערע ברידער משה אברהם קליין

Mordechai Stuhl donated

3 months ago $100.00
In honor of .פיישי, משה יאסל, סענדר, חילי, משה חיים, משה אברהם , שימי ד

Anonymous donated

3 months ago $61.00
In honor of דיטעקטיוו מאו

Moshe Engel donated

3 months ago $20.00
In honor of Sender Weider, M A Klein, M C Weiss.

Avrumy Zupnick donated

3 months ago ₪500.00

Ari Stern donated

3 months ago $100.00
In honor of Shlome Landau

Hendy Landau donated

3 months ago $150.00
In honor of Moshe yossel hoffman

Shlome Werczberger donated

3 months ago $100.00
In honor of מ.י.ה

Wercberger Joel donated

3 months ago $18.00

Sender Wieder donated

3 months ago $2,500.00
In honor of אלע עסקנום

Joel Ergas donated

3 months ago $20.00
In honor of Shlome Landau

Anonymous donated

3 months ago $150.00

Gedalye Appel donated

3 months ago $20.00
In honor of Sender weider

Landau F. donated

3 months ago $1.00
In honor of Feishy Landou
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

Giving back to Neshi

Giving back to Neshi

BH Neshi  Rodin has been a pillar of the Ottawa community and beyond, for the past four decades. Her devotion to Torah, and her dedication to helpin

More Info >

HELP SAVE HIS LIFE!

HELP SAVE HIS LIFE!

About half a year ago, my nine-year-old son was having trouble with his vision, and after much testing the doctors discovered an inoperable brain tumo

More Info >

KOLLEL RETZUFIS - TALMUDO BEYODO

KOLLEL RETZUFIS - TALMUDO BEYODO

A Chabura of 14 Avraichim תלמידי חכמים in Kiryat Sefer, Eretz Yisroel, with large family's. This Chabura is part of "Kolell Retzuf

More Info >

LAST WARNING ! before they shut off his electricity

LAST WARNING ! before they shut off his electricity

Shalom, My freind beged me to make this campaign for him. He and his wife have no income to support their family of 6 children. He still hasen&#

More Info >

Emergency clothing campaign

Emergency clothing campaign

Hi I want to talk to you about a friend of mine who works hard and has a full-time job but he is not making ends meet to support his family and now as

More Info >

Mishpacha Short with $ for Chassuna and daily living

Mishpacha Short with $ for Chassuna and daily living

Mishpacha Short with$ for Chassuna and daily living  We are raising money for a  mishpacha that is going thru a hard time struggling finnancialy

More Info >

Single mom of 10 making a wedding

Single mom of 10 making a wedding

Please help a single mother of ten pay for her daughters wedding. She’s still paying off the wedding from her other daughter who got married last y

More Info >

Giyuret (Jewish convert) Needs Your Help!!

Giyuret (Jewish convert) Needs Your Help!!

Dear Friends, I personally know a giyuret (Jewish convert) here in Israel, she's partially handicapped, with lot's of yesurim, she's u

More Info >

Mother all alone with 6 children

Mother all alone with 6 children

Please help a mother alone with 6 children, husband is in prison. every single dollar can help. all donations are us tax deductible a.f.o.c

More Info >

Nursing Semester

Nursing Semester

Hello all! I am going into some of my last semesters of my BSN (Bachelor of Nursing) degree and am asking for some help to afford my tutition. Thank y

More Info >

FOOD FOR THIS SHABBOS PARSHAS VAYIETZE

FOOD FOR THIS SHABBOS PARSHAS VAYIETZE

More Info >

HACHNASAS KALLAH FUND

HACHNASAS KALLAH FUND

PLEASE HELP ME RAISE MONEY TO HELP A VERY CLOSE FRIEND OF MINE WHO IS ABOUT TO MARRY OF HER FIRST CHILD BESHAH TOVA. SHE NEEDS OUR HELP. TIZKY LEMITZ

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Anonymous donated

23 min ago $10.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Anonymous donated

27 min ago $1.00
Help Jay.
In honor of Who-Cares.com

Avrumi And Sima Hauser donated

34 min ago $18.00
Save a life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Shulamis Rochel Bas Avraham Tzvi

Joel Breuer donated

41 min ago $2.00
Help a mother of 6
In honor of Jay bee חלב ישראל

Joel Weiss donated

46 min ago $1.00
Please help a family of 6
In honor of My self

Anonymous donated

56 min ago $50.00
Emergency Campaign-Please Help Me Start A New Life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $50.00
Save a life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $5.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!
In memory of Yitchak Ben Linda

Matt And Judith Wexler donated

1 hour ago $250.00
Giving back to Neshi
In memory of our parents

Ephraim Koschitzki donated

1 hour ago $100.00
CRISIS: Mother sick with ALS -- Family with engaged daughter has no money!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Tzvi Schmidt

Anonymous donated

1 hour ago $5.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Anonymous donated

1 hour ago $8.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

1 hour ago $5.00
Help a girl with special needs.

Batia Blas donated

2 hours ago $20.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Batya Sameke donated

2 hours ago $20.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Anonymous donated

2 hours ago $3.00
Hospital Expenses - Please Donate To Help

Anonymous donated

2 hours ago $180.00
Save a life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

3 hours ago $10.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Dani Lasky donated

3 hours ago $118.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Melly Chein donated

3 hours ago $50.00
Hospital Expenses - Please Donate To Help

Esther Stark donated

4 hours ago $18.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!
In memory of Russ bas yoel

Anonymous donated

4 hours ago $50.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!
In honor of Yehuda Menachem been Eliezer Binyomin

Anonymous donated

4 hours ago $10.00
The LIVING ORPHANS survival fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Mattie Chein donated

4 hours ago $100.00
Hospital Expenses - Please Donate To Help

Anonymous donated

4 hours ago $13.00
Rav Chaim Kanievsky, Rav Edelstein & Nearly 50 Other Rabbanim Will Daven For You Personally During This Rare & Special Hour of Rachamim
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

4 hours ago $2.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Rachel donated

5 hours ago $5.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Anonymous donated

8 hours ago ₪150.00
Please Help a Single elderly mom and her son have another chance!
In honor of Steven libin

Anonymous donated

10 hours ago $36.00
We Just Want Her Home!
In honor of Chol cholei amoi Yisroel

. donated

10 hours ago $5.00
BILLER FAMILY SURVIVAL FUND: Please Help a Widow & 8 Kids Whose Lives Were Turned Upside Down
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Pamela Naumann donated

11 hours ago ₪1,000.00
Save a life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

14 hours ago $10.00
Weissfish Family Fund: 2 Years Old, and Suffering. Please Help Save Natan's Life!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Natalie Jaye donated

14 hours ago $36.00
Please Help a Single elderly mom and her son have another chance!
In honor of Barak Schechter

Anonymous donated

14 hours ago $10.00
HELP SAVE HIS LIFE!
In honor of Harefuas shlema and finding of Moshe Tzvi Hershel Ben Yocheved immediately!

Anonymous donated

16 hours ago $77.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Norman N. Share donated

17 hours ago $120.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Norman N. Share

Devora Gross donated

18 hours ago $20.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

18 hours ago $50.00
CRISIS: Mother sick with ALS -- Family with engaged daughter has no money!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

18 hours ago $52.00
Emergency Campaign-Please Help Me Start A New Life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Reiner donated

19 hours ago $500.00
Save our Kollel in Bet Shemesh
In honor of החזקת התורה בארץ ישראל

Anonymous donated

22 hours ago £36.00
Rav Chaim Kanievsky, Rav Edelstein & Nearly 50 Other Rabbanim Will Daven For You Personally During This Rare & Special Hour of Rachamim
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

22 hours ago $18.00
HEARTBRAKING Letter From a 19 Year Old Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Gratitude to Hashem

Anonymous donated

22 hours ago $36.00
Please Help a Single elderly mom and her son have another chance!

Anonymous donated

1 day ago £26.00
Aish Kodesh Building Fund
In honor of Our new baby...

Mosche Kay donated

1 day ago $200.00
Horton Boys wheelchair accessible van

Rabbi Israel Brecher donated

1 day ago $250.00
Save our Kollel in Bet Shemesh
In honor of פרנס השנה

MEIR TESSER donated

1 day ago $42.00
Jackson Eruv Construction

Jane Vinokurov donated

1 day ago $50.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $8.00
BILLER FAMILY SURVIVAL FUND: Please Help a Widow & 8 Kids Whose Lives Were Turned Upside Down
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $18.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.