בקרוב", נייעם וואונדערליכן שידוכים-סיסטעם"---------------------- "Bekurov", Shidduch System that finally works!!!!

$5,185 of $150,000 raised

raised by 135 people in 11 months

!העלפט שטעלן א יסוד פאר'ן נייעם וואונדערליכן שידוכים-סיסטעם

מזל טוב! ענדליך הערט מען שוין ב"ה א פראקטישע און רעאליסטישע לעזונג צום ווייטאגליכן שידוכים-קריזיס - ווי אזויפיל משפחות ווארטן בכליון עינים אויף פאון-קאלס פון שדכנים - דורכ'ן געניאלן "בקרוב" סיסטעם, וואס איז נישט ווי נאך א פלאן אדער חלום צווישן פילע אנדערע דמיונות, נאר א לעבעדיגער וואונדערבארער מציאות, וואס פונקציאנירט שוין ב"ה א שטיק צייט מיט איבערראשענדע הצלחה העכער אלע ערווארטונגען

"בקרוב" שטעלט אהער א זעלטן נייעם סיסטעם, א בליציגער חידוש אין די היסטאריע פונעם שידוכים-שדכנים מהלך, אויפהאלטנדיג א שטאב פון געלונגענע "באצאלטע שדכנים", מיט א רייע אויסטערלישע בענעפיטן פאר די שדכנים און עלטערן וואס זענען רעגיסטרירט אויפ'ן בקרוב-סיסטעם.

צווישן די בענעפיטן פאר שדכנים: יעדער שדכן ערהאלט אויפגעארבעטע "ליסטעס" מיט קראנטע פראפייל, אפדעיטעט יעדן חודש צו קענען נוצן לויט'ן אייגענעם אויסוואל | יעדער שדכן אויפ'ן בקרוב סיסטעם ערהאלט א באשטימטע צאל נעמען (וואס ווארטן שוין א לענגערע צייט פאר שידוכים-קאלס) אנצוטראגן א שידוך לכה"פ איינס במשך יעדע 2 צוויי וואכן, און דאס ווייטער באגלייטן | פאר יעדע שידוך-קאל באקומט דער שדכן באצאלט | א גרופע לאנגיעריגע שידוכים מומחים שטייען גרייט מיט יעוץ והדרכה | א ספעציעלע 'טעלע-קאנפערענץ' ווערט אפגעהאלטן וועכנטליך צווישן אלע שידוכים אויפ'ן סיסטעם אויסצושמועסן שווערע נושאים און מיטטיילן וויכטיגע אינפארמאציע.

צווישן די בענעפיטן פאר די עלטערן: די עלטערן צאלן איין א מינימאלע אפצאל ארויפצוגיין אויפ'ן סיסטעם און זענען גאראנטירט צו באקומען לכה"פ איין פאון-קאל במשך יעדע 2 וואכן מיט א פאסיגער שידוך-פארשלאג. | די עלטערן קענען כסדר אריינקאלן אין אפיס צו האבן אן אוזן קושבת זיך אויסשמועסן און זיך פאראינטערעסירן איבער נייעס/פארשריט | אויך קענען די עלטערן פארלאנגען און אויסקלויבן א ספעציפישער נאמען פון צווישן די פילע שדכנים אויפ'ן סיסטעם, מיט וועמען דירעקט צו האנדלן.

אצינד פאדערט זיך אויפצוטרייבן דרינגענד וויכטיג גרויסע סכומים, אוועקצושטעלן א פעסטע יסוד צו קענען פארברייטערן דעם בקרוב-אפיס און די קריטישע סערוויסעס. אייער געלט; קען בויען נאך א וועלט! ס'איז הצלת נפשות און א שותפות מיט כביכול אליין, דער מזווג זיווגים!

*

צו זעהן מער איבער דעם זעלטענעם רעוואלוציע קוקט דא ווייטער:

Mazel tov!! Finally, a practical, doable solution, to the painful shidduch crisis. An answer to the desperate unheeded cry of the parents, sitting and waiting for the phone to ring. This original plan called Bekurov is not just a pipe dream, it is a functioning reality. Bekorov is in existence already for over a year. We have an amazing staff with benefits to both, our shadchunim and parents.

 

Benefits for the shadchan:

Every shadchan gets a list of name which are updated monthly,

Every name gets a shidduch call at least, once every two weeks with the appropriate follow ups,

Shadchan gets paid for every call,

In addition to this, we have several experts in shidduchim, behind the scenes available for advice,

We host a weekly teleconference, for all our shadchunim to discuss important topics and to solicit more information and ideas

Benefits for the parent:

Every parent, who pay a minimum fee per month receives at least two calls per month with an appropriate shidduch suggestion.

They can also call in anytime for a listening ear and or to receive an update on any news or progress.

In addition, the shadchan makes sure to call them at least twice a month just to establish a connection and to facilitate cooperation and to foster team work.

Right now, we’re in dire need of funds, in order to ensure the smooth running of our operation. Your money has the power to build a world. With your donation, your becoming a partner with the Borei Olam, who is the ultimate match maker!

For more information, about bekorov see the following fact and figures:

Tu B’av   תשע"זwas the Founding of bekorov with the bracha of many rabbanim and gedolim.

35+ shadchunim currently signed up working for us. All are experienced, and are from various communities

A Fully functioning office, secretaries available to handle calls and process information.

5 full time expert shadichim consultants, available to help and guide the shadchunim.

Weekly teleconference soppurt network.

And Close to 100 shidduchim carried out through our system By”d.

 

;
$5,185 of $150,000 raised

raised by 135 people in 11 months

Created by

Bekurov Inc.
July 2018

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Mordchai Friedman donated

3 days ago $50.00

Shloma Tabak donated

3 days ago $100.00

MAYER BAERKOWITZ donated

4 days ago $36.00

Yosef Yoel Rottenstein donated

4 days ago $36.00

Yida T B donated

1 week ago $20.00

Berl Spitzer donated

1 week ago $100.00

Zindel Stein donated

1 week ago $18.00

Chaim S Aron donated

1 week ago $50.00

Joel Goldstein donated

1 week ago $100.00

Anonymous donated

1 week ago $1.00

Moshe Ernfeld donated

6 months ago $50.00

Moshe Frank donated

6 months ago $36.00

Yosef Hochheiser donated

6 months ago $18.00

Moshe Lazer Katz donated

6 months ago $18.00

Chesckel Polochack donated

6 months ago $50.00

Hershel Reichman donated

6 months ago $18.00

Chiamshulemzorger donated

6 months ago $36.00

Anonymous donated

7 months ago $10.00

Bodek donated

7 months ago $10.00

Weinberger donated

7 months ago $10.00

Weinberger donated

7 months ago $10.00

Weinberger donated

7 months ago $18.00

Wienberger donated

7 months ago $10.00

Bandau donated

8 months ago $18.00

Aharon Goldberger donated

8 months ago $25.00

Avrum Aba Goldberger donated

8 months ago $15.00

Lezer Gold donated

8 months ago $10.00

Yeshia Mayer Weiser donated

8 months ago $18.00

Mordcha Gold donated

8 months ago $36.00

Moshe Cahana donated

8 months ago $50.00

Lav Yitzchock Cahana donated

8 months ago $10.00

Shulem Yasef Gotleib donated

8 months ago $25.00

Manachum Yida Gotleib donated

8 months ago $20.00

Avrum Mayer Weiser donated

8 months ago $10.00

YECHESKEL SHRAGA CAHANA donated

8 months ago $10.00

DOVIDDOVITZ donated

8 months ago $18.00

Yakev Shulem Treger donated

8 months ago $50.00

Sofer donated

9 months ago $10.00

Cahana donated

9 months ago $10.00

Wiesenfeld donated

9 months ago $10.00

Posen donated

9 months ago $10.00

Posen donated

9 months ago $18.00

Bochner donated

9 months ago $18.00

Posner donated

9 months ago $18.00

Babad donated

9 months ago $18.00

Babad donated

9 months ago $10.00

Wieder donated

9 months ago $10.00

Babad donated

9 months ago $10.00

Wieder donated

9 months ago $10.00

Wieder donated

9 months ago $18.00

Wieder donated

9 months ago $5.00

Wieder donated

9 months ago $18.00

Erehntal donated

9 months ago $10.00

Chaim Leib Teller donated

9 months ago $18.00

COHEN donated

9 months ago $10.00

Shimon Walter donated

9 months ago $10.00

Fogal donated

9 months ago $18.00

Walter donated

9 months ago $10.00

Zeltzer donated

9 months ago $18.00

Avrum Shea Teller donated

9 months ago $5.00

Avrum Shea Teller donated

9 months ago $5.00

Waldman donated

9 months ago $10.00

Waldman donated

9 months ago $10.00

Yitzchok Ternour donated

9 months ago $36.00

Mayer donated

9 months ago $18.00

Ungreis donated

9 months ago $36.00

Yankev Wertzberger donated

9 months ago $10.00

Jacobowitz donated

9 months ago $20.00

Meyer donated

9 months ago $10.00
In honor of Bekurov org

Wertzberger Yoel donated

9 months ago $100.00

Wertzberger donated

9 months ago $18.00

Yoel Werthiemer donated

10 months ago $10.00

Yosef Tovya Zicherman donated

10 months ago $26.00

Weber donated

10 months ago $20.00

Twersky donated

10 months ago $36.00

Nachmen Zieglemen donated

10 months ago $10.00

Gavreal Rafeul Tuval donated

10 months ago $18.00

Torem Yeol Mordcha donated

10 months ago $10.00

Zussman donated

10 months ago $10.00

Winkler donated

10 months ago $36.00

Joel Englander donated

10 months ago $36.00

Halperin donated

10 months ago $10.00

Halperin donated

10 months ago $20.00

Sabel donated

10 months ago $18.00

Zalmen Grossbard donated

10 months ago $50.00
In honor of Yidel Sandel

Anonymous donated

10 months ago $25.00
In honor of Family Sandel

Wolf Wiesshouse donated

10 months ago $18.00

Hollender donated

10 months ago $10.00

Shloma Dov Wiess donated

10 months ago $36.00

Wiess donated

10 months ago $10.00

Aharon Yida Sholomon donated

10 months ago $10.00

Pinchas Wiess donated

10 months ago $20.00

Zuv Burich Titlbaum donated

10 months ago $10.00

Simcha Titlbaum donated

10 months ago $15.00

Yikseal Yitzchok Titlbaum donated

10 months ago $10.00

Avrom Shmeil Bliech donated

10 months ago $25.00

Anonymous donated

10 months ago $200.00
In honor of Ricky Itzkowits

Salomon Englander donated

10 months ago $36.00

Malkah Kahn donated

10 months ago $18.00
In honor of Blima B-s Malkah Rechel

Jacobowitz donated

10 months ago $10.00
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN: Marry Off 36 Orphans This Month

RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN: Marry Off 36 Orphans This Month
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

“When I was a baby, my parents abandoned me in the stairwell of an apartment building. I know in my heart that it was a blessing: I was adopted by t

More Info >

Two Days Until We, And Our Five Kids, Are Gd Forbid Homeless

Two Days Until We, And Our Five Kids, Are Gd Forbid Homeless
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, my name is Chaya. My husband Eliyahu and I made aliyah six years ago. He is a ger tzedek and we were so thrilled to have the opportunity to com

More Info >

ADD YOUR NAME HERE: The Gedolim Are Gathering To Pray For the Children of Klal Yisrael

ADD YOUR NAME HERE: The Gedolim Are Gathering To Pray For the Children of Klal Yisrael
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Rosh Chodesh Sivan is here, and that means the continuation of a tradition which has taken place for hundreds of years: The recitation of Tefilas HaSh

More Info >

Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live

Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello my name is Tali   Two weeks ago, we lost my husband, Rabbi Dovid Sher a”h, father of our five young children, after a long and horrible

More Info >

Struck By Fire - We and Our 8 Children Are Now Homeless

Struck By Fire - We and Our 8 Children Are Now Homeless
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, we are the Barak family. Last week an electrical fire started in our home in the middle of the night … Baruch Hashem, we were able to get all

More Info >

Matisyahu family emergency fund: My kids lost their mom, now they're losing their home

Matisyahu family emergency fund: My kids lost their mom, now they're losing their home
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, my name is Avi Matisyahu. I am Baruch Hashem a father to 11 children, 7 still at home. We live in a 2-room apartment.   8 years ago my

More Info >

Help for pesach

Help for pesach

I wanna help my family in israel by sending them 6500 for pesach, my sister has a family of 13 kids ke"h.  please help me reach my goal. "mi keamchu

More Info >

Support

Support

More Info >

Handicapped ramp

Handicapped ramp

Over Shavous my daughter tripped and as you can see the board is fully off. The ramp is swaying and my mother who has trouble walking is afraid to wal

More Info >

Passover food for the poor

Passover food for the poor

Hi. My name is Pinchas Shaer.  I really don't have a heart-wrenching story to tell.  Just a plain request.  I have had the merit to giv

More Info >

EMERGENCY HELP FUND

EMERGENCY HELP FUND

A family member of mine, is about to be thrown out on the streets of isael due to non payment , she had a very hard year and she coudnt afford to pay

More Info >

Two Weeks until My Daughter's Wedding ... And I Am Knocked Off My Feet By Cancer

Two Weeks until My Daughter's Wedding ... And I Am Knocked Off My Feet By Cancer
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, my name is Alexander Kochman. I am a father of six beautiful children ka"h, and I was recently diagnosed with cancer. For a long time I expe

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Anonymous donated

38 min ago $6.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

57 min ago $100.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Nisenbaum donated

1 hour ago $18.00
URGENT: Help Save My Family!

Anonymous donated

2 hours ago $1.00
URGENT: Rebbetzin SY Rigler seeks help so a widow in Yerushalayim won't become homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

2 hours ago $101.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

6 hours ago $1.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Refuah Shlema Pesha Shifrah

Anonymous donated

9 hours ago ₪52.00
RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN: Marry Off 36 Orphans This Month
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Elise Esther Marciano

Victoria Mosher donated

9 hours ago $25.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!
In memory of Rachel Thaler

Jesss donated

11 hours ago $20.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of HaShem

Jesse donated

11 hours ago $15.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of HaShem

Anonymous donated

11 hours ago $54.00
Help Support Eliyahu Moscowitz's Family

Anonymous donated

15 hours ago $18.00
Two Days Until We, And Our Five Kids, Are Gd Forbid Homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

22 hours ago $18.00
Family of Six Evicted copy

Anonymous donated

1 day ago $10.00
URGENT: Rebbetzin SY Rigler seeks help so a widow in Yerushalayim won't become homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $18.00
Help Shlomo Yitzchuck survive stage 4 cancer, he CANNOT get his treatments without the money raised immediately
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $36.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $18.00
Two Days Until We, And Our Five Kids, Are Gd Forbid Homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $18.00
URGENT PIDYON SHVUYIM: Father of 4 Being Held in Polish Prison. If We Pay the Fine, He Can Come Home. PLEASE HELP
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hendy Tauber donated

1 day ago $18.00
URGENT: Help Save My Family!

Anonymous donated

1 day ago $18.00
URGENT: Help Save My Family!
In memory of BORIS NIYAZOV

Frumi And Saifo Marasow donated

1 day ago $100.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

א איד donated

1 day ago $80.00
Help a mother of 6
In honor of מיין הארץ גייט אויס פאר דיר, נאר די באשפער ווייסט ווי שווער די ארבעטס און ווי אמתדיג די ביסט

Miriam Singer donated

1 day ago $18.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $5.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Miriam Singer donated

1 day ago $18.00
URGENT: Help Save My Family!

Anonymous donated

1 day ago $50.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Caved donated

1 day ago $20.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!

Anonymous donated

1 day ago $2.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Leah Rivkin donated

1 day ago $18.00
Assisting an angel's family
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $100.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Joseph Goldberg donated

1 day ago $18.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago ₪50.00
GINSBURG FAMILY EMERGENCY FUND: Please Help a Devastated Family
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Menachem Ely donated

1 day ago $50.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Bill McCaulley donated

1 day ago $25.00
URGENT: Help Save My Family!
In honor of Gay Pride Month

Menachem Ely donated

1 day ago $36.00
URGENT: Help Save My Family!

Anonymous donated

1 day ago $10.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Miriam Gee donated

1 day ago $50.00
URGENT PIDYON SHVUYIM: Father of 4 Being Held in Polish Prison. If We Pay the Fine, He Can Come Home. PLEASE HELP
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Zizi Yaes donated

1 day ago ₪40.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Yaes familly

Eli Jayson donated

1 day ago $37.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $6.00
RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN: Marry Off 36 Orphans This Month
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Tsvi Stern donated

1 day ago $18.00
Help a mother of 6
In honor of מפרסם זיין גוטע שיעורים

Anonymous donated

1 day ago $26.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $180.00
Mikvah Sara Laya Binyan Liba - Inwood Mikvah
In honor of Avi Lapidos

Don Miller donated

1 day ago $100.00
Mikvah Sara Laya Binyan Liba - Inwood Mikvah
In honor of Refuah sheleimah for Moshe Refoel ben Hadassah

Anonymous donated

1 day ago $10.00
Yehuda ShliachTzibur - Mikvah Campaign
In honor of 3g

Menachem Friedman donated

1 day ago $18.00
Two Days Until We, And Our Five Kids, Are Gd Forbid Homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Miriam Lipchik donated

1 day ago $18.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of שלמא יצחק מנחם מנדל הלוי

Harvey Danziger donated

1 day ago $10.00
URGENT: Help Save My Family!

SHLOMO FINKEL donated

1 day ago $250.00
Hachnosas kallah Yeshiva Shaar Hatalmud

Anonymous donated

1 day ago $25.00
Mikvah Sara Laya Binyan Liba - Inwood Mikvah
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.