"Bekurov", Shidduch System that finally works!!!! ____ בקרוב", נייעם וואונדערליכן שידוכים-סיסטעם"

$4,674 of $150,000 raised

raised by 125 people in 9 months

Mazel tov!! Finally, a practical, doable solution, to the painful shidduch crisis. An answer to the desperate unheeded cry of the parents, sitting and waiting for the phone to ring. This original plan called Bekurov is not just a pipe dream, it is a functioning reality. Bekorov is in existence already for over a year. We have an amazing staff with benefits to both, our shadchunim and parents.

 

Benefits for the shadchan:

Every shadchan gets a list of name which are updated monthly,

Every name gets a shidduch call at least, once every two weeks with the appropriate follow ups,

Shadchan gets paid for every call,

In addition to this, we have several experts in shidduchim, behind the scenes available for advice,

We host a weekly teleconference, for all our shadchunim to discuss important topics and to solicit more information and ideas

Benefits for the parent:

Every parent, who pay a minimum fee per month receives at least two calls per month with an appropriate shidduch suggestion.

They can also call in anytime for a listening ear and or to receive an update on any news or progress.

In addition, the shadchan makes sure to call them at least twice a month just to establish a connection and to facilitate cooperation and to foster team work.

Right now, we’re in dire need of funds, in order to ensure the smooth running of our operation. Your money has the power to build a world. With your donation, your becoming a partner with the Borei Olam, who is the ultimate match maker!

For more information, about bekorov see the following fact and figures:

Tu B’av   תשע"זwas the Founding of bekorov with the bracha of many rabbanim and gedolim.

35+ shadchunim currently signed up working for us. All are experienced, and are from various communities

A Fully functioning office, secretaries available to handle calls and process information.

5 full time expert shadichim consultants, available to help and guide the shadchunim.

Weekly teleconference soppurt network.

And Close to 100 shidduchim carried out through our system By”d.

 

!העלפט שטעלן א יסוד פאר'ן נייעם וואונדערליכן שידוכים-סיסטעם

מזל טוב! ענדליך הערט מען שוין ב"ה א פראקטישע און רעאליסטישע לעזונג צום ווייטאגליכן שידוכים-קריזיס - ווי אזויפיל משפחות ווארטן בכליון עינים אויף פאון-קאלס פון שדכנים - דורכ'ן געניאלן "בקרוב" סיסטעם, וואס איז נישט ווי נאך א פלאן אדער חלום צווישן פילע אנדערע דמיונות, נאר א לעבעדיגער וואונדערבארער מציאות, וואס פונקציאנירט שוין ב"ה א שטיק צייט מיט איבערראשענדע הצלחה העכער אלע ערווארטונגען

"בקרוב" שטעלט אהער א זעלטן נייעם סיסטעם, א בליציגער חידוש אין די היסטאריע פונעם שידוכים-שדכנים מהלך, אויפהאלטנדיג א שטאב פון געלונגענע "באצאלטע שדכנים", מיט א רייע אויסטערלישע בענעפיטן פאר די שדכנים און עלטערן וואס זענען רעגיסטרירט אויפ'ן בקרוב-סיסטעם.

צווישן די בענעפיטן פאר שדכנים: יעדער שדכן ערהאלט אויפגעארבעטע "ליסטעס" מיט קראנטע פראפייל, אפדעיטעט יעדן חודש צו קענען נוצן לויט'ן אייגענעם אויסוואל | יעדער שדכן אויפ'ן בקרוב סיסטעם ערהאלט א באשטימטע צאל נעמען (וואס ווארטן שוין א לענגערע צייט פאר שידוכים-קאלס) אנצוטראגן א שידוך לכה"פ איינס במשך יעדע 2 צוויי וואכן, און דאס ווייטער באגלייטן | פאר יעדע שידוך-קאל באקומט דער שדכן באצאלט | א גרופע לאנגיעריגע שידוכים מומחים שטייען גרייט מיט יעוץ והדרכה | א ספעציעלע 'טעלע-קאנפערענץ' ווערט אפגעהאלטן וועכנטליך צווישן אלע שידוכים אויפ'ן סיסטעם אויסצושמועסן שווערע נושאים און מיטטיילן וויכטיגע אינפארמאציע.

צווישן די בענעפיטן פאר די עלטערן: די עלטערן צאלן איין א מינימאלע אפצאל ארויפצוגיין אויפ'ן סיסטעם און זענען גאראנטירט צו באקומען לכה"פ איין פאון-קאל במשך יעדע 2 וואכן מיט א פאסיגער שידוך-פארשלאג. | די עלטערן קענען כסדר אריינקאלן אין אפיס צו האבן אן אוזן קושבת זיך אויסשמועסן און זיך פאראינטערעסירן איבער נייעס/פארשריט | אויך קענען די עלטערן פארלאנגען און אויסקלויבן א ספעציפישער נאמען פון צווישן די פילע שדכנים אויפ'ן סיסטעם, מיט וועמען דירעקט צו האנדלן.

אצינד פאדערט זיך אויפצוטרייבן דרינגענד וויכטיג גרויסע סכומים, אוועקצושטעלן א פעסטע יסוד צו קענען פארברייטערן דעם בקרוב-אפיס און די קריטישע סערוויסעס. אייער געלט; קען בויען נאך א וועלט! ס'איז הצלת נפשות און א שותפות מיט כביכול אליין, דער מזווג זיווגים!

*

צו זעהן מער איבער דעם זעלטענעם רעוואלוציע קוקט דא ווייטער:

 

 

;

;
$4,674 of $150,000 raised

raised by 125 people in 9 months

Created by

Bekurov Inc.
July 2018

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Moshe Ernfeld donated

4 months ago $50.00

Moshe Frank donated

4 months ago $36.00

Yosef Hochheiser donated

4 months ago $18.00

Moshe Lazer Katz donated

4 months ago $18.00

Chesckel Polochack donated

4 months ago $50.00

Hershel Reichman donated

4 months ago $18.00

Chiamshulemzorger donated

4 months ago $36.00

Anonymous donated

5 months ago $10.00

Bodek donated

5 months ago $10.00

Weinberger donated

6 months ago $10.00

Weinberger donated

6 months ago $10.00

Weinberger donated

6 months ago $18.00

Wienberger donated

6 months ago $10.00

Bandau donated

6 months ago $18.00

Aharon Goldberger donated

6 months ago $25.00

Avrum Aba Goldberger donated

6 months ago $15.00

Lezer Gold donated

6 months ago $10.00

Yeshia Mayer Weiser donated

6 months ago $18.00

Mordcha Gold donated

6 months ago $36.00

Moshe Cahana donated

6 months ago $50.00

Lav Yitzchock Cahana donated

6 months ago $10.00

Shulem Yasef Gotleib donated

6 months ago $25.00

Manachum Yida Gotleib donated

6 months ago $20.00

Avrum Mayer Weiser donated

6 months ago $10.00

YECHESKEL SHRAGA CAHANA donated

6 months ago $10.00

DOVIDDOVITZ donated

7 months ago $18.00

Yakev Shulem Treger donated

7 months ago $50.00

Sofer donated

7 months ago $10.00

Cahana donated

7 months ago $10.00

Wiesenfeld donated

7 months ago $10.00

Posen donated

7 months ago $10.00

Posen donated

7 months ago $18.00

Bochner donated

7 months ago $18.00

Posner donated

7 months ago $18.00

Babad donated

7 months ago $18.00

Babad donated

7 months ago $10.00

Wieder donated

7 months ago $10.00

Babad donated

7 months ago $10.00

Wieder donated

7 months ago $10.00

Wieder donated

7 months ago $18.00

Wieder donated

7 months ago $5.00

Wieder donated

7 months ago $18.00

Erehntal donated

7 months ago $10.00

Chaim Leib Teller donated

7 months ago $18.00

COHEN donated

7 months ago $10.00

Shimon Walter donated

7 months ago $10.00

Fogal donated

7 months ago $18.00

Walter donated

7 months ago $10.00

Zeltzer donated

7 months ago $18.00

Avrum Shea Teller donated

7 months ago $5.00

Avrum Shea Teller donated

7 months ago $5.00

Waldman donated

7 months ago $10.00

Waldman donated

7 months ago $10.00

Yitzchok Ternour donated

7 months ago $36.00

Mayer donated

7 months ago $18.00

Ungreis donated

7 months ago $36.00

Yankev Wertzberger donated

7 months ago $10.00

Jacobowitz donated

7 months ago $20.00

Meyer donated

7 months ago $10.00
In honor of Bekurov org

Wertzberger Yoel donated

7 months ago $100.00

Wertzberger donated

7 months ago $18.00

Yoel Werthiemer donated

8 months ago $10.00

Yosef Tovya Zicherman donated

8 months ago $26.00

Weber donated

8 months ago $20.00

Twersky donated

8 months ago $36.00

Nachmen Zieglemen donated

8 months ago $10.00

Gavreal Rafeul Tuval donated

8 months ago $18.00

Torem Yeol Mordcha donated

8 months ago $10.00

Zussman donated

8 months ago $10.00

Winkler donated

8 months ago $36.00

Joel Englander donated

8 months ago $36.00

Halperin donated

8 months ago $10.00

Halperin donated

8 months ago $20.00

Sabel donated

8 months ago $18.00

Zalmen Grossbard donated

8 months ago $50.00
In honor of Yidel Sandel

Anonymous donated

8 months ago $25.00
In honor of Family Sandel

Wolf Wiesshouse donated

8 months ago $18.00

Hollender donated

8 months ago $10.00

Shloma Dov Wiess donated

8 months ago $36.00

Wiess donated

8 months ago $10.00

Aharon Yida Sholomon donated

8 months ago $10.00

Pinchas Wiess donated

8 months ago $20.00

Zuv Burich Titlbaum donated

8 months ago $10.00

Simcha Titlbaum donated

8 months ago $15.00

Yikseal Yitzchok Titlbaum donated

8 months ago $10.00

Avrom Shmeil Bliech donated

8 months ago $25.00

Anonymous donated

8 months ago $200.00
In honor of Ricky Itzkowits

Salomon Englander donated

8 months ago $36.00

Malkah Kahn donated

8 months ago $18.00
In honor of Blima B-s Malkah Rechel

Jacobowitz donated

8 months ago $10.00

Moshe Kaufman donated

8 months ago $100.00
In honor of Yiddle Sandel

Jacob Mordcha Titlebaum donated

9 months ago $20.00

Titlebaum donated

9 months ago $18.00

Joseph donated

9 months ago $36.00

Rachel Itskovits donated

9 months ago $20.00
In honor of Rivka Itzkovitz

Jacob donated

9 months ago $20.00
In honor of Bekurov

Josaf donated

9 months ago $10.00

Soshy donated

9 months ago $100.00
In memory of Reuvan ben Mosha Yosef

Esther Taub donated

9 months ago $18.00

M. Chaimowitz donated

9 months ago $10.00

Chaimovitz donated

9 months ago $18.00

Anonymous donated

9 months ago $25.00

Anonymous donated

9 months ago $5.00

Anonymous donated

9 months ago $18.00

Moses Appel donated

9 months ago $100.00
In honor of Gedalye Appel

Anonymous donated

9 months ago $100.00
In honor of yidel sandel

Anonymous donated

9 months ago $20.00

Blimy Weiss donated

9 months ago $20.00
In honor of The sandel family

Anonymous donated

9 months ago $25.00
In honor of Wolf glick

Blimie Weiss donated

9 months ago $20.00
In honor of Fraidy Sandel

Anonymous donated

9 months ago $5.00

A PLUS CENTER donated

9 months ago $100.00
In honor of יודל סאנדל

Anonymous donated

9 months ago $36.00

L Neiman donated

9 months ago $36.00
In honor of yidel sandel

Anonymous donated

9 months ago $180.00
In honor of יודל סאנדל

יואל יודא טייכמאן donated

9 months ago $1,000.00
In honor of יודל סאנדעל וב"ב

Leib Glanz donated

9 months ago $72.00
In honor of my Freind Yidal sandel

Mordechai Fried donated

9 months ago $25.00

Julius Appel donated

9 months ago $20.00
In honor of ר׳ יודל סאנדעל ומשפ׳

B Kaufman donated

9 months ago $180.00
In honor of מרדכי סאנדל2

David Zvi Fried donated

9 months ago $10.00
In honor of Yidel Sandel

שלום דוב פריעד donated

9 months ago $20.00

Elya Reizman donated

9 months ago $100.00

Anonymous donated

9 months ago $50.00

WOLF GLUCK donated

9 months ago $200.00
In honor of חיה שרה מינדל ע״ה בת ר אליעזר זוסמאן שליט״א
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

Help for pesach

Help for pesach

I wanna help my family in israel by sending them 6500 for pesach, my sister has a family of 13 kids ke"h.  please help me reach my goal. "mi keamchu

More Info >

Support

Support

More Info >

Handicapped ramp

Handicapped ramp

This is a handicapped ramp that's attached to my house.  I figured it could just be repaired but after numerous estimates from contractors they a

More Info >

Passover food for the poor

Passover food for the poor

Hi. My name is Pinchas Shaer.  I really don't have a heart-wrenching story to tell.  Just a plain request.  I have had the merit to giv

More Info >

EMERGENCY HELP FUND

EMERGENCY HELP FUND

A family member of mine, is about to be thrown out on the streets of isael due to non payment , she had a very hard year and she coudnt afford to pay

More Info >

Manalapan Jewish Connection

Manalapan Jewish Connection

We are a kiruv/educational organization that runs inspirational programs in the Manalapan area.  We host speakers such as Rabbis Mordechai Becher,

More Info >

SUPPORT THE COMMUNITY FOR PASSOVER!

SUPPORT THE COMMUNITY FOR PASSOVER!

This organization started 3 years ago and has been very successful every year! BH this year we are trying to make it our best! Unfortunatley there are

More Info >

מצות אויף פסח

מצות אויף פסח

איך מיט נאך אפאר חברים  פרובירן ציזאמשטעלען געלט פאר א חשובע משפחה וואס האט נישט פ

More Info >

HELP ME FIGHT MY MENTAL ILLNESS!

HELP ME FIGHT MY MENTAL ILLNESS!

My name is Malky*.  I have been battling a mental illness for almost ten years, diagnosed, and prior to that, undiagnosed for many years. Men

More Info >

Family of TEN

Family of TEN

A friend of mine from my yeshiva days is in financial trouble. The last 3 years have been difficult and after changes and restructuring this family st

More Info >

4000 short for the wedding - Hachnosas Kallah

4000 short for the wedding - Hachnosas Kallah

There is a family we know that is suffering terribly instead of looking forward to their son's wedding. They are very poor and cannot pay rent on

More Info >

4 LESHONOS OF TZEDAKA

4 LESHONOS OF TZEDAKA

KIMCHA D'PISCHA - MA'OS CHITIN While the Rema writes that it is a custom to distribute wheat to the poor in order that they could bake matzos for P

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Goldy Abel donated

14 min ago $10.00
Grossman Family Fund

Anonymous donated

25 min ago $5.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

29 min ago $36.00
Pesach Relief Fund

Anonymous donated

34 min ago $8.00
Five Special Needs Children Need Our Help. Please Give Here To Change Their Lives.

Anonymous donated

39 min ago $500.00
מצות אויף פסח
In honor of Lekuved Pesach and for my friend mendy. chag kosher vesumeiach

Anonymous donated

49 min ago $8.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $50.00
PESACH EMERGENCY! FAMILY IN CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Anonymous donated

1 hour ago $26.00
SUFFERING IN POVERTY : Please Help Save Six Children From Homelessness
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Hashem for all his blessings, his unconditional love and his unlimited chesed. Plz answer all the jews tefilot letova and let this year be complete yeshua for Am Yisroel

Anonymous donated

1 hour ago $18.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Hashem for all his blessings, his unconditional love and his unlimited chesed. Plz forgive me and give me simchat chaim

Caved donated

1 hour ago $20.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!

Anonymous donated

2 hours ago $360.00
Help a widow

Anonymous donated

2 hours ago $36.00
Boruch DovBer

Tova Neuburger donated

3 hours ago $36.00
Passover for the Troops

Anonymous donated

3 hours ago $5.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of payment go through and parnassah of ariella miriam bas yospele

Anonymous donated

3 hours ago $36.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!
In honor of Moshe Avidon

Anonymous donated

4 hours ago $36.00
Help a mother of 6

Anonymous donated

4 hours ago $50.00
Building Campaign
In memory of Mordechai Shlomo ben Shmuel

Lawrence Tuchinsky donated

4 hours ago $18.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!
In honor of Batya bas Sarah

Anonymous donated

5 hours ago $50.00
Mikvah Sara Laya Binyan Liba - Inwood Mikvah
In honor of My good friend Yiddy Farber and Thank u Hashem

Bobby Schochet donated

5 hours ago $25.00
Passover for the Troops

Sruel Rabinowitz donated

5 hours ago $600.00
מצות אויף פסח

Samuel Gut donated

5 hours ago $54.00
EMERGENCY SHOE DRIVE: Help Us Replace The Torn Shoes Of 1000 Children
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Zizi Yaes donated

6 hours ago ₪25.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Mordehay mordu ben yaakov

Sam Wainhaus donated

6 hours ago $36.00
Hatzalah in Orlando For Pesach

Sherry Adams donated

6 hours ago $30.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!
In honor of Officer Mac

Sarit Zamir donated

6 hours ago $50.00
PESACH FUNDRAISER -AZ HOUSE JERUSALEM

Anonymous donated

7 hours ago $200.00
Don't Let Her Go Hungry This Pesach: Join The Kimcha D'Pischa Campaign of the Gedolei HaDor
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Aharon Nosson ben Leah Raizel

Benjy Dolties donated

7 hours ago £18.00
Kollel Hayim Shell Torah

Eli Myers donated

8 hours ago £1.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

8 hours ago $290.00
Mikvah Sara Laya Binyan Liba - Inwood Mikvah
In honor of Thanks You Hashem

Anonymous donated

8 hours ago $200.00
Pesach Relief Fund

Anonymous donated

8 hours ago $50.00
PESACH EMERGENCY! FAMILY IN CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Joseph Sherr donated

8 hours ago $108.00
Pesach Relief Fund

Mark Redlich donated

9 hours ago $101.00
Krias Yam Suf in Amukah: The Ultimate Segulah For Shidduchim This Shvi’i Shel Pesach
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

9 hours ago $36.00
PESACH FUNDRAISER -AZ HOUSE JERUSALEM
In memory of Mazal bat Esther Sari

Jairo Shnaider donated

9 hours ago $36.00
Pesach Relief Fund
In honor of Ziva Shoshana bat Ite Dina ve Yossef Daniel ben Ziva Shoshana ve Esther Rachel bas Ziva Shoshana

Anonymous donated

10 hours ago $40.00
Devastating Tragedy Of The Azan Family
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Josh Reinstein donated

10 hours ago $180.00
PESACH FUNDRAISER -AZ HOUSE JERUSALEM
In honor of LUCIA SHARF

Anonymous donated

12 hours ago $50.00
Pesach Relief Fund

Anonymous donated

13 hours ago £60.00
Pesach Relief Fund

Debra Cheney donated

14 hours ago $10.00
UPDATE:Widow of three young children needs URGENT support!!!

Anonymous donated

14 hours ago $1.00
Marrying Off Six Children ... Alone. Please Help a Desperate Widow Save Her Children From Humiliation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

14 hours ago $100.00
Help Rebuild the Cohen Home and Chabad Center

Anonymous donated

16 hours ago $10.00
Pesach Relief Fund

Anonymous donated

16 hours ago $20.00
I can't survive any longer! I need your help!
In memory of Cesare Israel Amati

Anonymous donated

16 hours ago $108.00
Help Feed Boys Town Jerusalem's Disadvantaged Children

Anonymous donated

16 hours ago $36.00
Rebuild this Yerushalmi family after house burnt down
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Devorah donated

16 hours ago $36.00
I can't survive any longer! I need your help!

Anonymous donated

16 hours ago $200.00
Help a mother of 6
In honor of JB.

Anonymous donated

17 hours ago $200.00
Russian Torah Center - Ohr Chodosh synagogue
In memory of My grandparents
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.