"Bekurov", Shidduch System that finally works!!!! ____ בקרוב", נייעם וואונדערליכן שידוכים-סיסטעם"

$4,133 of $150,000 raised

raised by 100 people in 2 months

Mazel tov!! Finally, a practical, doable solution, to the painful shidduch crisis. An answer to the desperate unheeded cry of the parents, sitting and waiting for the phone to ring. This original plan called Bekurov is not just a pipe dream, it is a functioning reality. Bekorov is in existence already for over a year. We have an amazing staff with benefits to both, our shadchunim and parents.

 

Benefits for the shadchan:

Every shadchan gets a list of name which are updated monthly,

Every name gets a shidduch call at least, once every two weeks with the appropriate follow ups,

Shadchan gets paid for every call,

In addition to this, we have several experts in shidduchim, behind the scenes available for advice,

We host a weekly teleconference, for all our shadchunim to discuss important topics and to solicit more information and ideas

Benefits for the parent:

Every parent, who pay a minimum fee per month receives at least two calls per month with an appropriate shidduch suggestion.

They can also call in anytime for a listening ear and or to receive an update on any news or progress.

In addition, the shadchan makes sure to call them at least twice a month just to establish a connection and to facilitate cooperation and to foster team work.

Right now, we’re in dire need of funds, in order to ensure the smooth running of our operation. Your money has the power to build a world. With your donation, your becoming a partner with the Borei Olam, who is the ultimate match maker!

For more information, about bekorov see the following fact and figures:

Tu B’av   תשע"זwas the Founding of bekorov with the bracha of many rabbanim and gedolim.

35+ shadchunim currently signed up working for us. All are experienced, and are from various communities

A Fully functioning office, secretaries available to handle calls and process information.

5 full time expert shadichim consultants, available to help and guide the shadchunim.

Weekly teleconference soppurt network.

And Close to 100 shidduchim carried out through our system By”d.

 

!העלפט שטעלן א יסוד פאר'ן נייעם וואונדערליכן שידוכים-סיסטעם

מזל טוב! ענדליך הערט מען שוין ב"ה א פראקטישע און רעאליסטישע לעזונג צום ווייטאגליכן שידוכים-קריזיס - ווי אזויפיל משפחות ווארטן בכליון עינים אויף פאון-קאלס פון שדכנים - דורכ'ן געניאלן "בקרוב" סיסטעם, וואס איז נישט ווי נאך א פלאן אדער חלום צווישן פילע אנדערע דמיונות, נאר א לעבעדיגער וואונדערבארער מציאות, וואס פונקציאנירט שוין ב"ה א שטיק צייט מיט איבערראשענדע הצלחה העכער אלע ערווארטונגען

"בקרוב" שטעלט אהער א זעלטן נייעם סיסטעם, א בליציגער חידוש אין די היסטאריע פונעם שידוכים-שדכנים מהלך, אויפהאלטנדיג א שטאב פון געלונגענע "באצאלטע שדכנים", מיט א רייע אויסטערלישע בענעפיטן פאר די שדכנים און עלטערן וואס זענען רעגיסטרירט אויפ'ן בקרוב-סיסטעם.

צווישן די בענעפיטן פאר שדכנים: יעדער שדכן ערהאלט אויפגעארבעטע "ליסטעס" מיט קראנטע פראפייל, אפדעיטעט יעדן חודש צו קענען נוצן לויט'ן אייגענעם אויסוואל | יעדער שדכן אויפ'ן בקרוב סיסטעם ערהאלט א באשטימטע צאל נעמען (וואס ווארטן שוין א לענגערע צייט פאר שידוכים-קאלס) אנצוטראגן א שידוך לכה"פ איינס במשך יעדע 2 צוויי וואכן, און דאס ווייטער באגלייטן | פאר יעדע שידוך-קאל באקומט דער שדכן באצאלט | א גרופע לאנגיעריגע שידוכים מומחים שטייען גרייט מיט יעוץ והדרכה | א ספעציעלע 'טעלע-קאנפערענץ' ווערט אפגעהאלטן וועכנטליך צווישן אלע שידוכים אויפ'ן סיסטעם אויסצושמועסן שווערע נושאים און מיטטיילן וויכטיגע אינפארמאציע.

צווישן די בענעפיטן פאר די עלטערן: די עלטערן צאלן איין א מינימאלע אפצאל ארויפצוגיין אויפ'ן סיסטעם און זענען גאראנטירט צו באקומען לכה"פ איין פאון-קאל במשך יעדע 2 וואכן מיט א פאסיגער שידוך-פארשלאג. | די עלטערן קענען כסדר אריינקאלן אין אפיס צו האבן אן אוזן קושבת זיך אויסשמועסן און זיך פאראינטערעסירן איבער נייעס/פארשריט | אויך קענען די עלטערן פארלאנגען און אויסקלויבן א ספעציפישער נאמען פון צווישן די פילע שדכנים אויפ'ן סיסטעם, מיט וועמען דירעקט צו האנדלן.

אצינד פאדערט זיך אויפצוטרייבן דרינגענד וויכטיג גרויסע סכומים, אוועקצושטעלן א פעסטע יסוד צו קענען פארברייטערן דעם בקרוב-אפיס און די קריטישע סערוויסעס. אייער געלט; קען בויען נאך א וועלט! ס'איז הצלת נפשות און א שותפות מיט כביכול אליין, דער מזווג זיווגים!

*

צו זעהן מער איבער דעם זעלטענעם רעוואלוציע קוקט דא ווייטער:

 

 

;

;
$4,133 of $150,000 raised

raised by 100 people in 2 months

Created by

Bekurov Inc.
July 2018

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

DOVIDDOVITZ donated

15 hours ago $18.00

Yakev Shulem Treger donated

19 hours ago $50.00

Sofer donated

5 days ago $10.00

Cahana donated

5 days ago $10.00

Wiesenfeld donated

1 week ago $10.00

Posen donated

1 week ago $10.00

Posen donated

1 week ago $18.00

Bochner donated

1 week ago $18.00

Posner donated

1 week ago $18.00

Babad donated

1 week ago $18.00

Babad donated

1 week ago $10.00

Wieder donated

1 week ago $10.00

Babad donated

1 week ago $10.00

Wieder donated

1 week ago $10.00

Wieder donated

1 week ago $18.00

Wieder donated

1 week ago $5.00

Wieder donated

2 weeks ago $18.00

Erehntal donated

2 weeks ago $10.00

Chaim Leib Teller donated

2 weeks ago $18.00

COHEN donated

2 weeks ago $10.00

Shimon Walter donated

3 weeks ago $10.00

Fogal donated

3 weeks ago $18.00

Walter donated

3 weeks ago $10.00

Zeltzer donated

3 weeks ago $18.00

Avrum Shea Teller donated

3 weeks ago $5.00

Avrum Shea Teller donated

3 weeks ago $5.00

Waldman donated

3 weeks ago $10.00

Waldman donated

3 weeks ago $10.00

Yitzchok Ternour donated

3 weeks ago $36.00

Mayer donated

3 weeks ago $18.00

Ungreis donated

3 weeks ago $36.00

Yankev Wertzberger donated

3 weeks ago $10.00

Jacobowitz donated

3 weeks ago $20.00

Meyer donated

3 weeks ago $10.00
In honor of Bekurov org

Wertzberger Yoel donated

4 weeks ago $100.00

Wertzberger donated

4 weeks ago $18.00

Yoel Werthiemer donated

1 month ago $10.00

Yosef Tovya Zicherman donated

1 month ago $26.00

Weber donated

1 month ago $20.00

Twersky donated

1 month ago $36.00

Nachmen Zieglemen donated

1 month ago $10.00

Gavreal Rafeul Tuval donated

1 month ago $18.00

Torem Yeol Mordcha donated

1 month ago $10.00

Zussman donated

1 month ago $10.00

Winkler donated

1 month ago $36.00

Joel Englander donated

1 month ago $36.00

Halperin donated

1 month ago $10.00

Halperin donated

1 month ago $20.00

Sabel donated

1 month ago $18.00

Zalmen Grossbard donated

1 month ago $50.00
In honor of Yidel Sandel

Anonymous donated

1 month ago $25.00
In honor of Family Sandel

Wolf Wiesshouse donated

1 month ago $18.00

Hollender donated

1 month ago $10.00

Shloma Dov Wiess donated

1 month ago $36.00

Wiess donated

1 month ago $10.00

Aharon Yida Sholomon donated

1 month ago $10.00

Pinchas Wiess donated

1 month ago $20.00

Zuv Burich Titlbaum donated

1 month ago $10.00

Simcha Titlbaum donated

1 month ago $15.00

Yikseal Yitzchok Titlbaum donated

1 month ago $10.00

Avrom Shmeil Bliech donated

1 month ago $25.00

Anonymous donated

1 month ago $200.00
In honor of Ricky Itzkowits

Salomon Englander donated

1 month ago $36.00

Malkah Kahn donated

1 month ago $18.00
In honor of Blima B-s Malkah Rechel

Jacobowitz donated

1 month ago $10.00

Moshe Kaufman donated

1 month ago $100.00
In honor of Yiddle Sandel

Jacob Mordcha Titlebaum donated

1 month ago $20.00

Titlebaum donated

1 month ago $18.00

Joseph donated

1 month ago $36.00

Rachel Itskovits donated

1 month ago $20.00
In honor of Rivka Itzkovitz

Jacob donated

1 month ago $20.00
In honor of Bekurov

Josaf donated

1 month ago $10.00

Soshy donated

1 month ago $100.00
In memory of Reuvan ben Mosha Yosef

Esther Taub donated

1 month ago $18.00

M. Chaimowitz donated

1 month ago $10.00

Chaimovitz donated

1 month ago $18.00

Anonymous donated

1 month ago $25.00

Anonymous donated

1 month ago $5.00

Anonymous donated

1 month ago $18.00

Moses Appel donated

2 months ago $100.00
In honor of Gedalye Appel

Anonymous donated

2 months ago $100.00
In honor of yidel sandel

Anonymous donated

2 months ago $20.00

Blimy Weiss donated

2 months ago $20.00
In honor of The sandel family

Anonymous donated

2 months ago $25.00
In honor of Wolf glick

Blimie Weiss donated

2 months ago $20.00
In honor of Fraidy Sandel

Anonymous donated

2 months ago $5.00

A PLUS CENTER donated

2 months ago $100.00
In honor of יודל סאנדל

Anonymous donated

2 months ago $36.00

L Neiman donated

2 months ago $36.00
In honor of yidel sandel

Anonymous donated

2 months ago $180.00
In honor of יודל סאנדל

יואל יודא טייכמאן donated

2 months ago $1,000.00
In honor of יודל סאנדעל וב"ב

Leib Glanz donated

2 months ago $72.00
In honor of my Freind Yidal sandel

Mordechai Fried donated

2 months ago $25.00

Julius Appel donated

2 months ago $20.00
In honor of ר׳ יודל סאנדעל ומשפ׳

B Kaufman donated

2 months ago $180.00
In honor of מרדכי סאנדל2

David Zvi Fried donated

2 months ago $10.00
In honor of Yidel Sandel

שלום דוב פריעד donated

2 months ago $20.00

Elya Reizman donated

2 months ago $100.00

Anonymous donated

2 months ago $50.00

WOLF GLUCK donated

2 months ago $200.00
In honor of חיה שרה מינדל ע״ה בת ר אליעזר זוסמאן שליט״א
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

Medicine still not covered by insurance!! Pt responsability: $699,30

Medicine still not covered by insurance!! Pt responsability: $699,30

Medicine is still not approved! Generic was not good. Patient uses DAW. Please donate warmly . You can mail a check if you prefer  to  Chesed Car

More Info >

Patient is due for a visit to a specialist but $400 from where?

Patient is due for a visit to a specialist but $400 from where?

(Update: now 330 is still needed) He needs to see a specialist for a specific problem. This specialist is out of the mediocre list of doctors in this

More Info >

IN THE DARK FOR SUKKOS

IN THE DARK FOR SUKKOS

A DESPERATE PLEA FOR FRIEND!! A YOUNG MOTHER WHO RECENTLY HAD TO SEPARATE FROM HER HUSBAND CANT PAY HER ELECTRIC BILL!COMPANY HAS THREATENED TO SHUT I

More Info >

PLEASE HELP SAVE MY SON FROM AN INOPERABLE BRAIN TUMOR!

PLEASE HELP SAVE MY SON FROM AN INOPERABLE BRAIN TUMOR!

About half a year ago, my nine-year-old son was having trouble with his vision, and after much testing the doctors discovered an inoperable brain tumo

More Info >

NY Cornelle Presb. bill - they cannot manage to put away money and pay

NY Cornelle Presb. bill - they cannot manage to put away money and pay

This child was hospitalized 3 times this year! Now mother gets 2 bills of 150 each. Its the ER balance. She cannot pay this. It's what the hospita

More Info >

At this Melamed w/ 11 children, tomatoes are only allowed on Shabbos! It became food for millionaires!!

At this Melamed w/ 11 children, tomatoes are only allowed on Shabbos! It became food for millionaires!!

I was at a Brooklyn appartment and my heart went out when a child took from the grocery box a tomato and mother said she needs to put back because tom

More Info >

פדיון כפרות poor families for yom tov

פדיון כפרות poor families for yom tov

Lechem Loraivim fund (Bread for the hungry). Raising money for poor Familys in Israel without or with very low income, to help them pay for daily

More Info >

..כאפ אריין א מצוה פאר גמר דין

..כאפ אריין א מצוה פאר גמר דין

איר קענט האבן די זכות צו העלפן צובראכנע אלמנות און משפחות פאר יום הדין והנורא נעם א

More Info >

Ateret Chaya School For Girls

Ateret Chaya School For Girls

Save a Mother, Save a School! “Ateret Chaya School for Girls” in Bnei Brak, Israel is in need of help in order to stay open.  It’s founde

More Info >

Rebbe fund

Rebbe fund

We are collecting money for a young devoted rebbe whom we are very close to,with a large family that recently moved from Eretz Yisroel to America t

More Info >

Hachnossos kallah

Hachnossos kallah

This kallah is a relative of mine. She is a yesoma ל״ע and desperately needs the funds to get married with dignity. Please donate.  Tizku lemi

More Info >

לאמיר איהם נישט לאזן פאלן

לאמיר איהם נישט לאזן פאלן

צו מיינע טייערע ידידים און גוטע פריינט צו אלעם ערשט לאמיר אייך אנוואונטשן א גמר חת

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Naftali Berger donated

36 sec ago $36.00
Nowhere To Go!
In honor of R berger

Marc Chalom donated

59 sec ago $54.00
Please Help A Friend
In honor of Henriette Kadoch

Barbara Friedman donated

1 minute ago $54.00
ONLY 12 HOURS LEFT: Add Your Name to the Tefillos of the Gedolei HaDor on Yom Kippur
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of yitzchak ben yaakov and shaindel bas nachum, a"h

Anonymous donated

1 minute ago $36.00
YOU WONT LET IT REPEAT ח"ו!
In honor of Yoel Landau

Anonymous donated

1 minute ago $100.00
YOU WONT LET IT REPEAT ח"ו!

Ari I Siegel donated

2 min ago $36.00
Lucas 3 in Memory of My Dad and Hannah Kerben

Zanvey Weiner donated

3 min ago $100.00
למען לא נבוש ח״ו. ביום חופתו

SOLOMON EIDLISZ donated

3 min ago $18.00
The Pain of This Almana is Unbearable!

Anonymous donated

4 min ago ₪2.00
BIDERMAN FAMILY EMERGENCY FUND: Family of 7 in Crisis
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Esther Dubinsky donated

4 min ago $54.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

4 min ago $10.00
SAVING MY DAUGHTER'S LIFE: She Almost Died. Please Help Us Afford Rehab!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

5 min ago $18.00
BIDERMAN FAMILY EMERGENCY FUND: Family of 7 in Crisis
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Fraidy Schwartz donated

5 min ago $18.00
Hachnossos kallah

Anonymous donated

6 min ago $3.00
Help Needy Families Make Yom Tov

Anonymous donated

6 min ago $100.00
Mikvah Sara Laya Binyan Liba - Inwood Mikvah

Hersh Noe donated

6 min ago $36.00
Help a mother of 6
In honor of JB

Anonymous donated

7 min ago ₪2.00
ONLY 12 HOURS LEFT: Add Your Name to the Tefillos of the Gedolei HaDor on Yom Kippur
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Jason Korn donated

9 min ago $5.00
SAVING MY DAUGHTER'S LIFE: She Almost Died. Please Help Us Afford Rehab!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Iris Stern donated

9 min ago $100.00
BIDERMAN FAMILY EMERGENCY FUND: Family of 7 in Crisis
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Jodi Toren donated

16 min ago $50.00
Horton Boys Modified Van

Amram donated

16 min ago $5.00
SAVING MY DAUGHTER'S LIFE: She Almost Died. Please Help Us Afford Rehab!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Sylvain Klein donated

16 min ago $180.00
Yeshiva Orchos Chaim

Aaron Arye donated

17 min ago $20.00
The Life Saving Fund of Rebekah
In honor of My parents and my brother.

Anonymous donated

18 min ago $36.00
ONLY 12 HOURS LEFT: Add Your Name to the Tefillos of the Gedolei HaDor on Yom Kippur
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Ozer Meisels donated

18 min ago $36.00
למען לא נבוש ח״ו. ביום חופתו
In honor of סענדער - משה יוסף

Anonymous donated

19 min ago $18.00
SAVING MY DAUGHTER'S LIFE: She Almost Died. Please Help Us Afford Rehab!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Aaron ben Sara, Miriam bas Sara

Samuel Mittelman donated

20 min ago $50.00
A Families emergency cry for help
In honor of גמר חתימה טובה

Anonymous donated

20 min ago $36.00
קרע רוע גזר דינינו
In honor of איש החסד וכביר המעש רבי חיים בער

Ari Neu donated

21 min ago $36.00
קרע רוע גזר דינינו
In honor of Yanky itzkowitz lazer Rubinstein

Naftali Berger donated

22 min ago $36.00
FATHER & SON WITH CANCER...................
In honor of M Berger

Rabbi Tzvi & Faye Oldak donated

23 min ago $54.00
BIDERMAN FAMILY EMERGENCY FUND: Family of 7 in Crisis
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of גיטל בת פעסא & טובה גיטל בת שושנה רות They should both get a Shidduch

Levan Atanelov donated

23 min ago $5.00
SAVING MY DAUGHTER'S LIFE: She Almost Died. Please Help Us Afford Rehab!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

24 min ago $25.00
Father of 8 with ALS wants to Live - Please Help!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

M Bitan donated

24 min ago £180.00
ONLY 12 HOURS LEFT: Add Your Name to the Tefillos of the Gedolei HaDor on Yom Kippur
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

24 min ago $90.00
Please Help a Single elderly mom and her son have another chance!

Anonymous donated

24 min ago $10.00
Help a widow

Abraham Zupnick donated

26 min ago ₪500.00
למען לא נבוש ח״ו. ביום חופתו

Raizy Bigleiser donated

26 min ago $100.00
HELP LEAH AND THE BORGEN KIDS SURVIVE
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

26 min ago $5.00
Discovery Israel Winter Trip
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

M donated

26 min ago $180.00
קרע רוע גזר דינינו
In honor of Bernie Meisels!!!!

Cheskei Goldbergar donated

26 min ago $100.00
למען לא נבוש ח״ו. ביום חופתו
In honor of moshe weiss

Mayya Ostashinskaya donated

27 min ago $120.00
Boston Mikvah Building Campaign
In memory of Leib ben Leizer Veivel

Shmuel C Braun donated

27 min ago $100.00
Father of 8 with ALS wants to Live - Please Help!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

28 min ago $18.00
Rav Chaim Kanievsky’s Request: Help These Desperate Families, Be Part of A Huge & Powerful Zos Chanukah Event
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Abe. donated

28 min ago $200.00
YOU WONT LET IT REPEAT ח"ו!

Anonymous donated

28 min ago $10.00
BIDERMAN FAMILY EMERGENCY FUND: Family of 7 in Crisis
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Shmiel Friedman donated

28 min ago $36.00
YOU WONT LET IT REPEAT ח"ו!
In honor of Rebbi Yoeli landau

Joseph Kish donated

29 min ago $101.00
The Pain of This Almana is Unbearable!
In honor of Yisroal Chaim eiger

יצחק לויפער donated

30 min ago $36.00
למען לא נבוש ח״ו. ביום חופתו
In honor of מיין חבר סענדר

Kathy Margules donated

30 min ago $36.00
Help Rav Gershon Edelstein and Kupat Ha'ir Marry Off 35 Orphans
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Shira Rose bat Kalanit
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.