"Bekurov", Shidduch System that finally works!!!! ____ בקרוב", נייעם וואונדערליכן שידוכים-סיסטעם"

$4,674 of $150,000 raised

raised by 125 people in 5 months

Mazel tov!! Finally, a practical, doable solution, to the painful shidduch crisis. An answer to the desperate unheeded cry of the parents, sitting and waiting for the phone to ring. This original plan called Bekurov is not just a pipe dream, it is a functioning reality. Bekorov is in existence already for over a year. We have an amazing staff with benefits to both, our shadchunim and parents.

 

Benefits for the shadchan:

Every shadchan gets a list of name which are updated monthly,

Every name gets a shidduch call at least, once every two weeks with the appropriate follow ups,

Shadchan gets paid for every call,

In addition to this, we have several experts in shidduchim, behind the scenes available for advice,

We host a weekly teleconference, for all our shadchunim to discuss important topics and to solicit more information and ideas

Benefits for the parent:

Every parent, who pay a minimum fee per month receives at least two calls per month with an appropriate shidduch suggestion.

They can also call in anytime for a listening ear and or to receive an update on any news or progress.

In addition, the shadchan makes sure to call them at least twice a month just to establish a connection and to facilitate cooperation and to foster team work.

Right now, we’re in dire need of funds, in order to ensure the smooth running of our operation. Your money has the power to build a world. With your donation, your becoming a partner with the Borei Olam, who is the ultimate match maker!

For more information, about bekorov see the following fact and figures:

Tu B’av   תשע"זwas the Founding of bekorov with the bracha of many rabbanim and gedolim.

35+ shadchunim currently signed up working for us. All are experienced, and are from various communities

A Fully functioning office, secretaries available to handle calls and process information.

5 full time expert shadichim consultants, available to help and guide the shadchunim.

Weekly teleconference soppurt network.

And Close to 100 shidduchim carried out through our system By”d.

 

!העלפט שטעלן א יסוד פאר'ן נייעם וואונדערליכן שידוכים-סיסטעם

מזל טוב! ענדליך הערט מען שוין ב"ה א פראקטישע און רעאליסטישע לעזונג צום ווייטאגליכן שידוכים-קריזיס - ווי אזויפיל משפחות ווארטן בכליון עינים אויף פאון-קאלס פון שדכנים - דורכ'ן געניאלן "בקרוב" סיסטעם, וואס איז נישט ווי נאך א פלאן אדער חלום צווישן פילע אנדערע דמיונות, נאר א לעבעדיגער וואונדערבארער מציאות, וואס פונקציאנירט שוין ב"ה א שטיק צייט מיט איבערראשענדע הצלחה העכער אלע ערווארטונגען

"בקרוב" שטעלט אהער א זעלטן נייעם סיסטעם, א בליציגער חידוש אין די היסטאריע פונעם שידוכים-שדכנים מהלך, אויפהאלטנדיג א שטאב פון געלונגענע "באצאלטע שדכנים", מיט א רייע אויסטערלישע בענעפיטן פאר די שדכנים און עלטערן וואס זענען רעגיסטרירט אויפ'ן בקרוב-סיסטעם.

צווישן די בענעפיטן פאר שדכנים: יעדער שדכן ערהאלט אויפגעארבעטע "ליסטעס" מיט קראנטע פראפייל, אפדעיטעט יעדן חודש צו קענען נוצן לויט'ן אייגענעם אויסוואל | יעדער שדכן אויפ'ן בקרוב סיסטעם ערהאלט א באשטימטע צאל נעמען (וואס ווארטן שוין א לענגערע צייט פאר שידוכים-קאלס) אנצוטראגן א שידוך לכה"פ איינס במשך יעדע 2 צוויי וואכן, און דאס ווייטער באגלייטן | פאר יעדע שידוך-קאל באקומט דער שדכן באצאלט | א גרופע לאנגיעריגע שידוכים מומחים שטייען גרייט מיט יעוץ והדרכה | א ספעציעלע 'טעלע-קאנפערענץ' ווערט אפגעהאלטן וועכנטליך צווישן אלע שידוכים אויפ'ן סיסטעם אויסצושמועסן שווערע נושאים און מיטטיילן וויכטיגע אינפארמאציע.

צווישן די בענעפיטן פאר די עלטערן: די עלטערן צאלן איין א מינימאלע אפצאל ארויפצוגיין אויפ'ן סיסטעם און זענען גאראנטירט צו באקומען לכה"פ איין פאון-קאל במשך יעדע 2 וואכן מיט א פאסיגער שידוך-פארשלאג. | די עלטערן קענען כסדר אריינקאלן אין אפיס צו האבן אן אוזן קושבת זיך אויסשמועסן און זיך פאראינטערעסירן איבער נייעס/פארשריט | אויך קענען די עלטערן פארלאנגען און אויסקלויבן א ספעציפישער נאמען פון צווישן די פילע שדכנים אויפ'ן סיסטעם, מיט וועמען דירעקט צו האנדלן.

אצינד פאדערט זיך אויפצוטרייבן דרינגענד וויכטיג גרויסע סכומים, אוועקצושטעלן א פעסטע יסוד צו קענען פארברייטערן דעם בקרוב-אפיס און די קריטישע סערוויסעס. אייער געלט; קען בויען נאך א וועלט! ס'איז הצלת נפשות און א שותפות מיט כביכול אליין, דער מזווג זיווגים!

*

צו זעהן מער איבער דעם זעלטענעם רעוואלוציע קוקט דא ווייטער:

 

 

;

;
$4,674 of $150,000 raised

raised by 125 people in 5 months

Created by

Bekurov Inc.
July 2018

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Moshe Ernfeld donated

2 weeks ago $50.00

Moshe Frank donated

2 weeks ago $36.00

Yosef Hochheiser donated

2 weeks ago $18.00

Moshe Lazer Katz donated

2 weeks ago $18.00

Chesckel Polochack donated

3 weeks ago $50.00

Hershel Reichman donated

3 weeks ago $18.00

Chiamshulemzorger donated

3 weeks ago $36.00

Anonymous donated

1 month ago $10.00

Bodek donated

1 month ago $10.00

Weinberger donated

1 month ago $10.00

Weinberger donated

1 month ago $10.00

Weinberger donated

1 month ago $18.00

Wienberger donated

1 month ago $10.00

Bandau donated

2 months ago $18.00

Aharon Goldberger donated

2 months ago $25.00

Avrum Aba Goldberger donated

2 months ago $15.00

Lezer Gold donated

2 months ago $10.00

Yeshia Mayer Weiser donated

2 months ago $18.00

Mordcha Gold donated

2 months ago $36.00

Moshe Cahana donated

2 months ago $50.00

Lav Yitzchock Cahana donated

2 months ago $10.00

Shulem Yasef Gotleib donated

2 months ago $25.00

Manachum Yida Gotleib donated

2 months ago $20.00

Avrum Mayer Weiser donated

2 months ago $10.00

YECHESKEL SHRAGA CAHANA donated

2 months ago $10.00

DOVIDDOVITZ donated

2 months ago $18.00

Yakev Shulem Treger donated

2 months ago $50.00

Sofer donated

3 months ago $10.00

Cahana donated

3 months ago $10.00

Wiesenfeld donated

3 months ago $10.00

Posen donated

3 months ago $10.00

Posen donated

3 months ago $18.00

Bochner donated

3 months ago $18.00

Posner donated

3 months ago $18.00

Babad donated

3 months ago $18.00

Babad donated

3 months ago $10.00

Wieder donated

3 months ago $10.00

Babad donated

3 months ago $10.00

Wieder donated

3 months ago $10.00

Wieder donated

3 months ago $18.00

Wieder donated

3 months ago $5.00

Wieder donated

3 months ago $18.00

Erehntal donated

3 months ago $10.00

Chaim Leib Teller donated

3 months ago $18.00

COHEN donated

3 months ago $10.00

Shimon Walter donated

3 months ago $10.00

Fogal donated

3 months ago $18.00

Walter donated

3 months ago $10.00

Zeltzer donated

3 months ago $18.00

Avrum Shea Teller donated

3 months ago $5.00

Avrum Shea Teller donated

3 months ago $5.00

Waldman donated

3 months ago $10.00

Waldman donated

3 months ago $10.00

Yitzchok Ternour donated

3 months ago $36.00

Mayer donated

3 months ago $18.00

Ungreis donated

3 months ago $36.00

Yankev Wertzberger donated

3 months ago $10.00

Jacobowitz donated

3 months ago $20.00

Meyer donated

3 months ago $10.00
In honor of Bekurov org

Wertzberger Yoel donated

3 months ago $100.00

Wertzberger donated

3 months ago $18.00

Yoel Werthiemer donated

4 months ago $10.00

Yosef Tovya Zicherman donated

4 months ago $26.00

Weber donated

4 months ago $20.00

Twersky donated

4 months ago $36.00

Nachmen Zieglemen donated

4 months ago $10.00

Gavreal Rafeul Tuval donated

4 months ago $18.00

Torem Yeol Mordcha donated

4 months ago $10.00

Zussman donated

4 months ago $10.00

Winkler donated

4 months ago $36.00

Joel Englander donated

4 months ago $36.00

Halperin donated

4 months ago $10.00

Halperin donated

4 months ago $20.00

Sabel donated

4 months ago $18.00

Zalmen Grossbard donated

4 months ago $50.00
In honor of Yidel Sandel

Anonymous donated

4 months ago $25.00
In honor of Family Sandel

Wolf Wiesshouse donated

4 months ago $18.00

Hollender donated

4 months ago $10.00

Shloma Dov Wiess donated

4 months ago $36.00

Wiess donated

4 months ago $10.00

Aharon Yida Sholomon donated

4 months ago $10.00

Pinchas Wiess donated

4 months ago $20.00

Zuv Burich Titlbaum donated

4 months ago $10.00

Simcha Titlbaum donated

4 months ago $15.00

Yikseal Yitzchok Titlbaum donated

4 months ago $10.00

Avrom Shmeil Bliech donated

4 months ago $25.00

Anonymous donated

4 months ago $200.00
In honor of Ricky Itzkowits

Salomon Englander donated

4 months ago $36.00

Malkah Kahn donated

4 months ago $18.00
In honor of Blima B-s Malkah Rechel

Jacobowitz donated

4 months ago $10.00

Moshe Kaufman donated

4 months ago $100.00
In honor of Yiddle Sandel

Jacob Mordcha Titlebaum donated

4 months ago $20.00

Titlebaum donated

4 months ago $18.00

Joseph donated

4 months ago $36.00

Rachel Itskovits donated

4 months ago $20.00
In honor of Rivka Itzkovitz

Jacob donated

4 months ago $20.00
In honor of Bekurov

Josaf donated

4 months ago $10.00

Soshy donated

4 months ago $100.00
In memory of Reuvan ben Mosha Yosef

Esther Taub donated

4 months ago $18.00

M. Chaimowitz donated

4 months ago $10.00

Chaimovitz donated

4 months ago $18.00

Anonymous donated

4 months ago $25.00

Anonymous donated

4 months ago $5.00

Anonymous donated

4 months ago $18.00

Moses Appel donated

4 months ago $100.00
In honor of Gedalye Appel

Anonymous donated

4 months ago $100.00
In honor of yidel sandel

Anonymous donated

4 months ago $20.00

Blimy Weiss donated

4 months ago $20.00
In honor of The sandel family

Anonymous donated

4 months ago $25.00
In honor of Wolf glick

Blimie Weiss donated

5 months ago $20.00
In honor of Fraidy Sandel

Anonymous donated

5 months ago $5.00

A PLUS CENTER donated

5 months ago $100.00
In honor of יודל סאנדל

Anonymous donated

5 months ago $36.00

L Neiman donated

5 months ago $36.00
In honor of yidel sandel

Anonymous donated

5 months ago $180.00
In honor of יודל סאנדל

יואל יודא טייכמאן donated

5 months ago $1,000.00
In honor of יודל סאנדעל וב"ב

Leib Glanz donated

5 months ago $72.00
In honor of my Freind Yidal sandel

Mordechai Fried donated

5 months ago $25.00

Julius Appel donated

5 months ago $20.00
In honor of ר׳ יודל סאנדעל ומשפ׳

B Kaufman donated

5 months ago $180.00
In honor of מרדכי סאנדל2

David Zvi Fried donated

5 months ago $10.00
In honor of Yidel Sandel

שלום דוב פריעד donated

5 months ago $20.00

Elya Reizman donated

5 months ago $100.00

Anonymous donated

5 months ago $50.00

WOLF GLUCK donated

5 months ago $200.00
In honor of חיה שרה מינדל ע״ה בת ר אליעזר זוסמאן שליט״א
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

Giving back to Neshi

Giving back to Neshi

BH Neshi  Rodin has been a pillar of the Ottawa community and beyond, for the past four decades. Her devotion to Torah, and her dedication to helpin

More Info >

HELP SAVE HIS LIFE!

HELP SAVE HIS LIFE!

About half a year ago, my nine-year-old son was having trouble with his vision, and after much testing the doctors discovered an inoperable brain tumo

More Info >

KOLLEL RETZUFIS - TALMUDO BEYODO

KOLLEL RETZUFIS - TALMUDO BEYODO

A Chabura of 14 Avraichim תלמידי חכמים in Kiryat Sefer, Eretz Yisroel, with large family's. This Chabura is part of "Kolell Retzuf

More Info >

LAST WARNING ! before they shut off his electricity

LAST WARNING ! before they shut off his electricity

Shalom, My freind beged me to make this campaign for him. He and his wife have no income to support their family of 6 children. He still hasen&#

More Info >

Emergency clothing campaign

Emergency clothing campaign

Hi I want to talk to you about a friend of mine who works hard and has a full-time job but he is not making ends meet to support his family and now as

More Info >

Mishpacha Short with $ for Chassuna and daily living

Mishpacha Short with $ for Chassuna and daily living

Mishpacha Short with$ for Chassuna and daily living  We are raising money for a  mishpacha that is going thru a hard time struggling finnancialy

More Info >

Single mom of 10 making a wedding

Single mom of 10 making a wedding

Please help a single mother of ten pay for her daughters wedding. She’s still paying off the wedding from her other daughter who got married last y

More Info >

Giyuret (Jewish convert) Needs Your Help!!

Giyuret (Jewish convert) Needs Your Help!!

Dear Friends, I personally know a giyuret (Jewish convert) here in Israel, she's partially handicapped, with lot's of yesurim, she's u

More Info >

Mother all alone with 6 children

Mother all alone with 6 children

Please help a mother alone with 6 children, husband is in prison. every single dollar can help. all donations are us tax deductible a.f.o.c

More Info >

Nursing Semester

Nursing Semester

Hello all! I am going into some of my last semesters of my BSN (Bachelor of Nursing) degree and am asking for some help to afford my tutition. Thank y

More Info >

FOOD FOR THIS SHABBOS PARSHAS VAYIETZE

FOOD FOR THIS SHABBOS PARSHAS VAYIETZE

More Info >

HACHNASAS KALLAH FUND

HACHNASAS KALLAH FUND

PLEASE HELP ME RAISE MONEY TO HELP A VERY CLOSE FRIEND OF MINE WHO IS ABOUT TO MARRY OF HER FIRST CHILD BESHAH TOVA. SHE NEEDS OUR HELP. TIZKY LEMITZ

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Anonymous donated

3 min ago $18.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

14 min ago $54.00
Reb Shayala's Kitchen In Yerushalayim

Anonymous donated

32 min ago $18.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

41 min ago $360.00
I can't survive any longer! I need your help!

Jessica Roth donated

44 min ago $100.00
I can't survive any longer! I need your help!

Anonymous donated

53 min ago ₪100.00
Ahrale's smile.
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $10.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Anonymous donated

1 hour ago $1.00
Help Jay.
In honor of Who-Cares.com

Avrumi And Sima Hauser donated

2 hours ago $18.00
Save a life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Shulamis Rochel Bas Avraham Tzvi

Joel Breuer donated

2 hours ago $2.00
Help a mother of 6
In honor of Jay bee חלב ישראל

Joel Weiss donated

2 hours ago $1.00
Please help a family of 6
In honor of My self

Anonymous donated

2 hours ago $50.00
Emergency Campaign-Please Help Me Start A New Life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

2 hours ago $50.00
Save a life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

2 hours ago $5.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!
In memory of Yitchak Ben Linda

Matt And Judith Wexler donated

3 hours ago $250.00
Giving back to Neshi
In memory of our parents

Ephraim Koschitzki donated

3 hours ago $100.00
CRISIS: Mother sick with ALS -- Family with engaged daughter has no money!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Tzvi Schmidt

Anonymous donated

3 hours ago $5.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Anonymous donated

3 hours ago $8.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

3 hours ago $5.00
Help a girl with special needs.

Batia Blas donated

3 hours ago $20.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Batya Sameke donated

3 hours ago $20.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Anonymous donated

4 hours ago $3.00
Hospital Expenses - Please Donate To Help

Anonymous donated

4 hours ago $180.00
Save a life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

5 hours ago $10.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Dani Lasky donated

5 hours ago $118.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Melly Chein donated

5 hours ago $50.00
Hospital Expenses - Please Donate To Help

Esther Stark donated

5 hours ago $18.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!
In memory of Russ bas yoel

Anonymous donated

5 hours ago $50.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!
In honor of Yehuda Menachem been Eliezer Binyomin

Anonymous donated

6 hours ago $10.00
The LIVING ORPHANS survival fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Mattie Chein donated

6 hours ago $100.00
Hospital Expenses - Please Donate To Help

Anonymous donated

6 hours ago $13.00
Rav Chaim Kanievsky, Rav Edelstein & Nearly 50 Other Rabbanim Will Daven For You Personally During This Rare & Special Hour of Rachamim
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

6 hours ago $2.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Rachel donated

6 hours ago $5.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Anonymous donated

10 hours ago ₪150.00
Please Help a Single elderly mom and her son have another chance!
In honor of Steven libin

Anonymous donated

11 hours ago $36.00
We Just Want Her Home!
In honor of Chol cholei amoi Yisroel

. donated

12 hours ago $5.00
BILLER FAMILY SURVIVAL FUND: Please Help a Widow & 8 Kids Whose Lives Were Turned Upside Down
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Pamela Naumann donated

12 hours ago ₪1,000.00
Save a life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

16 hours ago $10.00
Weissfish Family Fund: 2 Years Old, and Suffering. Please Help Save Natan's Life!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Natalie Jaye donated

16 hours ago $36.00
Please Help a Single elderly mom and her son have another chance!
In honor of Barak Schechter

Anonymous donated

16 hours ago $10.00
HELP SAVE HIS LIFE!
In honor of Harefuas shlema and finding of Moshe Tzvi Hershel Ben Yocheved immediately!

Anonymous donated

17 hours ago $77.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Norman N. Share donated

18 hours ago $120.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Norman N. Share

Devora Gross donated

19 hours ago $20.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

20 hours ago $50.00
CRISIS: Mother sick with ALS -- Family with engaged daughter has no money!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

20 hours ago $52.00
Emergency Campaign-Please Help Me Start A New Life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Reiner donated

21 hours ago $500.00
Save our Kollel in Bet Shemesh
In honor of החזקת התורה בארץ ישראל

Anonymous donated

1 day ago £36.00
Rav Chaim Kanievsky, Rav Edelstein & Nearly 50 Other Rabbanim Will Daven For You Personally During This Rare & Special Hour of Rachamim
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $18.00
HEARTBRAKING Letter From a 19 Year Old Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Gratitude to Hashem

Anonymous donated

1 day ago $36.00
Please Help a Single elderly mom and her son have another chance!

Anonymous donated

1 day ago £26.00
Aish Kodesh Building Fund
In honor of Our new baby...
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.